Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Komise pro projednávání přestupků « Samospráva

Sociální sítě

Samospráva » Komise pro projednávání přestupků

Komise pro projednávání přestupků

Komise pro projednávání přestupků

Komise je zřízena dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozd. předpisů a § 53 odst. 3 zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozd. předpisů, pro projednávání přestupků dle § 53 odst. 1 tohoto zákona. Podle § 112 odst. 7 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se na komise k projednávání přestupků zřízené podle dosavadní právní úpravy hledí jako na komise zřízené podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Od 1. 7. 2017 jsou přestupky projednávány podle § 61 zák. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Jedná se o přestupky proti pořádku ve státní správě, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku a přestupky, o kterých to stanoví jný zákon.

Komisi zřizuje a její členy jmenuje primátor města.

Příloha: Jednací řád komise pro projednávání přestupků

 • Předseda: JUDr. Naděžda Káňová, odbor správních činností
 • Předseda: JUDr. Jiřina Böhmová, odbor správních činností
 • Předseda: Mgr. Kateřina Fritschová, odbor správních činností
 • Předseda: Ing.Bc. Bohuslava Gregorová, odbor správních činností
 • Předseda: Mgr. Šárka Tichá, odbor správních činností
 • Předseda: Mgr. Lenka Kyjevská, odbor správních činností
 • Předseda: Mgr. Bc. Lucie Ondráčková, odbor správních činností
 • Bc. Jana Theimerová, odbor správních činností
 • Marie Geržičáková, odbor správních činností
 • Ing. Hana Kovácsová, odbor správních činností
 • Ilona Skálová, odbor správních činností
 • Ilona Dočkalová, odbor správních činností
 • Romana Nakládalová, DiS., odbor správních činností
 • Jitka Skoupilová, odbor správních činností
 • Drahomíra Spáčilová, odbor správních činností
 • Andrea Vohnoutová, odbor správních činností
 • Lenka Theiberová, odbor správních činností
 • Světlana Novotná, odbor správních činností
 • Eugenie Polášková, externí spolupracovník
 • Helena Peřinová, externí spolupracovník
 • Emilie Trbušková, externí spolupracovník
 • Danuše Boková, externí spolupracovník
 • Antonín Krček, externí spolupracovník
 • Zbyněk Kasal, externí spolupracovník
 • Libuše Paseková, externí spolupracovník
 • Miloslav Svozil, externí spolupracovník
 • Jan Řezníček, externí spolupracovník
 • Ladislav Beneš, externí spolupracovník
 • Ing. František Minařík, externí spolupracovník
 • Mgr. Eliška Majorová, externí spolupracovník
 • JUDr. Marie Trubáková, externí spolupracovník
 • Dominik Králík, externí spolupracovní
 • Miluše Augustinová, externí spolupracovní
 • Ing. Jiří Klvač, externí spolupracovní
 • Helena Svačinková, externí spolupracovní
 • Ing. Radka Dostálová, externí spolupracovní
 • Mgr. Renata Konečná, externí spolupracovní
 • Miroslav Behro, externí spolupracovní

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu