Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Zdravotní pojištění « Živnostenské podnikání « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Živnostenské podnikání » Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění OSVČ

OSVČ s hlavní činností

  • minimální měsíční záloha na pojistné pro rok 2018 – 2.024 Kč. Pozn.: Zálohu ve výši 2.024 Kč musí za leden 2018 uhradit OSVČ, která s podnikání v roce 2018 začíná, stejně tak i OSVČ, která pokračuje ve své činnosti z tohoto roku
  • zálohy se platí měsíčně (záloha na pojištění je splatná vždy nejpozději do osmého dne následujícího měsíce, doplatek za předchozí rok 2016 je splatný do osmého dne od podání přehledu. Dnem platby je ale až den, kdy je platba připsána na účet zdravotní pojišťovny. Doporučujeme platbu formou trvalého příkazu
  • zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti je OSVČ povinna oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů,
  • nahlášení změn: ve stejném termínu (nejpozději do osmi dnů) je OSVČ povinna zdravotní pojišťovně oznámit také narození dítěte. 30 dnů má na ohlášení změny jména, příjmení, trvalého pobytu a rodného čísla. Za nedodržení těchto lhůt může pojišťovna udělit pokutu ve výši až 10.000 Kč a při opakovaném prohřešku až 20.000 Kč. OSVČ by si měla dávat pozor na termíny splatnosti záloh a doplatku pojistného. Za každý den zpoždění se totiž započítává 0,05 % úrok z prodlení

OSVČ s vedlejší činností

  • jsou např. osoby, za které je plátcem pojištění stát, viz. § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění,
  • v prvním roce od zahájení podnikatelské činnosti nemusí platit žádné měsíční zálohy. Pojistné platí až po podání Přehledu o příjmech a výdajích ze SVČ v následujícím roce a to ze skutečně dosažených příjmů, které vyšly v přehledu,
  • zálohy jsou splatné vždy nejpozději do osmého dne následujícího měsíce, dnem platby je ale až den, kdy je platba připsána na účet zdravotní pojišťovny.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu