Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Sociální pojištění « Živnostenské podnikání « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Živnostenské podnikání » Sociální pojištění

Sociální pojištění OSVČ

OSVČ s hlavní činností

 • povinná je účast na důchodovém pojištění (DP) a příspěvku za státní politiku zaměstnanosti,
 • platí se měsíčně (vždy nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce). Nutné zaplatit s předstihem, za den platby je totiž považován až den, kdy platba dojde na účet okresní správy sociálního zabezpečení. Platbu doporučujeme formou trvalého příkazu,
 • minimální měsíční zálohy na pojistné pro rok 2018 činí 2.189 Kč (tzv. 29,2 % ze ¼ průměrné mzdy, která činí pro rok 2018 částku 29.979 Kč), platí se tehdy, když s podnikáním OSVČ začíná, dále když ji v přehledu podaném v následujícím roce za loňský rok vyšla nižší záloha než minimální záloha, jinak platí zálohu, anebo v případě, že měla v minulém roce ztrátu
 • maximální měsíční záloha na pojistné za rok 2018 činí 35.015 Kč,
 • Pozn.: Do měsíce, kdy má být podán přehled za rok 2017 je výše zálohy 2061 Kč (týká se OSVČ, které podnikaly v loňském roce a ve své činnosti pokračují i v roce 2018),
 • od 01.01.2015 dochází ke změně v posuzování OSVČ s hlavní činností, více viz.: www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/...

Nemocenské pojištění

 • účast OSVČ je nadále dobrovolná

OSVČ s vedlejší činností

 • je specifikována v ustanovení § 9 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění,
 • osoba, která s podnikáním v roce 2018 začíná nebo osoba, která překročí hranici zisku pro neplacení důchodového pojištění (pro rok 2018 ve výši 71.950 Kč) je povinna platit minimální měsíční zálohy (ve výši 876 Kč, tzv. 29, 2 % z 1/10 průměrné mzdy, která činí pro rok 2018 částku 29.979 Kč),
 • záloha na sociální pojištění musí být uhrazena Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) nejpozději do dvacátého dne následujícího měsíce. Doporučujeme platbu formou trvalého příkazu. V opačném případě hrozí penále: za každý den prodlení 0,05 % z dlužného pojistného,
 • dokládání důvodu vedlejší samostatně výdělečné činnosti OSSZ pro účely důchodového pojištění, viz. tabulka na webu ČSSZ: www.cssz.cz

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu