Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Základní informace « Profil města, statistiky « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Základní informace

Profil města

Profil města

Olomouc je se svými 99 489 obyvateli jedním z nejvýznamnějších měst v České republice. Díky své bohaté historii, starobylé univerzitě, kulturním a řemeslným tradicím, ale především centrální poloze v rámci Moravy byla vždy atraktivním místem pro turisty, obchodníky a podnikatele. Z ekonomického pohledu je město možné charakterizovat jako průmyslové s rozvíjejícími se službami. Díky vhodné poloze, hospodářské tradici i kvalifikované pracovní síle má město výrazný potenciál růstu.

Od 1. 1. 2001 je Olomouc centrem Olomouckého kraje a tedy i sídlem Krajského úřadu Olomouckého kraje. Olomoucký kraj je vymezený pěti okresy: Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk a Jeseník. Velikostí zaujímá kraj 6,7 % rozlohy České Republiky a osmé pořadí mezi čtrnácti kraji, podle počtu obyvatel je na sedmém místě. Spolu se Zlínským krajem tvoří tzv. NUTS II – Střední Morava – Nomenclature of Units for Territorial Statistics – Územní statistická jednotka, používaná v rozhodování pro přidělování dotací z programů EU.

Vzdálenosti Olomouce od vybraných evropských center a vybraných českých měst

Evropská města vzdálenost Česká města vzdálenost
Berlín 500 km Brno 76 km
Bratislava 197 km České Budějovice 288 km
Budapešť 389 km Hradec Králové 141 km
Londýn 1 473 km Liberec 235 km
Moskva 1 715 km Ostrava 100 km
Paříž 1 302 km Plzeň 364 km
Varšava 474 km Praha 277 km
Vídeň 198 km Ústí nad Labem 365 km

Klima

Převládající směry větrů severozápadní a jihozápadní
Průměrná rychlost větrů 2 - 5 m/s
Průměrné lednové teploty -2°C - -3°C
Průměrné červencové teploty 18°C - 19°C
Roční úhrn srážek 550 - 700 mm