Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Vzdělání a lidské zdroje « Profil města, statistiky « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Vzdělání a lidské zdroje

Vzdělání a lidské zdroje

Vzdělání a lidské zdroje

Olomouc je díky vysokému školství a velkému počtu základních a středních škol centrem vzdělanosti nadregionálního významu. Z hlediska oborového zaměření má Olomouc vysoký potenciál zejména pro rozvoj přírodovědných a lékařských oborů, včetně špičkových aktivit v oblasti biotechnologií, nanotechnologií a optoelektroniky.

V Olomouci se nachází jedna z nejvýznamnějších univerzit v České republice – starobylá Univerzita Palackého – a třiadvacet středních škol různého zaměření. Univerzita Palackého byla založena již roku 1573 a dnes je s osmi fakultami a téměř třiadvaceti tisíci studenty největší vzdělávací institucí v regionu Střední Morava. Univerzita Palackého a její vědecké i pedagogické aktivity získávají stále větší pozornost především v globálním kontextu. Patří dnes mezi nejlépe hodnocené české univerzity a obsazuje stále lepší pozice ve světových žebříčcích nejkvalitnějších univerzit světa. Kromě vědeckého a výzkumného výkonu jsou při hodnoceních kladně oceňovány především kvalita a uplatnění absolventů, počty citovaných publikací a také počet patentů, který dokonce představuje nejlepší hodnocení mezi všemi českými univerzitami v žebříčku CWUR. Činnost univerzity, její zahraniční kontakty a participace na mezinárodních projektech jsou předpokladem pro to, aby v Olomouci vzniklo vědecko-výzkumné centrum mezinárodního významu. Důležitým krokem k tomuto cíli je etablování nových výzkumných center (viz kapitola Univerzitní město), které vytvářejí stovky kvalifikovaných pracovních míst.

Od roku 2005 působí v Olomouci v oblasti soukromého vysokého školství Moravská vysoká škola, o.p.s. (MVŠO). Důvodem jejího vzniku byla absence vysoké školy s ekonomickým zaměřením v Olomouckém kraji a poptávka po specialistech s ekonomicko-manažerským vzděláním. Škola nabízí studium v tříletém bakalářském studijním programu Ekonomika a management se třemi studijními obory: Podniková ekonomika a management, Management a ekonomika ve veřejném sektoru a Podnikové informační systémy, a to v prezenční i kombinované formě studia. MVŠO je zařazena na Seznamu vědeckých organizací ČR, vydává recenzovaný časopis EMI, nabízí možnost studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a poskytuje přínos pro region v rámci CSR projektů propojením vědy, výzkumu a praxe v BEA centru Olomouc. V květnu 2015 evidovala MVŠO 435 studentů, přičemž k 30. 4. 2015 našlo na trhu práce či v dalším vzdělávání uplatnění více než 98% jejích absolventů.

Od roku 2005 zahájila svou činnost soukromá vysoká škola neuniverzitního typu Moravská vysoká škola Olomouc, která připravuje rovněž projekt regionálního inovačního centra. Moravská vysoká škola Olomouc poskytuje tříletý bakalářský studijní program Ekonomika a management se třemi studijními obory: Podniková ekonomika management, Management a ekonomika ve veřejném sektoru a Podnikové informační systémy. Vedle prezenční formy studia nabízí také možnost formy kombinované. V květnu 2014 evidovala MVŠO 547 studentů.

Vzdělání obyvatelstva okresu Olomouc je nad průměrem České republiky, což vytváří dobré podmínky pro budoucí ekonomický rozvoj regionu. Určitým specifikem Olomouce je kvalitní jazykové vzdělávání, které může městu poskytovat významnou konkurenční výhodu. V Olomouci jsou 3 základní školy s rozšířenou výukou anglického jazyka a 3 dvojjazyčná gymnázia. V Olomouci také od září 2007 funguje mezinárodní škola. Česko-Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola vznikla za finanční podpory zahraničních firem a statutárního města Olomouce. Škola nabízí ucelený školní vzdělávací program IPC (international primary curriculum) v anglickém a českém jazyce pro české i zahraniční žáky v rozsahu prvního stupně základní školy.

Žáci a pedagogičtí pracovníci ve školských zařízeních v Olomouci ve školním roce 2014/2015

Školská zařízení Počet škol Počet žáků Počet pedagogických pracovníků
Mateřské školy 47 3 627 276 *
Základní školy 25 7 912 473,6 *
Střední školy 23 7 804 + 365 ** 770,2 *
z toho gymnázia 4 2 836 + 2 ** 222,8 *

* přepočtené počty pracovníků dle úvazku
** denní studium + ostatní formy studia (dálkové, večerní studium)
Zdroj: Odbor školství MMOl, Krajský úřad Olomouckého kraje

Studenti a akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci v akademickém roce 2014/2015

Fakulta Počet studentů Počet akademických a vědeckých pracovníků
Cyrilometodějská teologická 1 262 93
Lékařská 2 268 699
Filozofická 5 938 386
Přírodovědecká 4 384 656
Pedagogická 4 374 174
Tělesné kultury 2 000 138
Právnická 1 767 99
Zdravotnických věd 673 86
Celkem 22 666 2 331

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu