Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Vzdělání a lidské zdroje « Profil města, statistiky « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Vzdělání a lidské zdroje

Vzdělání a lidské zdroje

Vzdělání a lidské zdroje

Olomouc je díky vysokému školství a velkému počtu základních a středních škol centrem vzdělanosti nadregionálního významu. Z hlediska oborového zaměření má Olomouc vysoký potenciál zejména v oblastech přírodovědných, lékařských a humanitních věd. Špičkové aktivity reprezentují především biotechnologické a chemické obory, nanotechnologie a optoelektronika.

V Olomouci se nachází jedna z nejvýznamnějších univerzit v České republice – starobylá Univerzita Palackého – a třiadvacet středních škol různého zaměření. Univerzita Palackého byla založena roku 1573 a dnes je s osmi fakultami a téměř jednadvaceti tisíci studenty největší vzdělávací institucí v regionu Střední Morava. Univerzita Palackého je mezinárodně respektovanou a vědecky vysoce výkonnou evropskou univerzitou. Patří mezi nejlépe hodnocené české univerzity a obsazuje stále lepší pozice ve světových žebříčcích nejkvalitnějších univerzit světa. Kromě vědeckého a výzkumného výkonu jsou při hodnoceních kladně oceňovány především kvalita a uplatnění absolventů, počty citovaných publikací a také počet patentů, který představuje nejlepší hodnocení mezi všemi českými univerzitami v žebříčku CWUR. Univerzita Palackého je hrdá na svá vědecko-výzkumná centra (viz kapitola Univerzitní město), která zaměstnávají uznávané mezinárodní týmy a vytvářejí stovky kvalifikovaných pracovních míst. Nezapomíná ani na mladé vědce či zájemce z řad široké veřejnosti, pro něž otevřela unikátní interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. Činnost univerzity, její zahraniční kontakty a participace na mezinárodních projektech jsou předpokladem pro to, aby se z města Olomouce stalo živé, multikulturní a celosvětově uznávané centrum dění v České republice.

Od roku 2005 působí v Olomouci v oblasti soukromého vysokého školství Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (MVŠO). Důvodem jejího vzniku byla absence vysoké školy s ekonomickým zaměřením v Olomouckém kraji a poptávka po specialistech s ekonomicko-manažerským vzděláním. Škola nabízí studium v tříletém bakalářském studijním programu Ekonomika a management, a to v prezenční i kombinované formě studia. MVŠO je zařazena na Seznamu vědeckých organizací ČR, vydává recenzovaný časopis EMI, nabízí možnost studia v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a poskytuje přínos pro region v rámci CSR projektů propojením vědy, výzkumu a praxe v BEA centru Olomouc. V červnu 2017 evidovala MVŠO 242 studentů, přičemž k 30. 4. 2016 našlo na trhu práce či v dalším vzdělávání uplatnění více než 97,4% jejích absolventů.

Vzdělání obyvatelstva okresu Olomouc je nad průměrem České republiky, což vytváří dobré podmínky pro budoucí ekonomický rozvoj regionu. Určitým specifikem Olomouce je kvalitní jazykové vzdělávání, které může městu poskytovat významnou konkurenční výhodu. Univerzita Palackého nabízí různé formy výuky v téměř dvaceti cizích jazycích. V Olomouci jsou 3 základní školy s rozšířenou výukou anglického jazyka a 3 dvojjazyčná gymnázia. V Olomouci také od září 2007 funguje mezinárodní škola. Česko-Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola vznikla za finanční podpory zahraničních firem a statutárního města Olomouce. Škola nabízí ucelený školní vzdělávací program IPC (international primary curriculum) v anglickém a českém jazyce pro české i zahraniční žáky v rozsahu prvního a druhého stupně základní školy.

Žáci a pedagogičtí pracovníci ve školských zařízeních v Olomouci ve školním roce 2016/2017

Školská zařízení Počet škol Počet žáků Počet pedagogických pracovníků
Mateřské školy 49 3 614 282,0 *
Základní školy 25 8 508 513,5 *
Střední školy 23 7 800 + 308 ** 760,3 *
z toho gymnázia 4 2 821 + 1 ** 233,8 *

* přepočtené počty pracovníků dle úvazku
** denní studium + ostatní formy studia (dálkové, večerní studium)
Zdroj: Odbor školství MMOl, Krajský úřad Olomouckého kraje

Studenti a akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci v akademickém roce 2016/2017

Fakulta Počet studentů Počet akademických a vědeckých pracovníků
Cyrilometodějská teologická 1 038 46
Lékařská 2 297 256
Filozofická 5 348 267
Přírodovědecká 3 661 353
Pedagogická 4 597 159
Tělesné kultury 1 754 102
Právnická 1 585 80
Zdravotnických věd 648 37
Celkem 20 928 1 300

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu