Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Univerzitní město Olomouc « Profil města, statistiky « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Univerzitní město Olomouc

Univerzitní město Olomouc

Univerzitní město Olomouc

Univerzita Palackého (UP) je druhou nejstarší univerzitou v České republice. Především díky ní je Olomouc univerzitním městem, kdy její studenti navyšují počet obyvatel o více než jednu pětinu. Starobylé i moderní budovy univerzity dotvářejí podmanivou atmosféru hanácké metropole. Univerzita přivádí na Hanou odborníky uznávané v mezinárodním vědecko-výzkumném kontextu. Tisíce českých a zahraničních hostů přitahuje řada akcí pod její taktovkou – ať už jde o největší festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc, studentský Majáles nebo stovky odborných konferencí. Univerzita myslí také na „své“ Olomoučany – např. projekt Zaparkuj prostřednictvím lákavého programu oživuje olomoucké parky.

Univerzita Palackého je hrdá na své absolventy, mezi něž patří světově uznávané osobnosti jako je např. chirurg Bohdan Pomahač, hudebník Emil Viklický, chemik Lumír Ondřej Hanuš či moderátor Jakub Železný.

Jako jediná v republice provozuje univerzita unikátní Informační centrum a obchod UPoint. Na Horním náměstí tak nabízí turistům i hostům města informační servis, ale i módní kolekci Uni-WearCity a upomínkové předměty, na jejichž designu pracovali absolventi UP. V r. 2015 zprovoznila Studentské kariérní a poradenské centrum, které pomáhá studentům v jejich pracovních začátcích; své fungování zahájil také Nadační fond, jenž rozvíjí originální výzkumné záměry studentů. Letos poprvé pak univerzita vyhlásila soutěž Univerzita městu pro své studenty a zaměstnance. Na čtvrt milionu návštěvníků ročně navštíví univerzitní interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání.

Univerzita Palackého kooperuje se stovkami firem z Česka i zahraničí. Mezi její hlavní aktivity patří smluvní výzkum a společné vědecké projekty Technologické agentury ČR. Vědeckotechnický park Univerzity Palackého vytváří podmínky pro vznik a rozvoj vědecky a technologicky orientovaných firem. Součástí parku je Podnikatelský inkubátor, jenž podporuje malé inovační firmy v regionu.

Univerzita Palackého patří k tzv. research univerzitám, jejím primárním cílem jsou výzkum, vývoj a inovace. Studenty vede k tomu, aby se co nejvíce zapojovali do výzkumných záměrů a projektů. Mezi špičkové obory, které nabízí, patří např. experimentální medicína, optika, kinantropologie nebo experimentální fyzika. Dobrému jménu se těší také psychologie, speciální pedagogika, fyzioterapie nebo politologie. Nosnými obory vědecko-výzkumné a inovační činnosti jsou především biotechnologie, nanotechnologie a biomedicína.

K univerzitním projektům mimořádného významu se řadí Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, zaměřené na vývoj sofistikovaných rostlinných biotechnologií. Výsledky využívají komerční firmy z biotechnologické a zemědělské sféry. Centrum spolupracuje s Výzkumným ústavem rostlinné výroby a Ústavem experimentální botaniky Akademie věd ČR. Významným projektem je také Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, které plní funkci mezičlánku mezi výzkumnými aktivitami Univerzity Palackého a podnikatelskými subjekty zejména v oblasti nanotechnologií, optických technologií a vývoje biologicky aktivních sloučenin. V areálu fakultní nemocnice má zázemí Ústav molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě UP. Představuje technologickou infrastrukturu a platformu pro biomedicínský výzkum s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění.

Univerzita Palackého v posledních letech opakovaně boduje v prestižních mezinárodních srovnáních vysokých škol. Rankingy hodnotí vědecký výkon vysokých škol, kvalitu výuky, citovanost, míru internacionalizace aj. Například v žebříčku Times Higher Education (THE) se dostala mezi 300 nejlepších evropských univerzit pro období let 2016 až 2017. Spolu s ní se do této skupiny zařadily v tuzemsku ještě Univerzita Karlova, ČVUT a Masarykova univerzita. Od roku 2016 Univerzita Palackého figuruje také v prestižním žebříčku vysokých škol QS World University Rankings, který obsahuje více než 900 univerzit.

K rozvoji mezinárodní spolupráce univerzity přispívá Merrillův program, který umožňuje studium v USA. Doktorandi a vědečtí pracovníci využívají program Fulbright, jehož čestným ambasadorem je rektor Jaroslav Miller. Studijní pobyty v Evropě zajišťuje studentům program Erasmus+. Studentské a akademické výměny zajišťuje také 100 smluv o spolupráci – díky nim zájemci vyjíždějí do Číny, Japonska, Ruska či zemí Jižní Ameriky.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu