Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Univerzitní město Olomouc « Profil města, statistiky « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Univerzitní město Olomouc

Univerzitní město Olomouc

Univerzitní město Olomouc

Univerzita Palackého (UP) je druhou nejstarší univerzitou v České republice. Především díky ní je Olomouc univerzitním městem, kdy její studenti navyšují počet obyvatel o více než jednu pětinu. Starobylé i moderní budovy univerzity dotvářejí podmanivou atmosféru hanácké metropole. Univerzita přivádí na Hanou odborníky uznávané v mezinárodním vědecko-výzkumném kontextu. Tisíce českých a zahraničních hostů přitahuje řada akcí pod její taktovkou – ať už jde o největší festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc, přehlídku filmové animace a současného umění PAF, studentský Majáles nebo stovky odborných konferencí. Univerzita myslí také na „své“ Olomoučany – např. projekt Zaparkuj prostřednictvím lákavého programu oživuje olomoucké parky během letních měsíců.

Univerzita Palackého je hrdá na své absolventy, mezi něž patří světově uznávané osobnosti jako je např. chirurg Bohdan Pomahač, hudebník Emil Viklický, chemik Lumír Ondřej Hanuš či moderátor Jakub Železný. Od roku 2016 pořádá velké absolventské srazy, na niž se vždy sejdou tisíce bývalých studentů, aby zavzpomínali na svá studentská léta a vzdali hold své alma mater.

Jako jediná v republice provozuje Univerzita Palackého v Olomouci unikátní Informační centrum a obchod UPoint. Na Horním náměstí tak nabízí turistům i hostům města informační servis, ale i módní kolekci Uni-WearCity a upomínkové předměty, na jejichž designu pracovali absolventi UP. V r. 2015 zprovoznila Studentské kariérní a poradenské centrum, které pomáhá studentům v jejich pracovních začátcích; své fungování zahájil také Nadační fond, jenž rozvíjí originální výzkumné záměry studentů na základě financí z velké dárcovské kampaně. V r. 2017 poprvé pak univerzita vyhlásila soutěž Univerzita městu pro své studenty a zaměstnance. Na čtvrt milionu návštěvníků ročně navštíví univerzitní interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání. Svou společenskou roli pak UP od roku 2018 plní díky projektu tzv. občanské univerzity UniON. Studenti a pedagogové UP v rámci něj vyjíždějí do širšího regionu Olomouckého kraje a bez nároku na honorář pořádají prezentace a přednášky týkající se například problematiky právní a finanční gramotnosti, dluhového poradenství, kritického vyhodnocování informací, historie a současnosti české státnosti či medicínské prevence.

Univerzita Palackého kooperuje se stovkami firem z Česka i zahraničí. Mezi její hlavní aktivity patří smluvní výzkum a společné vědecké projekty Technologické agentury ČR. Vědeckotechnický park Univerzity Palackého vytváří podmínky pro vznik a rozvoj vědecky a technologicky orientovaných firem. Součástí parku je Podnikatelský inkubátor, jenž podporuje malé inovační firmy v regionu.

Univerzita Palackého patří k tzv. research univerzitám, jejím primárním cílem jsou výzkum, vývoj a inovace. Studenty vede k tomu, aby se co nejvíce zapojovali do výzkumných záměrů a projektů. Mezi špičkové obory, které nabízí, patří např. experimentální medicína, optika, kinantropologie nebo experimentální fyzika. Dobrému jménu se těší také psychologie, speciální pedagogika, fyzioterapie nebo politologie. Nosnými obory vědecko-výzkumné a inovační činnosti jsou především biotechnologie, nanotechnologie a biomedicína.

K univerzitním projektům mimořádného významu se řadí Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, zaměřené na vývoj sofistikovaných rostlinných biotechnologií. Výsledky využívají komerční firmy z biotechnologické a zemědělské sféry. Centrum spolupracuje s Výzkumným ústavem rostlinné výroby a Ústavem experimentální botaniky Akademie věd ČR. Významným projektem je také Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, které plní funkci mezičlánku mezi výzkumnými aktivitami Univerzity Palackého a podnikatelskými subjekty zejména v oblasti nanotechnologií, optických technologií a vývoje biologicky aktivních sloučenin. V areálu fakultní nemocnice má zázemí Ústav molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě UP. Představuje technologickou infrastrukturu a platformu pro biomedicínský výzkum s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění.

Univerzita Palackého v posledních letech opakovaně boduje v prestižních mezinárodních srovnáních vysokých škol. Rankingy hodnotí vědecký výkon vysokých škol, kvalitu výuky, citovanost, míru internacionalizace aj. Například v žebříčku Times Higher Education (THE) se dostala mezi 300 nejlepších evropských univerzit pro období let 2016 až 2017, v roce 2018 pak dokonce mezi 10 nejlepších univerzit tzv. Nové Evropy (tedy univerzit ze zemí, které se k Evropské unii připojily po roce 2004). Spolu s ní se do této skupiny zařadily v tuzemsku ještě Univerzita Karlova, ČVUT a Masarykova univerzita. V roce 2017 Univerzita Palackého poprvé pronikla do prestižního globálního žebříčku vysokých škol ARWU (Academic Ranking of World Universities), v němž obsadila 601. až 700. pozici. Figuruje tak ve všech žebříčcích takzvané „velké trojky“, kam spolu se Šanghajským žebříčkem (ARWU) patří také THE World University Rankings a QS World University Rankings.

K rozvoji mezinárodní spolupráce univerzity přispívá Merrillův program, který umožňuje studium v USA. Doktorandi a vědečtí pracovníci využívají program Fulbright, jehož čestným ambasadorem je rektor Jaroslav Miller. Studijní pobyty v Evropě zajišťuje studentům program Erasmus+. Studentské a akademické výměny zajišťuje také 100 smluv o spolupráci – díky nim zájemci vyjíždějí do Číny, Japonska, Ruska či zemí Jižní Ameriky.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu