Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Univerzitní město Olomouc « Profil města, statistiky « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Univerzitní město Olomouc

Univerzitní město Olomouc

Univerzitní město Olomouc

Olomouc patří již od středověku k významným centrům vzdělanosti. Zdejší Univerzita Palackého je druhou nejstarší univerzitou v zemích Koruny české. Statutární město Olomouc se trvale snaží o uchování historických památek s jejich nezaměnitelnou atmosférou. Současně však prostřednictvím akademické sféry podporuje nejmodernější výzkum. Podmínky město zakotvilo ve svém Strategickém plánu. Jednou z priorit vedení města je podpora vysokého školství, což se týká především rozvojových projektů Univerzity Palackého.

Podpora inovací a transferu vědy a výzkumu do praxe je prioritou další klíčové oblasti týkající se hospodářského růstu a konkurenceschopnosti. Univerzita Palackého aktivně kooperuje se stovkami firem z Česka i zahraničí. Mezi její hlavní aktivity patří smluvní výzkum a společné vědecké projekty Technologické agentury ČR. Vědeckotechnický park Univerzity Palackého rovněž vytváří podmínky pro vznik a další rozvoj vědecky a technologicky orientovaných firem. Součástí parku je Podnikatelský inkubátor, téměř symbolicky umístěný na rozhraní průmyslové zóny a univerzitního areálu. Toto spojení se ukázalo jako velmi přínosné pro podporu malých inovačních firem v regionu především z oblasti biotechnologií, nanotechnologií a informačních technologií, které jsou nosnými obory vědecko-výzkumné a inovační činnosti reprezentující město. Takto zaměřené firmy již obsadily veškeré nabízené prostory, proto bylo přijato rozhodnutí o výstavbě dalšího objektu. Další prostory nabízí nová budova, v níž provoz odstartoval na začátku roku 2015.

V posledních letech se v Olomouci významnou měrou rozvíjejí další prostory pro vědu, výzkum a inovace v již zmíněných oborech, ale také v oblasti biomedicíny a pokročilých technologií a materiálů. Mezi projekty mimořádného významu, jež zaštiťuje Univerzita Palackého, patří projekt Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Areál se čtyřmi novými objekty představuje nový rozměr spolupráce mezi univerzitou a olomouckými pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR. Vědci s pomocí nejmodernějších přístrojů vyvíjejí sofistikované rostlinné biotechnologie. Pomáhají tak zemědělství a šlechtitelství, které mají na Hané velkou tradici. Jejich výsledky využívají komerční firmy z biotechnologické a zemědělské sféry.

Dalším významným projektem je Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, které plní funkci mezičlánku mezi výzkumnými aktivitami Univerzity Palackého a podnikatelskými subjekty regionu i celé ČR, zejména v oblasti nanotechnologií, optických technologií a vývoje biologicky aktivních sloučenin.

V areálu olomoucké fakultní nemocnice má zázemí Ústav molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Představuje technologickou infrastrukturu a platformu pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění. Díky projektu Dostavba Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP získali studenti i akademici nový objekt o celkové ploše 16 443 m2, jenž je propojen se stávajícím objektem Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP. Slouží zejména studentům akreditovaných doktorských studijních programů. Z vybudované kapacity mají prospěch všichni studenti Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd UP.

Nový výzkumně vzdělávací areál získala v roce 2014 Pedagogická fakulta UP. Ve dvorním traktu budovy na Žižkově náměstí vyrostlo díky evropské dotaci nové křídlo s moderně vybavenou aulou, laboratořemi, učebnami i datacentrem. Součástí dostavby je např. laboratoř tyflopedie, v tuzemsku ojedinělá logopedická laboratoř, laboratoř didaktiky lego či laboratoř informačních technologií.

V srpnu 2014 zahájila Fakulta tělesné kultury UP výstavbu aplikačního centra BALUO, v němž se prolne oblast výzkumu lidského pohybu s praxí při vývoji nových sportovních a rehabilitačních pomůcek a zařízení. Fakulta tak získá sportoviště, kanceláře, prototypové dílny a prostory k pronájmu. Pro fakultní Centrum kinantropologického výzkumu se připravují také moderní laboratoře. Tento sportovně-výzkumný komplex má být dokončen v roce 2016.

Oblast inovací je chápana jako velmi důležitá i na úrovni Olomouckého kraje. Město Olomouc se spolu s ostatními regionálními partnery zapojilo do tvorby a realizace Regionální inovační strategie, jejíž snahou je oblast inovací, vědy a výzkumu na krajské úrovni ještě dále podpořit a prohloubit.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu