Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Trh práce « Profil města, statistiky « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Trh práce

Trh práce

Trh práce

Nezaměstnanost

Vývoj nezaměstnanosti lze sledovat veličinami míra nezaměstnanosti (od ledna 2013 nově jako podíl nezaměstnaných osob) a počet uchazečů na jedno volné pracovní místo.

Olomoucký kraj se řadí dlouhodobě mezi kraje s nadprůměrnou nezaměstnaností, která je od roku 2010 třetí nejvyšší v rámci České republiky. Okres Olomouc i město Olomouc v rámci kraje patřily v minulosti mezi oblasti s nižší nezaměstnaností, v letech 2005 – 2009 se dokonce nezaměstnanost ve městě dostala pod úroveň v ČR. Nicméně po roce 2009 už se opět nezaměstnanost města i okresu pohybuje nad úrovní ČR.

Vývoj míry nezaměstnanosti / podílu nezaměstnaných osob v % k 31. 12.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 30. 6. 2015
Olomouc 8,0 6,9 4,8 5,0 9,1 10,0 9,4 9,1* 9,3** 9,0** 7,9**
Okres Olomouc 9,4 7,6 5,5 5,8 11,2 11,2 10,1 10,5 9,2** 8,5** 6,9**
ČR 8,9 7,7 6,0 6,0 9,2 9,6 8,6 9,4 8,2** 7,5** 6,2**

* míra nezaměstnanosti v Olomouci k 30. 11. 2012
** podíl nezaměstnaných osob – nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku, jenž od ledna 2013 nahradil doposud zveřejňovanou míru nezaměstnanosti
Zdroj: Český statistický úřad, Úřad práce ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Míra nezaměstnanosti / podíl nezaměstnaných osob v okresech Olomouckého kraje v % k 31. 12.

Okres 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 30. 6. 2015
Jeseník 16,9 14,7 11,1 11,5 16,9 19,7 16,8 16,4 11,9* 10,7* 7,8*
Olomouc 9,4 7,6 5,5 5,8 11,2 11,2 10,1 10,5 9,2* 8,5* 6,9*
Prostějov 8,4 6,2 4,2 4,7 9,9 11,1 9,8 10,9 8,3* 6,9* 4,9*
Přerov 11,6 10,6 8,4 8,0 12,3 13,0 12,0 12,8 10,7* 10,2* 8,1*
Šumperk 12,0 10,4 8,2 8,1 14,6 13,4 13,0 12,8 10,5* 9* 6,8*
Olomoucký kraj 10,7 9,0 6,7 6,9 12,2 12,5 11,4 11,9 9,8* 8,8* 6,8*

* podíl nezaměstnaných osob – nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku, jenž od ledna 2013 nahradil doposud zveřejňovanou míru nezaměstnanosti
Zdroj: Český statistický úřad, Úřad práce ČR

Počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo k 31. 12.

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Okres Olomouc 10,5 5,1 3,9 7,0 52,0 32,2 47,1 87,8 48,5 17,1
ČR 9,8 4,8 2,5 3,9 17,4 18,2 14,2 15,6 17,0 9,2

Zdroj: Český statistický úřad

Nezaměstnanost v Olomouci od roku 2002 neustále klesala, ve 3. čtvrtletí 2004 dokonce klesla pod celorepublikovou úroveň a pod ní se udržela až do poloviny roku 2009. Na přelomu let 2007 – 2008 již byla disponibilní pracovní síla do značné míry omezena a firmy často považovaly za překážku dalšího rozvoje nedostatek pracovníků vyhovující kvalifikace. Celosvětová hospodářská krize se projevila výrazným nárůstem nezaměstnanosti. V krizovém roce 2009 nezaměstnanost prakticky celý rok rostla. V únoru 2010 se počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji přiblížil k hranici 45 tisíc osob – jednalo se o dosavadní rekordní hodnotu.

V následujících třech letech docházelo k výrazným výkyvům nezaměstnanosti, které byly způsobeny ekonomickou nejistotou podniků a nárazovostí nových zakázek. V lednu 2014 bylo dosaženo historicky nejvyšší nezaměstnanosti – počet nezaměstnaných v Olomouckém kraji dosáhl hodnoty 46,5 tisíce osob. V květnu 2014 byl poprvé po 2 letech zaznamenán meziroční pokles nezaměstnanosti, který pokračuje až do současnosti (počet nezaměstnaných v Olomouckém kraji byl k 30. 6. 2015 o 7,6 tisíce osob nižší než ve stejném období předchozího roku). Ve městě Olomouci kulminovala nezaměstnanost v únoru 2014 (7 029 uchazečů o zaměstnání); k 30. 6. 2015 bylo na ÚP ČR evidováno 5 466 nezaměstnaných s bydlištěm v Olomouci (pokles o 22 %).

Mzdy

Průměrná měsíční mzda v Olomouckém kraji výrazně zaostává za průměrem ČR, mzdy v samotném okrese Olomouc jsou z hlediska kraje nadprůměrné, nicméně stále výrazně pod průměrem ČR.

Průměrná měsíční mzda v Kč

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Olomoucký kraj 16 675 17 639 18 508 20 011 19 532 20 793 21 643 22 487 22 267 22 856
ČR 19 631 20 844 21 692 23 542 22 724 23 951 24 319 25 101 25 128 25 686

Pozn.: od roku 2009 došlo ve statistice práce a mezd ke změnám v metodice zjišťování a prezentaci výsledků – nově jsou výsledky publikovány za celou populaci podniků, nikoliv pouze za podnikatelské subjekty nad 20 zaměstnanců
Zdroj: Český statistický úřad

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu