Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Technická infrastruktura « Profil města, statistiky « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Technická infrastruktura

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura

Voda

Pitná voda je dodávána do vodárních sítí z podzemních zdrojů skupinového vodovodu Olomouc. Dodavatelem vody a provozovatelem vodovodů je MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., člen skupiny Veolia Voda, Tovární 41, 779 00 Olomouc, tel.: 585 536 111, zákaznická linka 840 668 668, www.smv.cz.

Odpadní vody jsou odváděny jednotnou kanalizační soustavou na městskou čistírnu odpadních vod (ČOV), která je po rekonstrukci a splňuje technické i kapacitní požadavky na čištění. Provozovatelem ČOV a kanalizace je MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., Olomouc.

Elektrická energie

Elektrická energie je rozváděna sítí vysokého a nízkého napětí. Dodavatelem elektřiny jsou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., která zajišťuje distribuci elektřiny, a ČEZ Prodej, s. r. o., která zajišťuje prodej elektřiny konečným zákazníkům, adresa pro písemnou komunikaci ČEZ Zákaznické služby, s. r. o., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, tel.: 840 840 840, e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz.

Teplo

Teplo je vyráběno v teplárně na uhlí a špičkové výtopně na mazut a zemní plyn. Teplárna je po rekonstrukci a splňuje s rezervou požadavky zákona na ochranu ovzduší. Teplo je k odběratelům přiváděno soustavou horkovodů a parovodů. Dodavatelem tepla je společnost Veolia Energie ČR, a. s., Region Střední Morava, 779 00 Okružní 19, Olomouc, tel.: 581 809 721, e-mail: info@veoliaenergie.cz, www.veoliaenergie.cz.

Plyn

Zemní plyn je k odběratelům přiváděn soustavou plynovodů. Plynofikováno je celé území města. Dodavatelem plynu je RWE Energie, s. r. o., Jeremenkova 1211/40b 779 00 Olomouc, tel.: 840 113 355, e-mail: info@rwe.cz, www.rwe.cz, SKYPE: callcentrumrwe.

Telekomunikace

Telekomunikační služby prostřednictvím veřejné pevné telefonní sítě zajišťuje O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha – Michle, tel.: 840 114 114, www.o2.cz. Dalšími operátory jsou zejména společnosti Dial Telecom, RIO Media, GTS Novera, UPC.

Provozovateli veřejných mobilních telefonních sítí jsou:

  • Telefónica O2 Czech Republic, a. s., infolinka: 800 020 202, www.o2.cz
  • T-Mobile Czech Republic a. s., infolinka: 603 603 603, www.t-mobile.cz
  • Vodafone Czech Republic a. s., infolinka: 800 777 777, www.vodafone.cz
  • U:fon, infolinka: 811 811 811, www.ufon.cz

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu