Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Obyvatelstvo « Profil města, statistiky « Profil města a informace pro investory « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Profil města a informace pro investory » Profil města, statistiky » Obyvatelstvo

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo

K 31. 12. 2014 žilo v Olomouci 99 809 obyvatel, což představuje 43 % obyvatel okresu Olomouc. Počet obyvatel ve městě v posledních letech stále klesal, v roce 2007 byl zaznamenán mírný nárůst a ke konci roku 2008 setrval na stejné hodnotě z roku 2007.

V následujících letech byl pak zaznamenán opět pokles, až v roce 2014 je patrný výraznější kladný celkový přírůstek – a to jak na straně přirozeného přírůstku (živě narození mínus zemřelí), tak i v hodnotách migračního salda (přistěhovalí mínus vystěhovalí). Tak jako v celé republice, tak i v Olomouci populace stárne a zvyšuje se průměrný věk.

Vývoj populace v Olomouci v letech 1991 – 2014

Rok Počet obyvatel 1991 = 100
1991 105 990 100
1996 104 380 98,5
2001 102 246 96,5
2002 101 624 95,9
2003 101 268 95,5
2004 100 752 95,1
2005 100 381 94,7
2006 100 168 94,5
2007 100 373 94,7
2008 100 373 94,7
2009 100 362 94,7
2010 100 233 94,6
2011 99 499 93,9
2012 99 471 93,8
2013 99 489 93,9
2014 99 809 94,2

Zdroj: Český statistický úřad
Poznámka: Dle evidence obyvatel je v Olomouci přihlášeno k trvalému pobytu 101 689 obyvatel (údaj k 15. 7. 2015)

obyvatelstvo-2015

Základní demografické údaje o Olomouci

Stav k 1. 1. 2014 Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek (úbytek) Stav k 31. 12. 2014
Migrační Celkový
99 489 1 211 941 2 335 2 285 50 320 99 809

Zdroj: Český statistický úřad

Věková struktura obyvatel Olomouce k 31. 12. 2014

Věkové rozpětí 0 - 14 let 15 - 59 let 60 a více let
Počet mužů 7 597 29 118 10 504
Počet žen 7 365 30 250 14 975

Zdroj: Český statistický úřad

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu