Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Město podporuje podnikání, chystá průmyslovou zónu v Neředíně « Aktuality, veřejné zakázky a odkazy « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Aktuality, veřejné zakázky a odkazy » Město podporuje podnikání, chystá průmyslovou zónu v Neředíně

Město podporuje podnikání, chystá průmyslovou zónu v Neředíně

Město podporuje podnikání, chystá průmyslovou zónu v Neředíně

20. dubna 2016 (st)

Neutěšený prostor někdejšího vojenského areálu v Neředíně by mohl najít nové využití. Město zahájilo přípravy na jeho přeměnu v průmyslovou zónu s názvem Kasárna Neředín.

Pro regeneraci stávajícího brownfieldu se snaží získat podporu agentury CzechInvest. Již počátkem letošního roku byla zóna zaregistrována do centrální evidence brownfieldů vedené CzechInvestem a investoři o ni mají zájem.

„Smyslem zvažovaného návrhu je podpora podnikání. Do Olomouce bychom chtěli nalákat další investory, kteří by mohli v novém areálu získat zázemí pro své firmy. Areál by mohl najít využití především v oblasti zpracovatelského průmyslu,“ uvažuje primátor Antonín Staněk.

Pozemky v někdejším vojenském areálu poblíž neředínského letiště jsou v územním plánu města vedeny jako plochy určené pro smíšenou průmyslovou výrobu. Kapacita stávajících průmyslových zón je přitom ve městě zcela naplněna a již nestačí pokrýt potřebu dalších potencionálních investorů, město ve svém majetku jinou podobnou lokalitu, kterou by nabídlo zájemcům, nemá. Radní si proto nechali předložit komplexní informace s návrhy možného postupu. „V průběhu uplynulých měsíců jsme absolvovali několik jednání se zástupci agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, na základě kterých nám bylo doporučeno podání žádosti o zařazení záměru na regeneraci stávajícího brownfieldu na průmyslovou zónu Kasárna Neředín mezi strategické projekty,“ nastínil investiční náměstek primátora Filip Žáček.

Radní proto na svém posledním jednání dali zelenou zpracování investičního záměru pro potřeby podání tzv. indikativní žádosti v dotačním programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR - Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. S touto aktivitou jde ruku v ruce prověření dopravního napojení průmyslové zóny Kasárna Neředín. „Prověřujeme technické možnosti, necháváme si zpracovávat studii a řešíme možné varianty dopravního napojení. Jde o složitý proces, kdy musíme brát v potaz všechny důležité aspekty. Aktuálně chceme vyvolat rovněž jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ve věci možného přímého napojení lokality na rychlostní komunikaci R35,“ vypočítal náměstek primátora Filip Žáček.

V prostoru bývalých kasáren v Neředíně byly již před časem zahájeny demolice stávajících objektů vzhledem k jejich špatnému technickému stavu, které se nacházejí na pozemcích města. Pokud se v rámci přípravy regenerace areálu podaří vyřešit veškeré složité majetkoprávní vztahy a dosáhnout na dotační peníze (ty se pohybují až ve výši 75% způsobilých výdajů), mohla by budoucí průmyslová zóna dosáhnout plochy až 18 hektarů. Celý záměr je rozložen do dvou etap, kdy ta první se pohybuje výlučně na pozemcích ve vlastnictví města při komunikaci na Topolany a zde by mohl vzniknout areál pro podnikání o výměře 6,1 ha. „Záměr regenerace brownfiledu v uvedeném maximálním rozsahu je rozložen do několika let, protože bylo třeba dát projektu i racionální ekonomickou bilanci únosnou pro město. Celý záměr si vyžádá nemalé investice do infrastruktury areálu a v případě realizace další etapy na výkupy pozemku od cizích vlastníků,“ uzavírá primátor Staněk.

Pokud nebude město na ministerstvech při získávání dotačních prostředků na regeneraci brownfieldu úspěšné, je připraveno lokalitu řešit postupně ve spolupráci s jednotlivými investory.

Fotografie:

Poslední úprava: 20. dubna 2016 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu