Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Město potřebuje po patnácti letech nový Strategický plán « Aktuality, veřejné zakázky a odkazy « Podnikatelé

Sociální sítě

Podnikatelé » Aktuality, veřejné zakázky a odkazy » Město potřebuje po patnácti letech nový Strategický plán

Město potřebuje po patnácti letech nový Strategický plán

Město potřebuje po patnácti letech nový Strategický plán

25. srpna 2015 (út)

Už od roku 2000 řídí klíčové kroky města Olomouce Strategický plán rozvoje. Tento dokument byl v minulosti dvakrát výrazně aktualizován, a to v letech 2005 a 2007. Radní včera jednali o plnění prioritních cílů plánu a o nutnosti pořízení plánu nového.

Nynější podoba Strategického plánu rozvoje města Olomouce je již částečně zastaralá, protože i druhá z jejích aktualizací proběhla již před osmi lety. „Město i vnější podmínky se za ta léta mění, změnily se například principy, na jejichž základě lze dnes získat evropské dotace,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec. V novém plánovacím období Evropské unie je například silně zdůrazňován územní princip rozvoje a na střední Moravě se v souvislosti s tím pracuje na strategii rozvoje celé Olomoucké aglomerace. Strategie rozvoje města, má-li být praktickou a užitečnou, by tedy měla tyto důležité změny vnějších podmínek zohlednit. „I když strategický plán obsahuje stále ještě mnoho aktuálních prvků, jako je například akcent na vzdělanostní ekonomiku,přesto by bylo vhodné jej zásadně aktualizovat,“ doplnil vedoucí oddělní hospodářského rozvoje Jiří Doležel. Radním pak náměstek Aleš Jakubec navrhl, aby schválili záměr pořízení nového strategického plánu. „Současně jsme rozhodli o zahájení řízení příslušných kroků pro zpracování nového plánu,“ dodal Aleš Jakubec.

Na tvorbě dokumentu se už od počátku v roce 2000 podílelo nejen město, ale i řada dalších institucí v Olomouci, jako je například Univerzita Palackého, Moravská vysoká škola, hospodářská komora, krajský úřad, úřad práce, agentura CzechInvest a také podnikatelé či obce v okolním mikroregionu. Na tvorbě nového strategického plánu by se měla podílet také opozice i olomoucká veřejnost. Dlouhodobou implementaci strategického plánu má na starosti oddělení hospodářského rozvoje Magistrátu města Olomouce a Komise hospodářského rozvoje. „Očekávám, že výsledkem bude zásadní dokument pro další rozvoj města, a věřím, že to bude kvalitní rozvojový nástroj, který, obrazně řečeno, nezapadne do šuplíku. Důležité je, aby reflektoval nejen potřeby města, ale i jeho reálné finanční možnosti,“ doplnil Aleš Jakubec.

Poslední úprava: 25. srpna 2015 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu