Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Poplatky za pobyt v jeslích « Dětské jesle « Sociální služby « Občané

Sociální sítě

Občané » Sociální služby » Dětské jesle » Poplatky za pobyt v jeslích

Poplatky za pobyt v Dětských jeslích SMOl účinné od 1. 4. 2012

Poplatky za pobyt v Dětských jeslích SMOl účinné od 1. 4. 2012

Na základě usnesení Rady města Olomouce ze dne 27. 3. 2012 jsou poplatky v Dětských jeslích SMOl od 1. 4. 2012 stanoveny takto:

1. Celodenní docházka

Poplatky: za stálou docházku trvale přihlášených dětí v dětských jeslích ve věku od 1 do 4 let. V případě dětí od 1 do 2 let mají rodiče povinnost požádat o odejmutí rodičovského příspěvku. V případě dětí od 2 do 4 let rodiče nepřicházejí o rodičovský příspěvek.
Při stanovení výše poplatku se vychází z příjmu v rodině a jeho porovnání s výší životního minima dle § 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu v platném znění.

Poplatky jsou stanoveny takto:

  Poplatkové skupiny Strava Pobyt Celkem Úhrada za 21 dní/měsíc
A do 1,3 násobku živ. minima 40,- 40,- 80,- 1680,-
B do 1,7 40,- 60,- 100,- 2100,-
C do 2,1 40,- 80,- 120,- 2520,-
D do 2,6 40,- 100,- 140,- 2940,-
E do 3,3 40,- 140,- 180,- 3780,-
F do 4,0 40,- 180,- 220,- 4620,-
G nad 4,0 40,- 220,- 260,- 5460,-
Cca 1. 680,- až 5. 460,- Kč/ měsíc

Celková výše poplatku za celodenní zaopatření dítěte v dětských jeslích se tedy v současné době pohybuje v rozmezí od 80 Kč do 260 Kč za dítě/den a je závislá na příjmu v rodině.
Měsíční úhrada se v závislosti na počtu pracovních dní v měsíci se pohybuje v rozmezí od cca 1.680 Kč do cca 5.460Kč.

2. Denní docházka po dobu nepřevyšující 4 hodiny denně

Poplatky: za stálou docházku trvale přihlášených dětí v dětských jeslích nepřevyšující 4 hodiny denně pro děti ve věku od 1 do 4 let.
V případě dětí od 1 do 2 let mají rodiče povinnost požádat o odejmutí rodičovského příspěvku. V případě dětí od 2 do 4 let rodiče nepřicházejí o rodičovský příspěvek.
Při stanovení výše poplatku se vychází z příjmu v rodině a jeho porovnání s výší životního minima dle § 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu v platném znění.

Poplatky jsou stanoveny takto:

  Poplatkové skupiny Strava Pobyt Celkem Úhrada za 21 dní/měsíc
A do 1,3 násobku živ. minima 35 28 63 1323,-
B do 1,7 35 42 77 1617,-
C do 2,1 35 56 91 1911,-
D do 2,6 35 70 105 2205,-
E do 3,3 35 98 133 2793,-
F do 4,0 35 126 161 3381,-
G nad 4,0 35 154 189 3969,-
Cca 1. 323,- až 3. 969,- Kč/ měsíc

Celková výše poplatku za docházku nepřevyšující 4 hodiny denně se tedy v současné době pohybuje v rozmezí od 63 Kč do 189 Kč za dítě/den a je závislá na příjmu v rodině.
Měsíční úhrada se v závislosti na počtu pracovních dní v měsíci pohybuje v rozmezí od cca 1.323 Kč do cca 3.969Kč.

3. Příležitostná docházka do 5 dnů v měsíci

Poplatek: za příležitostné hlídání dětí ve věku od 1 do 3 let, jejichž docházka nepřevýší 5 kalendářních dnů v měsíci. Rodič, pobírající rodičovský příspěvek může umístit své dítě do jeslí max. pět dní v měsíci (v souladu se zákonem o státní sociální podpoře). Rodičům zůstává rodičovský příspěvek, pokud jim byl rodičovský příspěvek přiznán do 31. 12. 2011.

Poplatky jsou stanoveny takto:

Strava Pobyt Celkem
50,- 300,- 350,-

4. Příležitostná docházka do 46 hodin v měsíci

Tato úhrada je určena pro děti od 1 do 2 let, jejichž úhrnná docházka za měsíc nepřesáhne 46 hodin za měsíc a jejichž rodiče pobírají rodičovský příspěvek dle právní úpravy platné od 1. 1. 2012.

Poplatek za pobyt těchto dětí se skládá ze 3 částí:

  • Denní paušál za provozní náklady: 50,- Kč/ den
  • Poplatek za hodinu pobytu: 30,- Kč/ hodina
  • Poplatek za stravu dětí: 50,- Kč/ den

Denní částka za provozní náklady se hradí za každý den, kdy je dítě umístěno v jeslích. Poplatek za hodinu pobytu se hradí za každou započatou hodinu, po kterou je dítě umístěno v jeslích. Nejnižší denní počet hodin, po které může dítě pobývat v jeslích, jsou 4 hodiny za den

V Olomouci 29. 3. 2012

Mgr. Michal Majer
vedoucí odboru sociálních věcí MMOl

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu