Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova « Regulační plány « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Regulační plány » RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova

Návrh regulačního plánu RP - 19 sídliště Nové Sady - Werichova pro vydání

Návrh regulačního plánu RP - 19 sídliště Nové Sady - Werichova pro vydání

Návrh regulačního plánu RP - 19 sídliště Nové Sady - Werichova je připraven k projednání v RMO a ZMO.

 

Návrh regulačního plánu RP - 19 sídliště Nové Sady - Werichova pro vydání

Textová část:

  Výrok RP - 19 sídliště Nové Sady - Werichova
  Odůvodnění RP - 19 sídliště Nové Sady - Werichova

Výkresová část výroku:

I.B.1 Hlavní výkres 1:2 000
I.B.2. Výkres koncepce dopravy 1:2 000
I.B.3. Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství 1:2 000
I.B.4. Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, spoje 1:2 000
I.B.5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:2 000

Výkresová část odůvodnění:

II.B.1. Koordinační výkres 1:2 000
II.B.2. Výkres majetkoprávních vztahů 1:2 000
II.B.3. Výkres širších vztahů 1:5 000

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu