Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Změna č. V ÚP Olomouc « Územní plán Olomouc « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územní plán Olomouc » Změna č. V ÚP Olomouc

Pořízení změny č. V ÚP Olomouc

Pořízení změny č. V ÚP Olomouc

Na základě rozhodnutí soudu o zrušení části ÚP Olomouc v části týkající se vymezení plochy 10/052S stabilizované v zastavěném území v rozsahu pozemku parc.č. 388/118 v k.ú. Hodolany, rozhodlo zastupitelstvo města na jednání dne 13.3.2017 o pořízení změny č. V ÚP Olomouc a o jejím obsahu.

Obsahem Změny č. V Územního plánu Olomouc je prověření a stanovení podmínek pro využití pozemku parc. č. 388/118 v kat. ú. Hodolany v souladu s koncepcí Územního plánu Olomouc a v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

 

Zadání změny územního plánu se v tomto případě nezpracovává, v rozsahu změny se dále postupuje podle stavebního zákona. V současné době je zpracováván návrh změny. Poté bude návrh projednán při tzv. "společném jednání" s dotčenými orgány státní správy a dle jejich stanovisek upraven. V další fázi poté proběhne veřejné projednání návrhu.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu