Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Změna č. IV ÚP Olomouc « Územní plán Olomouc « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územní plán Olomouc » Změna č. IV ÚP Olomouc

Společné jednání o návrhu změny č. IV ÚP Olomouc

Společné jednání o návrhu změny č. IV ÚP Olomouc

Níže zveřejněné řešení návrhu Změny č. IV ÚP Olomouc je vystaveno k nahlédnutí v rámci zahájení projednávání ve společném jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi.

Veřejné projednání návrhu Změny č. IV ÚP Olomouc bude následovat až po vyhodnocení výsledků společného jednání.

 

V rámci společného jednání s dotčenými orgány může k návrhu Změny č. IV Územního plánu Olomouc každý uplatnit písemné připomínky, a to nejpozději do 24. 7. 2017.

 

Návrh změny č. IV. ÚP Olomouc pro společné jednání

Textová část (výrok i odůvodnění):

  Textová část návrhu změny č. IV. ÚP Olomouc

Grafická část (výrok i odůvodnění):

I/01 Výkres základního členění území 1:10 000
I/02.1 Hlavní výkres 1:10 000
II/01 Koordinační výkres 1:5 000

 

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu