Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Změna č. III ÚP Olomouc « Územní plán Olomouc « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Územní plán Olomouc » Změna č. III ÚP Olomouc

Veřejné projednání změny č. III ÚP Olomouc

Veřejné projednání změny č. III ÚP Olomouc

Návrh Změny č. III Územního plánu Olomouc řeší plochu v k.ú. Slavonín, která byla zrušena rozsudkem Krajského soudu v Ostravě. Zpracovaný variantní návrh změny byl opakovaně projednán ve společném jednání s dotčenými orgány a následně rozhodlo Zastupitelstvo města Olomouce o výběru varianty. Upravený návrh s vybranou variantou je nyní předkládán k veřejnému projednání.

Veřejné projednání návrhu Změny č. III s výkladem zpracovatele se uskuteční dne
6.12.2017 v 16:00 hodin
ve zasedací místnosti odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10, 5. podlaží).

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného jednání, tj. do 13.12.2017 může každý uplatnit připomínky, v téže lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky, ve kterých musí být uvedeno jejich odůvodnění, vymezeno území dotčené námitkou a uvedeny údaje podle katastru nemovitostí.

Námitky a připomínky musí být uplatněny písemně a opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. K uplatnění námitek a připomínek Vám doporučujeme využít formulář: Připomínka či námitka k územnímu plánu/změně.

 

K námitkám a připomínkám uplatněným po 13.12.2017 nebude přihlédnuto.

 

 

Návrh změny č. III. ÚP Olomouc pro veřejné projednání

Výrok:

  Výroková část návrhu změny č. III. ÚP Olomouc

Odůvodnění:

  Odůvodnění návrhu změny č. III. ÚP Olomouc

 

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu