Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: O dotačním titulu - Program regenerace MPR a MPZ « Dotační tituly pro objekty v MPR Olomouc « Městská památková rezervace Olomouc « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Městská památková rezervace Olomouc » Dotační tituly pro objekty v MPR Olomouc » O dotačním titulu - Program regenerace MPR a MPZ

O dotačním titulu - Program regenerace MPR a MPZ

O dotačním titulu - Program regenerace MPR a MPZ

Prvotním impulzem ke vzniku Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) byla snaha o změnu neutěšeného stavu historických jader měst na konci 80. let minulého století. Program byl založen usnesením vlády č. 209 z roku 1992. Smyslem programu je, jak se uvádí v příloze tohoto usnesení, „...systematicky podněcovat a provádět opravy, modernizace, rekonstrukce a pravidelnou údržbu domovního a bytového fondu, jednotlivých objektů a jejich souborů. Přitom zajistit zachování památkových hodnot a využití objektů a souborů ke vhodným účelům v souladu se zásadami památkové péče. Pečovat o urbanistickou a architektonickou úroveň prostředí, včetně vzhledu města a jeho charakteru“.

Základní principy Programu regenerace MPR a MPZ:

   
- na úrovni Ministerstva kultury ČR:
  - podpora státu na vícenáklady spojené s památkovou péčí,
  - transparentní Zásady pro využití státní podpory,
  - způsobilost pro účast měst – existence městského programu regenerace,
  - výpočet výše finanční kvóty pro MPR a MPZ podle kritérií kvality přípravy,
  - schvalování akcí obnovy,
  - podílové financování: stát – město – vlastník,
  - dohled, evidence a metodická pomoc.
- na úrovni města:
  - městský program regenerace MPR nebo MPZ v samostatné působnosti města,
  - místní pracovní skupina pro regeneraci s účastí místních partnerů,
  - územní plán, regulační plán,
  - samostatné rozhodování města o výběru podpořených akcí obnovy ( v rámci kritérií),
  - kontrola a vyúčtování akcí obnovy.
- navazující principy:
  - vícezdrojové financování – zapojení dalších prostředků MK, města, kraje, státu, evropských fondů atd. do komplexní regenerace MPR resp. MPZ aktivitou a koordinací různých zdrojů ve městech,
  - další formy podpory (úvěry, půjčky, daňová zvýhodnění),
  - soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, cílem soutěže je komplexní přístup k regeneraci, včetně využití různých doplňkových zdrojů, získané finanční ocenění lze použít na realizaci plánovaných akcí Programu regenerace MPR a MPZ.

 

Program regenerace na stránkách ministerstva kultury - odkaz na stránky MK ČR

 

Přehled získaných financí Statutárním městem Olomouc
z Programu regenerace MK ČR v jednotlivých letech (od r. 2003)
rokze státního rozpočtu na
Program regenerace (tis. Kč)
z toho pro celkem cca 40
MPR v ČR (Kč)
dotace pro Olomouc
(Kč)
pořadí mezi
MPR v ČR
1993  4 000 000 
1994  3 530 000 
1995  3 850 000 
1996  6 370 000 
1997  4 550 000 
1998  6 000 000 
1999  5 880 000 
2000  3 940 000 
2001  6 270 000 
2002  1 030 000 
2003175 00063 270 0002 480 0001. - 8.
2004235 00090 770 0004 310 0001. - 6.
2005160 000?1 830 000?
2006160 00049 330 0001 530 00013.
2007161 50048 600 0001 275 00018. - 19.
2008144 00039 810 000400 00031. - 38.
2009150 00044 215 0002 245 0002. - 4.
2010113 00038 330 0001 900 0002. - 4.
2011137 00040 920 0002 040 0001. - 2.
2012137 00040 920 0001 710 0004. - 9.
2013100 00026 665 0001 085 0001. - 3.
2014140 00042 490 0001 520 00013.
2015140 00043 635 0001 570 00016.
2016170 00054 880 0002 595 0001. - 2.
     
2015) předpoklad pro rok 2015 navýšení částky o 100 tis. Kč za vítězství v krajském kole
2016) předpoklad pro rok 2016

Fotografie:

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00/19:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu