Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Veřejné projednání návrhu Změny č. VIII RP MPR Olomouc « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Veřejné projednání návrhu Změny č. VIII RP MPR Olomouc

Veřejné projednání návrhu Změny č. VIII RP MPR Olomouc

Veřejné projednání návrhu Změny č. VIII RP MPR Olomouc

1. února 2019 (pá)

Veřejné projednání návrhu Změny č. VIII regulačního plánu MPR s odborným výkladem se uskuteční:

 

 

7. 3. 2019 v 16 hodin
v zasedací místnosti odboru dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce,
Hynaisova 10, Olomouc, 5.patro.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 14. 3. 2019, může každý uplatnit své připomínky k návrhu. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit námitky k návrhu vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být upraveným regulačním plánem či změnou přímo dotčeno.

Dotčené orgány uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání stanoviska k částem, které byly od společného jednání změněny.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Své námitky a připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.

 

Návrh změny č. VIII regulačního plánu MPR Olomouc

Poslední úprava: 1. února 2019 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu