Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Veřejné projednání návrhu Změny č. II Územního plánu Olomouc « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Veřejné projednání návrhu Změny č. II Územního plánu Olomouc

Veřejné projednání návrhu Změny č. II Územního plánu Olomouc

Veřejné projednání návrhu Změny č. II Územního plánu Olomouc

6. dubna 2017 (čt)

Návrh Změny č. II Územního plánu Olomouc řeší výškovou regulaci v ploše 03/056P v k.ú. Olomouc–město, která byla zrušena rozsudkem Krajského soudu v Ostravě. Zpracovaný návrh změny byl projednán ve společném jednání s dotčenými orgány a vzhledem k tomu, že ze strany Ministerstva kultury ČR jako dotčeného orgánu památkové péče bylo uplatněno nesouhlasné stanovisko, byl návrh výškové regulace přepracován dle jeho požadavků. Přepracovaný návrh je nyní předkládán k veřejnému projednání.

Veřejné projednání návrhu Změny č. II s výkladem projektanta se uskuteční dne 15.5.2017 v 16:00 hodin ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce (Hynaisova 10). Uvedený návrh je zveřejněn od 10.4.2017 do 22.5.2017, a to v tištěné formě na odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce a v digitální formě na stránkách statutárního města Olomouce na stránce věnované Změně č. II ÚP Olomouc.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného jednání, tj. do 22.5.2017 může každý uplatnit připomínky, v téže lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky, ve kterých musí být uvedeno jejich odůvodnění, vymezeno území dotčené námitkou a uvedeny údaje podle katastru nemovitostí.

Námitky a připomínky musí být uplatněny písemně a opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. K uplatnění námitek a připomínek Vám doporučujeme využít formulář: Připomínka či námitka k územnímu plánu/změně.

K námitkám a připomínkám uplatněným po 22.5.2017 nebude přihlédnuto.

 

Návrh změny č. II. ÚP Olomouc pro veřejné projednání

Textová část:

  Textová část návrhu změny č. II. ÚP Olomouc

Výkresová část:

  Grafická část návrhu změny č. II. ÚP Olomouc
  Grafická příloha odůvodnění návrhu změny č. II. ÚP Olomouc

Poslední úprava: 6. dubna 2017 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu