Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Probíhá společné jednání o změně č. I ÚP Olomouc « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Probíhá společné jednání o změně č. I ÚP Olomouc

Probíhá společné jednání o změně č. I ÚP Olomouc

Probíhá společné jednání o změně č. I ÚP Olomouc

13. června 2016 (po)

V současné době probíhá Společné jednání o návrhu souboru změn č. I Územního plánu Olomouc. Společné jednání je určeno v prvé řadě pro dotčené orgány státní správy,sousední obce a krajský úřad. Ti uplatňují k návrhu změny stanoviska. Na základě těchto stanovisek bude posléze návrh změny upraven.

Na stránce věnované Souboru změn č. I ÚP Olomouc je zveřejněna textová i výkresová část projednávaného návrhu souboru změn i doplňující informace k společnému jednání.

Veřejné projednání návrhu bude následovat až v dalším kroku. I v rámci společného jednání je možné ke zveřejněné dokumentaci podávat písemné připomínky, a to nejpozději do 22.7.2016. Tyto připomínky se však nevyhodnocují v rámci společného jednání, ale budou vyhodnoceny až spolu s námitkami a připomínkami z následující etapy- veřejného projednání.

Poslední úprava: 13. června 2016 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu