Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Zastupitele zajímaly přípravy územního plánu « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Zastupitele zajímaly přípravy územního plánu

Zastupitele zajímaly přípravy územního plánu

Zastupitele zajímaly přípravy územního plánu

2. září 2013 (po)

Seminář pro zájemce z řad městského zastupitelstva připravil v srpnu odbor koncepce a rozvoje olomouckého magistrátu. Téma bylo jedno, zato skutečně obsáhlé – postup v přípravách nového územního plánu.

Před zastupitele předstoupili jeden z autorů nového územního plánu Jakub Kynčl (studio Knesl+Kynčl Architekti), vedoucí odboru koncepce a rozvoje Radek Dosoudil a primátor města Martin Novotný. Ten vystupuje v roli určeného zastupitele a má tedy k přípravě územního plánu z celého zastupitelstva nejblíže. Zastupitelé byli seznámeni s tím, jak odbor koncepce a rozvoje vyhodnocuje a reaguje na námitky a připomínky k návrhu územního plánu, jichž po jarním veřejném projednání přišlo na úřad přibližně 650. V mnoha ohledech bude námitkám a připomínkám vyhověno, či budou částečně zohledněny. Zastupitelé se pak u jednotlivých případů ptali na podrobnosti i na možná variantní řešení.

Dle četnosti podaných námitek a připomínek se nejvíce lidí zajímalo o okolí ulice Norská. Město vyhoví námitce občanů a z návrhu plánu vypouští záměr rozšíření křižovatky Pražská – Erenburgova o pravý připojovací pruh z ulice Norské. Současně vyhoví obyvatelům, kteří žádali ochranu pro zdejší lipovou alej, větší jistotu získají lidé i v tom smyslu, že nepřijdou o zeleň a rekreační prostory mezi jednotlivými domy. Rozhodnutí o případné změně využití těchto prostorů bude totiž vázáno na regulační plán, což je veřejně projednávaný dokument. Kdyby tedy kdykoliv někdo v budoucnu chtěl nějak nakládat s prostory mezi domy, musí počítat s veřejným projednáním záležitosti a obyvatelé domů přitom budou účastníky tohoto jednání. Příklad vyřešení námitek a připomínek z oblasti ulice Norské dobře ilustruje přístup pořizovatele k hlasu veřejnosti.

Zastupitele ale o něco více zajímaly jiné, obecnější body, jako například budoucnost autobusového nádraží, respektive výhled na vybudování dopravního terminálu, zajímali se o řešení a umístění nového tramvajového a autobusového depa či třeba o možné vedení tramvajové trati mezi Novou Ulicí a Novými Sady.

Uspořádání podobných seminářů pořizovateli územního plánu zákon nenařizuje. Město Olomouc k němu ovšem přistoupilo stejně jako k řadě dalších nadstandardních kroků v zájmu maximální informovanosti jak občanů, tak i zastupitelů, kteří budou nakonec finální verzi návrhu územního plánu schvalovat. V nejbližších měsících, po dokončení zapracování vyhodnocených námitek a připomínek, se odehraje další veřejné projednání upraveného návrhu. Jeho termín zatím stanoven nebyl.

Poslední úprava: 2. září 2013 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu