Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Občané prozkoumali návrh územního plánu « Územní plánování « O městě

Sociální sítě

O městě » Územní plánování » Občané prozkoumali návrh územního plánu

Občané prozkoumali návrh územního plánu

Občané prozkoumali návrh územního plánu

20. března 2013 (st)

Mimořádný zájem projevili Olomoučané o návrh územního plánu. Na odbor koncepce a rozvoje bylo doručeno 655 námitek a připomínek. Všechna tato podání nyní prostuduje odbor koncepce a rozvoje spolu s primátorem města a navrhnou způsob jejich vypořádání.

Všemu předcházely skoro dva měsíce informační kampaně, během níž se občané mohli s návrhem seznamovat. Asi tři stovky lidí se zúčastnily prezentací, besed a veřejného projednání, další stovky zájemců přišly na výstavu ve foyer magistrátu, kde se mohli poradit o konkrétní otázce s přítomným pracovníkem odboru koncepce a rozvoje.

Mnoho ze 655 podání se opakovalo. Nejčastější námitky a připomínky se dotkly těchto témat:

  1. Přestavba křižovatky ulic Pražské a Erenburgovy, kdy lidé nesouhlasí s návrhem pravého odbočení z ulice Norské na Pražskou a s rozšířením vozovky v ulici Norská.
  2. Zařazení území Kovošrotu Chválkovice do ploch smíšených výrobních. Občané poukazují na neúnosné obtěžování hlukem z provozu zařízení.
  3. Propojení ulic Hynaisova a Dolní Hejčínská. Občané nesouhlasí se zásahem do klidné obytné lokality, obávají se zvýšené dopravní zátěže.
  4. Zařazení zahrádek v lokalitě Novosadský dvůr do plochy smíšené obytné a propojení ulice Jeronýmova s nábřežím Moravy kvůli obavě z nové masivní zástavby a hluku.
  5. Prodloužení ulice Bystrovanská veřejným prostranstvím přes zahrádky u Bystřice.

Námitky podalo také sedm tzv. zástupců veřejnosti, tedy subjektů, které se vykáží nejméně dvěma stovkami podpisů občanů města. Nejaktivnější z nich bylo Hnutí Duha, které podalo dvanáct námitek (např. zrušit záměr výstavby parkovacího domu u zoo na Sv. Kopečku, zachovat klidovou zónu zeleně podél řeky Moravy jižně od ulice Velkomoravská, zejména v ploše stávající zahrádkové kolonie u Novosadského Dvora, zrušit návrh komunikace mezi ulicemi U dětského domova a Rybářská či zrušit zábory zemědělské půdy východně od Hněvotína…). Další zástupci veřejnosti se vyjádřili k tzv. neředínskému horizontu, ke křižovatce Pražská – Norská či odmítají navrhované přemístění autobusového nádraží v Hodolanech do lokality u podchodu pod nádražím u ulice Trocnovská. „Během diskuzí se ukazovalo, že většinu obyvatel města nejvíce zajímá především to, co se může dít na jejich konkrétních pozemcích či za jejich domy. Potvrdilo se to pak i tím, jaké připomínky a námitky byly podány,“ konstatoval primátor města Martin Novotný.

Celkově bylo podání méně než v roce 2010 ke konceptu územního plánu (cca 800 námitek a připomínek). Může to souviset s tím, že tvůrci plánu vyhověli řadě požadavků veřejnosti a oproti konceptu z návrhu zmizela celá řada prvků, které mohly vzbuzovat kontroverze. Z pohledu autorů dokumentu lze ale konstatovat i to, že po vyhovění námitkám a připomínkám je nynější podoba budoucího územního plánu konzervativnější a méně odvážná.

Jaké budou další kroky? „Odbor koncepce a rozvoje prostuduje každou jednotlivou námitku a připomínku a ve spolupráci s určeným zastupitelem, kterým je primátor města, navrhne způsob jejího vypořádání,“ uvedl vedoucí odboru Radek Dosoudil. „Pokud to bude nutné, odbor vyzve k jednání subjekty, které námitku uplatnily.“ Konečný návrh rozhodnutí o námitkách bude předložen ke schválení zastupitelstvu města. Schválené rozhodnutí o námitkách bude zveřejněno po vydání územního plánu jako součást jeho odůvodnění. V případě, že na základě veřejného projednání dojde k podstatné úpravě návrhu územního plánu, musí podle stavebního zákona proběhnout opakované veřejné projednání.

Jaká byla informační kampaň k návrhu ÚP?

Už 17. ledna byli se základními prvky návrhu seznámeni na tiskové konferenci novináři, vzápětí začala výstava výkresů, kde byl veřejnosti k dispozici i odborník z odboru koncepce a rozvoje. Pár dní poté byla spuštěna speciální mapová webová aplikace. Na začátku února proběhla velmi obšírná veřejná prezentace návrhu, 20. února se odehrálo setkání autorů plánu s asi padesáti zástupci olomouckých firem. 5. března byl přeplněný zasedací sál svědkem tříhodinového veřejného projednání. Dva dny nato, 7. března, pořádalo o.s. Za krásnou Olomouc spolu s městem Olomouc diskuzní panel, kde o urbanismu i konkrétních prvcích nového územního plánu diskutovali architekt Stašek Žerava, urbanistka Irena Fialová, filozof Martin Škabraha, primátor Martin Novotný, vedoucí odboru koncepce a rozvoje Radek Dosoudil a jeden z autorů územního plánu Jakub Kynčl. V průběhu kampaně upozorňovaly občany na projednávání návrhu i na existenci speciálních webových stránek bannery na nejsledovanějších olomouckých zpravodajských portálech.

Rozsah informační kampaně v Olomouci dalece přesáhl povinnosti, vyžadované stavebním zákonem.

TISKOVOU ZPRÁVU ZPRACOVAL: Michal Folta
| +420 606 922 184

Poslední úprava: 20. března 2013 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu