Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Vyžádané informace « Povinné informace « O městě

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyžádané informace

Vyžádané informace 2020

17. ledna 2020 (pá)

Vyžádané informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací stačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 

Přehled vyžádaných informací v roce 2020

Vyžádané informace z minulých let najdete pod odkazy s roky v pravém sloupci této stránky.

Odbor majetkoprávní

Přijato: 2. 1. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/000126/2020/OMAJ

Žadatel v žádosti požadoval poskytnutí:
1) kopií nájemních, případně kupních smluv na části pozemku parc. č. 770/1 v k. ú. Nemilany, kterými je upraven právní vztah k tomuto pozemku,
2) kopie kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 770/1 v k. ú. Nemilany, včetně kopie znaleckého posudku,
3) informace, zda je cena pozemku uvedená v cenové mapě při prodeji závazná a stejná pro všechny kupující,
4) informace, zda výše nájemného za pozemek ve stejném k. ú. se stejným p. č. je pro různé nájemce stejná,
5) přesného rozpisu plateb za užívání pozemků parc. č. 768/1, parc. č. 768/4, parc. č. 768/5, parc. č. 768/6 a parc. č. 770/1 v k. ú. Nemilany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor právní

Přijato: 6. 1. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/004104/2020/OPR

Poskytnutí informace o počtu výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích stanovené dopravní značkou č. IP257a „pěší zóna“ v Olomouci, lokalitě ul. Kateřínská, Pavelčákova, Denisova, Pekařská, Ostružnická, Ztracená, Riegrova, Horní a Dolní náměstí v letech 2016, 2017,2018 a 2019.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť

Přijato: 9. 1. 2020 | Spis. zn. S-SMOL/007772/2020/KMD

Žádám kopie objednávek, cenových nabídek, faktur či jiných peněžních dokladů s těmito položkami souvisejícími. Aby byly zřetelné údaje – data, objednavatel, realizátor/firma, rozsah prací/položky, částky. Jedná se o doklady od 22.10.2019 do 31.12.2019 KMČ Topolany.
Je možné vynechat cenovou nabídku a objednávku na 25000,- OB02243/19/KMD, kterou jsem již obdržela, ale chybí mi faktura, či jiný peněžní doklad o vyplacení částky – prosím o kopii.
Prosím o rozdělení dotyčných položek na čerpání 150.000 (velké opravy a nákup služeb) KMČ Topolany a drobné výdaje.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Poslední úprava: 17. ledna 2020 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu