Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Vyžádané informace « Povinné informace « O městě

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyžádané informace

Vyžádané informace 2018

Vyžádané informace 2018

16. března 2018 (pá)

Vyžádané informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací stačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 

Přehled vyžádaných informací v roce 2018

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Přijato: 9. 1. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor informatiky

Přijato: 12. 2. 2018

Dle zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. Žždám o tyto informace:

  • Jméno firmy která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu České republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018
  • Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterých
  • Celkový počet zapůjčený kusů výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren.
  • Cenu za volby Parlamentu České republiky v roce 2017
  • Cena za prezidentské volby 2018

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor investic

Přijato: 11. 1. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 1. 2018, S-SMOL/000152/2018/OI/Rot

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kancelář tajemníka

Přijato: 22. 2. 2018, lhůta prodloužena do 19.3.2018, S-SMOL/046942/2018/OKT

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 2. 2018, S-SMOL/028748/2018/OKT

Požadována kopie Záznamu o posouzení sdělení dle § 14 odst. 3 správního řádu č.j. SMOL/027876/2018

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 1. 2018, S-SMOL/023537/2018/OKT

Požadována informace "Jakouměsíční mzdu mají dostávají jednotliví vedoucí konkrétních odborů Magistrátu města Olomouce a jejich zástupci?"

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 1. 2018, S-SMOL/018625/2018/OKT

Požadována informace o platech se všemi složkami a informacemi, včetně odměn (tj. plat, příplatky, náhrady, mimořádné odměny, platová třída, platový stupeň a jméno vedoucího ) pro rok 2017 u všech pozic vedoucích odborů na magistrátu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 1. 2018, S-SMOL/007864/2018/OKT

Požadována informace o platech se všemi složkami a informacemi, včetně odměn (tj. plat, příplatky, náhrady, mimořádné odměny, platová třída, platový stupeň) pro rok 2017 u všech pozic vedoucích odborů na magistrátu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor koncepce a rozvoje

Přijato: 7. 3. 2018, sp. zn. S-SMOL/057497/2018/OKR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 7.3.2018, vedená pod č.j.: SMOL/057497/2018/OKR/KVIDI/Pri, jejímž požadavkem je poskytnutí „vyjádření odboru koncepce a rozvoje o možnostech zpracování projektové dokumentace na opravu devastované hráze rybníka na p.č. 1094 v k.ú. Daskabát“.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 10. 1. 2018, sp. zn. S-SMOL/007862/2018/OKR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 10. ledna 2018, vedená pod sp. zn. S-SMOL/007862/2018/OKR, jejímž předmětem je poskytnutí:
- v souvislosti s tiskovou zprávou uveřejněnou na webové adrese http://www.olomouc.eu/media/tiskove-zpravy/21799, v níž je uvedeno: „Princip nového dopravního značení a stanovení tranzitních tras pro vozidla s hmotností nad 12 tun odsouhlasili radní na svém včerejším zasedání,“ následujících informací:
„a) podklady a odborné studie, které byly při zasedání rady použity, obzvláště pak pro odhadované náklady na dopravní značení.
b) konkrétní zprávy a dokumenty, kterými je podpořeno tvrzení, že dojde ke "zklidnění západní a jižní části města", jak je uvedeno ve zprávě.
c) u plánku přiloženého k tiskové zprávě – zda je to oficiální dokument vypracovaný pro radu města, kdo ji zpracoval, kdy vznikla.
d) u odhadovaných nákladů 250 tisíc na zpracování projektové dokumentace – komu bude tento úkol zadán, do kdy bude zpracována, zda proběhlo (případně na kdy je naplánováno) výběrové řízení na zpracovatele. V případě, že je již projektová dokumentace zpracována, pak bych si rád vyžádal její kopii.
e) dokumenty, ve kterých rada dospěla ke shodě s dopravní policií, jak uvádí pan náměstek Jakubec v uvedené zprávě.“

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor majetkoprávní

Přijato: 2. 1. 2018 | S-SMOL/000160/2018/OMAJ

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.) vás žádám o poskytnutí následujících informací:
1. Identifikovali jste osobu zodpovědnou za porušení zákona o veřejných zakázkách?
2. Jestliže ano, byla vyvozena osobní zodpovědnost dotyčného zaměstnance? Popřípadě jakým způsobem?
3. V případě, že nebyl určen viník, existuje dokumentace vysvětlující tuto skutečnost?
4. Byla přijata opatření zamezující opětovnému porušení zákona? Pokud ano, specifikujte prosím.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor ochrany

Přijato: 12. 2. 2018

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor památkové péče

Přijato: 12. 2. 2018, Sp. Zn.: S-SMOL/36445/2018/OPP

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 1. 2018, Sp. Zn.: S-SMOL/22573/2018/OPP

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 1. 2018, Sp. Zn.: S-SMOL/7585/2018/OPP

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 1. 2018, Sp. Zn.: S-SMOL/13833/2018/OPP

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor právní

Přijato: 14. 1. 2018, S-SMOL/012117/2018/OPR/Kop

Poskytnutí informací o možnosti zakoupení trvalého parkovacího stání na ulici Pionýrská v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor správních činností

Přijato: 15. 2. 2018, SMOl/Přest/84/1/2018/MT

Poskytnutí statistických údajů k přestupkům za rok 2017.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor stavební

Přijato: 13. 2. 2018, čj. SMOL/038641/2018

Stavební odbor obdržel dne 13.02. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/038641/2018 ve věci probíhajícího územního nebo stavebního řízení v k.ú. Břuchotín.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 1. 2018, čj. SMOL/028294/2018

Stavební odbor obdržel dne 31.01. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/028294/2018 ve věci poskytnutí informací, týkajících se pozemku p.č. 1071, k.ú. Nemilany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 2. 2018, čj. SMOL/028974/2018

Stavební odbor obdržel dne 01.02. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/028974/2018 ve věci poskytnutí kopií stanovisek dotčených orgánů ve věci provozování stavby Riegrova 22, Olomouc, a dále všech kroků, které stavební úřad učinil z moci úřední v této věci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 2. 2018, čj. SMOL/029985/2018

Stavební odbor obdržel dne 02.02. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/029985/2018 ve věci poskytnutí kopie dokladů, týkajících se stavby kanalizační přípojky RD Valašská 1, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 1. 2018, čj. SMOL/020820/2018

Stavební odbor obdržel dne 23.01. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/020820/2018 ve věci poskytnutí kopie dokladů stavebního povolení.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 1. 2018, čj. SMOL/004121/2018

Stavební odbor obdržel dne 04.01.2018 žádost o informaci čj. SMOL/004121/2018 ve věci poskytnutí kopií dokumentů souvisejících s pozemky v k.ú. Nová Ulice.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 1. 2018, čj. SMOL/013205/2018

Stavební odbor obdržel dne 15.01. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/013205/2018 ve věci poskytnutí dokladů ohledně prohlídky provádění stavby Mahlerova č.25, Olomouc - město.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor vnějších vztahů a informací

Přijato: 20. 2. 2018 | S-SMOL/044769/2018/OVVI

Poskytnutí zprávy o činnosti a hospodaření klubu HC Olomouc, s.r.o. za rok 2017.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 1. 2018

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Poslední úprava: 16. března 2018 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu