Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Vyžádané informace « Povinné informace « O městě

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyžádané informace

Vyžádané informace 2019

18. ledna 2019 (pá)

Vyžádané informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací stačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 

Přehled vyžádaných informací v roce 2019

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Přijato: 9. 1. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 12. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor cestovního ruchu a sportu

Přijato: 2. 1. 2019, S-SMOL/001534/2019/OCRS

Dne 2. 1. 2019 byla doručena žádost o informaci o výši poskytnutých dotací (případně jiného druhu podpory) společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v letech 2015, 2016, 2017 a 2018.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor ekonomický

Přijato: 6. 1. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor investic

Přijato: 8. 1. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kancelář primátora

Přijato: 4. 1. 2019

Žádost o informaci k zajištění provozu webových stránek města.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kultury

Přijato: 3. 1. 2019

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor majetkoprávní

Přijato: 7. 1. 2019 | S-SMOL/005892/2019/OMAJ/Svi

Žádost o sdělení, zda pozemek parc. č. 342/3 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc i s budovou je v pronájmu, že se tam vyskytují štěkající psi.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor památkové péče

Přijato: 22. 12. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor právní

Přijato: 7. 1. 2019 | S-SMOL/005863/2019/OPR/

Prosím o poskytnutí následujících informací dle zákona č. 106/1999 Sb., z důvodu vypracování mé diplomové práce, která se týká Implementace GDPR :
a) Počet současných zaměstnanců na úřadě/organizaci.
b) Přijali jste po 25. 5. 2018 nějaká technická opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím o jejich výčet.
c) Kdo je za Váš úřad/organizaci správcem osobních údajů? (prosím o sdělení předchozí funkce/pracovní pozice)
d) Kdo bude za Váš úřad/organizaci pověřencem osobních údajů? (prosím o sdělení předchozí funkce/pracovní pozice)
a. u otázek c) a d) prosím o sdělení, zda máte interního správce a interního pověřence v rámci Vašeho úřadu/organizace nebo zda využíváte externího pracovníka (pokud ano, prosím o sdělení, zda na základě smlouvy/dohody) - pokud máte externí pověřenec či správce, prosím o sdělení finanční nákladovosti
e) Kolika školení se zúčastnili Vaši zaměstnanci v rámci GDPR?
f) Přijali jste po 25. 5. 2018 nějaká personální opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím o jejich výčet.
g) Přijali jste po 25. 5. 2018 interní předpis doplňující GDPR?
h) Kolik žádosti týkající se GDPR jste obdrželi od bývalých zaměstnanců?
a. Byly tyto žádosti vyhodnoceny jako důvodné či nedůvodné?
b. Byly na základě těchto žádosti přijaty interní či externí opatření?
c. Bylo potřeba tyto žádosti postoupit Úřadu pro ochranu osobních údajů?
d. Jaká byla lhůta vyřízení těchto žádosti? (Od podání žádosti do doručení vyřízení žádosti)
i) Kolik žádosti týkající se GDPR jste obdrželi od osob, jejichž osobní údaje zpracováváte?
a. Byly tyto žádosti vyhodnoceny jako důvodné či nedůvodné?
b. Byly na základě těchto žádosti přijaty interní či externí opatření?
c. Bylo potřeba tyto žádosti postoupit Úřadu pro ochranu osobních údajů?
d. Jaká byla lhůta vyřízení těchto žádosti? (Od podání žádosti do doručení vyřízení žádosti)

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor stavební

Přijato: 21. 12. 2018, čj. SMOL/312697/2018

Stavební odbor obdržel dne 21.12. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/312697/2018 ve věci stavebních úprav, prováděných na objektu Riegrova 24, Olomouc a dále poskytnutí vyjádření orgánu památkové péče k těmto stavebním úpravám.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 20. 12. 2018, čj. SMOL/311296/2018

Stavební odbor obdržel dne 20.12. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/311296/2018 ve věci stavebního řízení terénních úprav v k.ú. Nemilany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Poslední úprava: 18. ledna 2019 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu