Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Vyžádané informace « Povinné informace « O městě

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyžádané informace

Vyžádané informace 2018

Vyžádané informace 2018

23. července 2018 (po)

Vyžádané informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací stačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 

Přehled vyžádaných informací v roce 2018

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Přijato: 9. 1. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor ekonomický

Přijato: 19. 3. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 3. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor informatiky

Přijato: 12. 2. 2018

Dle zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. Žždám o tyto informace:

  • Jméno firmy která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu České republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018
  • Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterých
  • Celkový počet zapůjčený kusů výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren.
  • Cenu za volby Parlamentu České republiky v roce 2017
  • Cena za prezidentské volby 2018

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor investic

Přijato: 13. 7. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 7., doplněna 4. 7. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 6. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 1. 2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 1. 2018, S-SMOL/000152/2018/OI/Rot

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kancelář tajemníka

Přijato: 9. 7. 2018, S-SMOL/166264/2018/OKT

Dobrý den, zajímal by mě aktuální počet zaměstnanců na Magistrátu města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 6. 2018, S-SMOL/156052/2018/OKT

Otevírací doba předzahrádky baru Penalta
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda se na bar Penalta na tř. Kosmonautů, nevztahuje OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2017, o nočním klidu?
Případně jaká zvláštní ustanovení se na ni vztahují, vzhledem k tomu že standardní vysedávání a hlučení hostů je zde do 23hod.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 30. 4. 2018, S-SMOL/108618/2018

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 27. 4. 2018, S-SMOL/108378/2018/OKT

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 2. 2018, lhůta prodloužena do 19.3.2018, S-SMOL/046942/2018/OKT

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 2. 2018, S-SMOL/028748/2018/OKT

Požadována kopie Záznamu o posouzení sdělení dle § 14 odst. 3 správního řádu č.j. SMOL/027876/2018

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 1. 2018, S-SMOL/023537/2018/OKT

Požadována informace "Jakouměsíční mzdu mají dostávají jednotliví vedoucí konkrétních odborů Magistrátu města Olomouce a jejich zástupci?"

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 1. 2018, S-SMOL/018625/2018/OKT

Požadována informace o platech se všemi složkami a informacemi, včetně odměn (tj. plat, příplatky, náhrady, mimořádné odměny, platová třída, platový stupeň a jméno vedoucího ) pro rok 2017 u všech pozic vedoucích odborů na magistrátu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 1. 2018, S-SMOL/007864/2018/OKT

Požadována informace o platech se všemi složkami a informacemi, včetně odměn (tj. plat, příplatky, náhrady, mimořádné odměny, platová třída, platový stupeň) pro rok 2017 u všech pozic vedoucích odborů na magistrátu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor koncepce a rozvoje

Přijato: 7. 3. 2018, sp. zn. S-SMOL/057497/2018/OKR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 7.3.2018, vedená pod č.j.: SMOL/057497/2018/OKR/KVIDI/Pri, jejímž požadavkem je poskytnutí „vyjádření odboru koncepce a rozvoje o možnostech zpracování projektové dokumentace na opravu devastované hráze rybníka na p.č. 1094 v k.ú. Daskabát“.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 10. 1. 2018, sp. zn. S-SMOL/007862/2018/OKR

Žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím podaná dne 10. ledna 2018, vedená pod sp. zn. S-SMOL/007862/2018/OKR, jejímž předmětem je poskytnutí:
- v souvislosti s tiskovou zprávou uveřejněnou na webové adrese http://www.olomouc.eu/media/tiskove-zpravy/21799, v níž je uvedeno: „Princip nového dopravního značení a stanovení tranzitních tras pro vozidla s hmotností nad 12 tun odsouhlasili radní na svém včerejším zasedání,“ následujících informací:
„a) podklady a odborné studie, které byly při zasedání rady použity, obzvláště pak pro odhadované náklady na dopravní značení.
b) konkrétní zprávy a dokumenty, kterými je podpořeno tvrzení, že dojde ke "zklidnění západní a jižní části města", jak je uvedeno ve zprávě.
c) u plánku přiloženého k tiskové zprávě – zda je to oficiální dokument vypracovaný pro radu města, kdo ji zpracoval, kdy vznikla.
d) u odhadovaných nákladů 250 tisíc na zpracování projektové dokumentace – komu bude tento úkol zadán, do kdy bude zpracována, zda proběhlo (případně na kdy je naplánováno) výběrové řízení na zpracovatele. V případě, že je již projektová dokumentace zpracována, pak bych si rád vyžádal její kopii.
e) dokumenty, ve kterých rada dospěla ke shodě s dopravní policií, jak uvádí pan náměstek Jakubec v uvedené zprávě.“

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor majetkoprávní

Přijato: 28. 6. 2018 | S-SMOL/158803/2018/OMAJ/Sle

Žadatel požadoval celé znění Smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 29. 3. 2000 uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 7. 2018 | S-SMOL/163228/2018/OMAJ

Žadatel požadoval celé znění Smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace ze dne 29. 3. 2000 uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 11. 6. 2018 | S- SMOL/143118/2018/OMAJ/Bel

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 22. 5. 2018 | S-SMOL/124793/2018/OMAJ/Bel

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 29. 4. 2018 | S-SMOL/108717/2018/OMAJ/Bel

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 30. 4. 2018 | S-SMOL/107277/2018/OMAJ/Bel

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 30. 4. 2018 | S-SMOL/107493/2018/OMAJ/Bel

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 24. 4. 2018 | S-SMOL/103172/2018/OMAJ/Stu

Žádost o poskytnutí:
1) informace o počtu městských bytů, které mělo statutární město Olomouc v držení v letech 1990 – 2017 pro každý rok zvlášť,
2) informace o průměrné ceně za m2 při prodeji městských bytů v letech 2007 – 2017.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 1. 2018 | S-SMOL/000160/2018/OMAJ

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.) vás žádám o poskytnutí následujících informací:
1. Identifikovali jste osobu zodpovědnou za porušení zákona o veřejných zakázkách?
2. Jestliže ano, byla vyvozena osobní zodpovědnost dotyčného zaměstnance? Popřípadě jakým způsobem?
3. V případě, že nebyl určen viník, existuje dokumentace vysvětlující tuto skutečnost?
4. Byla přijata opatření zamezující opětovnému porušení zákona? Pokud ano, specifikujte prosím.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor ochrany

Přijato: 12. 2. 2018

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor památkové péče

Přijato: 26. 6. 2018, Sp. Zn.: SMOL/156842/2018/OPP/Tom

Poskytnutí závazného stanoviska k akci: Novostavba bytového objektu Šantovka Tower, Olomouc, Wittgensteinova, na poz. parc. č. 114/6, 114/7, 195/2, 195/21, 554, 555, v k.ú. Olomouc-město.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 2. 2018, Sp. Zn.: S-SMOL/36445/2018/OPP

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 1. 2018, Sp. Zn.: S-SMOL/22573/2018/OPP

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 1. 2018, Sp. Zn.: S-SMOL/7585/2018/OPP

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 1. 2018, Sp. Zn.: S-SMOL/13833/2018/OPP

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor právní

Přijato: 21. 5. 2018, S-SMOL/122188/2018/OPR/Kop

1. Jaká je schválená provozní doba předzahrádky nočního baru Cabaret Café Bar vRiegrově 26,
2. Zda má tato předzahrádka stanovena nějaká omezení, a to vzhledem k častým a opakovaným stížnostem na rušení nočního klidu,
3. Nové znění a obsah dohod o provozování předzahrádek.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 5. 2018, S-SMOL/111321/2018/OPR/Kop

Poskytnutí nařízení obce, kterým byla ke dni 10. 5. 2017 ulice třída Svobody vymezena jako část obce, ve které lze tuto komunikaci, nebo její část, užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy ke stání silničního motorového vozidla.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 4. 2018, S-SMOL/092691/2018/OPR/

Prosím o poskytnutí následujících informací dle zákona č. 106/1999 Sb., z důvodu vypracování mé diplomové práce, která se týká Implementace GDPR :
a) Počet zaměstnanců na úřadě/organizaci.
b) Přijali jste doposud nějaká technická opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím o jejich výčet.
c) Kdo bude za Váš úřad/organizaci správcem osobních údajů? (prosím o sdělení dosavadní funkce/pracovní pozice)
d) Kdo bude za Váš úřad/organizaci pověřencem osobních údajů? (prosím o sdělení dosavadní funkce/pracovní pozice)
  a. u otázek c) a d) prosím o sdělení, zda budete mít interního správce a interního pověřence v rámci Vašeho úřadu/organizace nebo zda využijete externího pracovníka (pokud ano, prosím o sdělení, zda na základě smlouvy/dohody) - pokud bude externí pověřenec či správce prosím o sdělení finanční nákladovosti
e) Považujete materiály a informace, která máte v současné době k dispozici za dostačující? Pokud ano, prosím o jejich výčet.
f) Považujete školení, která se doposud uskutečnila v rámci Vašeho úřadu/organizace za dostačující? Pokud ano, prosím o jejich výčet.
g) V čem spatřujete největší problém při implementaci GDPR?
h) V čem spatřujete výhodu GDPR?
i) Přijali jste doposud nějaká personální opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím o jejich výčet.
j) Přijali jste doposud nějaká personální opatření, týkající se GDPR? Pokud ano, prosím o jejich výčet.
k) Přijali jste doposud nějaký interní předpis doplňující GDPR?

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 3. 2018, S-SMOL/076075/2018/OPR/Kop

Poskytnutí informací o rozmístění reklamních poutačů cirkusu Original Berousek ve městě Olomouci na sloupech veřejného osvětlení a na jiných místech:
1. byla tato reklama řádně povolena příslušnými úřady,
2. byla tato reklama řádně uhrazena,
3. pokud byla reklama uhrazená o jakou částku za pronájem reklamních ploch se jedná,
4. v případě, že se jednalo o nepovolenou reklamu, jak byla tato věc s cirkusem Original Berousek vyřešena.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 3. 2018, S-SMOL/067694/2018/OPR/

Žádám o informaci o novém znění a obsahu dohod o provozování předzahrádek.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 14. 1. 2018, S-SMOL/012117/2018/OPR/Kop

Poskytnutí informací o možnosti zakoupení trvalého parkovacího stání na ulici Pionýrská v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor sociálních věcí

Přijato: 26. 2. 2018

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor správních činností

Přijato: 8. 7. 2018, SMOl/Přest/R374/2018/BM

Poskytnutí usnesení o předání věci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 2. 2018, SMOl/Přest/84/1/2018/MT

Poskytnutí statistických údajů k přestupkům za rok 2017.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor stavební

Přijato: 4. 7. 2018, čj. SMOL/164369/2018

Stavební odbor obdržel dne 04.07.2018 žádost o informaci čj. SMOL/164369/2018 ve věci poskytnutí nových dokumentů ke stavebnímu řízení Šantovka Tower.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 7. 2018, čj. SMOL/171641/2018

Stavební odbor obdržel dne 16.07. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/171641/2018 ve věci územního řízení na stavbu rekonstrukce a půdní vestavby domu Českobratrská 24, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 5. 7. 2018, čj. SMOL/164891/2018

Stavební odbor obdržel dne 05.07. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/164891/2018 ve věci materiálového a barevného řešení fasády bytového domu "C", v k.ú. Slavonín v ulici Topolová.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 6. 2018, čj. SMOL/159612/2018

Stavební odbor obdržel dne 28.06. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/159612/2018 ve věci poskytnutí kopie dokladů souvisejících s územním řízením na stavbu Šantovka Tower, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 6. 2018

Stavební odbor obdržel dne 18.06. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/149451/2018 ve věci poskytnutí kopií dokladů ke stavbě bytového objektu Šantovka Tower.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 7. 6. 2018

Stavební odbor obdržel dne 07.06. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/140428/2018 ve věci poskytnutí kopií dokladů ke stavbě budovy č.p. 284 v k.ú. Nemilany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 5. 2018

Stavební odbor obdržel dne 23.05. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/126404/2018 ve věci poskytnutí listin k povolení vybudování komunikace v k.ú. Dolany u Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 5. 2018

Stavební odbor obdržel dne 31.05. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/133569/2018 ve věci prověření podané žádosti na stavbu Sokolská 4, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 5. 2018

Stavební odbor obdržel dne 25.05. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/128925/2018 ve věci povolení vydaných na stavbu "Protipovodňová opatření II.B etapa, Olomouc, ulice Nábřeží a Praskova.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 5. 2018

Stavební odbor obdržel dne 15.05. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/119314/2018 ve věci poskytnutí kopií dokladů, týkajících se povolení provozu pekárny Sázava v ul. Riegrova 33 v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 5. 2018

Stavební odbor obdržel dne 21.05. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/125952/2018 ve věci zjištění existence povolení kanalizační přípojky na poz. p.č. 1176/2, k.ú. Slavoním.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 25. 5. 2018

Stavební odbor obdržel dne 25.05. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/128927/2018 ve věci poskytnutí povolení a rozhodnutí vydaných stavebním odborem v rámci stavby protipovodňových opatření v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 21. 5. 2018

Stavební odbor obdržel dne 21.05.2018 žádost o informaci čj. SMOL/125088/2018 ve věci povolení reklamního poutače na nároží ulic Polívkova a tř. Svornosti v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 5. 2018

Stavební odbor obdržel dne 17.05. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/121957/2018 ve věci upřesnění kolaudace nebytových prostor v Olomouci, Komenského 22.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 19. 4. 2018

Stavební odbor obdržel dne 19.04. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/099253/2018 ve věci počtu zahájených územních a stavebních řízení vedených na naše úřade v roce 2017.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 5. 2018

Stavební odbor obdržel dne 02.05. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/108307/2018 ve věci vydaného stavebního povolení na pozemku p.č. 1260, k.ú. Řepčín.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 4. 2018

Stavební odbor obdržel dne 26.04.2018 žádost o informaci čj. SMOL/104895/2018 ve věci sdělení stavební činnosti probíhající na pozemku p.č. 1731, k.ú. Lošov.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 4. 2018

Stavební odbor obdržel dne 11.04.2018 žádost o informaci čj. SMOL/090789/2018 ve věci vybudované vodovodní přípojky p.č. 250, k.ú. Pavlovičky, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 4. 2018

Stavební odbor obdržel dne 12.04. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/091854/2018 ve věci sdělení důvodu uzavření provozovny pekárny Sázava, ul. Riegrova 33, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 4. 2018

Stavební odbor obdržel dne 16.04. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/063202/2018 ve věci poskytnutí kopií revizních zpráv od provozovny pekárny Sázava, Olomouc, ul. Riegrova 33.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 10. 4. 2018

Stavební odbor obdržel dne 10.04.2018 žádost o informaci čj. SMOL/089160/2018 ve věci učelu zkolaudování prostor v Olomouci p.č. 496/1, Kateřinská 1.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 9. 4. 2018

Na stavební odbor se dostavila dne 09.04. 2018 p. Lenka Kutilová s žádostí o informaci protipovodňových opatření "60756 -Morava, Olomouc- zvýšení kapacity koryta II.B etapa".

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 3. 2018, čj. SMOL/072890/2018

Stavební odbor obdržel dne 22.03. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/072890/2018 ve věci poskytnutí kopie dokladu ve věci provozování pekařství Sázava v ul. Riegrova 33, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 3. 2018, čj. SMOL/056575/2018

Stavební odbor obdržel dne 06.03. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/056575/2018 ve věci umístění bytového domu v k.ú. Slavonín.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 2. 2018, čj. SMOL/051675/2018

Stavební odbor obdržel dne 28.02.2018 žádost o informaci čj. SMOL/051675/2018 ve věci poskytnutí kopií dokumentů, týkajích se stavby v k.ú. Samotíšky.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 13. 2. 2018, čj. SMOL/038641/2018

Stavební odbor obdržel dne 13.02. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/038641/2018 ve věci probíhajícího územního nebo stavebního řízení v k.ú. Břuchotín.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 31. 1. 2018, čj. SMOL/028294/2018

Stavební odbor obdržel dne 31.01. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/028294/2018 ve věci poskytnutí informací, týkajících se pozemku p.č. 1071, k.ú. Nemilany.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 1. 2. 2018, čj. SMOL/028974/2018

Stavební odbor obdržel dne 01.02. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/028974/2018 ve věci poskytnutí kopií stanovisek dotčených orgánů ve věci provozování stavby Riegrova 22, Olomouc, a dále všech kroků, které stavební úřad učinil z moci úřední v této věci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 2. 2018, čj. SMOL/029985/2018

Stavební odbor obdržel dne 02.02. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/029985/2018 ve věci poskytnutí kopie dokladů, týkajících se stavby kanalizační přípojky RD Valašská 1, Olomouc.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 23. 1. 2018, čj. SMOL/020820/2018

Stavební odbor obdržel dne 23.01. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/020820/2018 ve věci poskytnutí kopie dokladů stavebního povolení.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 1. 2018, čj. SMOL/004121/2018

Stavební odbor obdržel dne 04.01.2018 žádost o informaci čj. SMOL/004121/2018 ve věci poskytnutí kopií dokumentů souvisejících s pozemky v k.ú. Nová Ulice.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 15. 1. 2018, čj. SMOL/013205/2018

Stavební odbor obdržel dne 15.01. 2018 žádost o informaci čj. SMOL/013205/2018 ve věci poskytnutí dokladů ohledně prohlídky provádění stavby Mahlerova č.25, Olomouc - město.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor vnějších vztahů a informací

Přijato: 15. 6. 2018

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 26. 4. 2018

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 4. 4. 2018

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 20. 2. 2018 | S-SMOL/044769/2018/OVVI

Poskytnutí zprávy o činnosti a hospodaření klubu HC Olomouc, s.r.o. za rok 2017.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 1. 2018

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor životního prostředí

Přijato: 28. 6. 2018

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 18. 6. 2018

Dne 18. 6. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost z 16. 6. 2018 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), jejímž prostřednictvím žádáte o poskytnutí následujících informací :
1) uvedení celkové částky vynaložené na realizaci 14 závěsných mís na sloupech veřejného osvětlení (květinový otisk) umístěných v červnu 2018 na Dolním náměstí v Olomouci;
2) uvedení měsíční částky na údržbu závěsných mís z bodu 1;
3) uvedení celkové částky vynaložené na realizaci deseti květinových pyramid v červenobílých barvách umístěných počátkem června 2018 na Horním náměstí v Olomouci;
4) uvedení měsíční částky na údržbu květinových pyramid z bodu 3.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 11. 6. 2018

Odpovědi na své otázky, jež jste nám zaslala v rámci své žádosti ze dne 11.6.2018 o poskytnutí informací dle zákona č. 123/1998 Sb. a které jme dnes přijali, naleznete na stránce níže - pochopitelně nejsme schopni Vám říci, jaká je v této souvislosti situace ohledně veřejných prostranství a veřejné zeleně v Jeseníku, to se budete muset na to zeptat přímo tam.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 5. 2018

dne 28. 5. 2018 jsme obdrželi Vaši žádost z téhož dne o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), jejímž prostřednictvím žádáte o sdělení, zda budou do konce roku 2018 provedeny ořezy:
1) keřové skupiny tavolníků u severního rohu domu Hněvotínská 32;
2) keře vajgélie u domu Hněvotínská 26;
3) skupiny svíd bílých naproti vstupu do družiny ZŠ Stupkova (u spojovacího chodníku mezi ul. V Hlinkách a ul. Stupkovou);
4) jehličnatého keře poléhavého až stoupavého habitu (snad jalovce chvojky) v ul. Stupkova, který zasahuje do profilu chodníku spojujícího ul. Stupkovu s ul. Jílová (vedoucí mezi zahradami budov MŠ a ZUŠ); (ve své žádosti máte tento bod uvedený opět pod č. 3)
5) novější výsadby kordonu tavolníků podél fasády domu Jílová 21-29; (ve své žádosti máte tento bod uvedený pod č. 4)
6) přerostlého keře šeříku při jihozápadním rohu domu Kmochova 34; (ve své žádosti máte tento bod uvedený pod č. 5)
7) skupiny tavolníků v prostoru „u rybníčku“, které zasahují do profilu chodníku ul. Stupkova. (ve své žádosti máte tento bod uvedený pod č. 6)
Dále žádáte o informaci :
a) ohledně posouzení možnosti odstranění skupiny jehličnanů před domem Hněvotínská 30 (směrem od ulice) – jde o skupinu dvou borovic a jednoho stříbrného smrku; (ve své žádosti máte tento bod uvedený pod č. 7)
b) zda je již vypracována/schválena dokumentace pro výsadbu stromořadí v ulici Masarykova, příp. pokud zpracována/schválena není, do kdy se dá její schválení předpokládat; (ve své žádosti máte tento bod uvedený pod č. 8)
c) vyjmenování všech výsadeb keřů (soliterů, skupin a kordonů), které jsou v roce 2018 v povýsadbové péči zahradnických firem (tj. všech keřů, za jejichž povýsadbovou péči se v letošním roce odborným firmám platí). (ve své žádosti máte tento bod uvedený pod č. 9)

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 22. 5. 2018

dne 22.5.2018 obdržel vodoprávní úřad MMOl OŽP vaši žádost o poskytnutí informace týkající se existence kanalizace na pozemcích parc.č. 436/4, 436/7, 436/5, 436/6, 436/8 vše v k.ú. Povel, obec Olomouc, včetně dotazu na její povolení.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 10. 5. 2018

Vodoprávní úřad OŽP MMOl obdržel dne 10.5.2018 žádost Společenství vlastníků jednotek domu na Nábřeží 754, Olomouc, o informace ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žádost se týkala:
1. prodloužení platnosti stavebního povolení č.j. SMOL/ŽP/55/3363/2012/Hu "Protipovodňová ochrana Olomouce, Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. B etapa, č. akce 607 56", včetně vydaných povolení na změny stavby před dokončením, které se vztahují k této etapě,
2. dodání posudku prof. Ing. Říhy k realizaci stavebních opatření v rámci této etapy protipovodňových opatření,
3. dodání územního rozhodnutí, stavebního povolení a sdělení, kdo je investorem a zhotovitelem překládek inženýrských sítí v ulici Na Nábřeží a Praskova, které se realizují v těchto dnech.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 16. 4. 2018

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů:
1) poskytnout přehled veřejných prostranství v naší obci a uvést, která veřejná prostranství v naší obci se nacházejí na pozemcích v soukromém vlastnictví (tedy nikoli ve vlastnictví obce, kraje nebo státu);
2) uvést, jak v naší obci probíhá údržba veřejné zeleně - pokud má naše obec zpracován nějaký dokument, ve kterém jsou zásady údržby zeleně zpracovány (např. plán údržby zeleně), poskytnout i tento dokument;
3) uvést, jaké byly náklady na údržbu veřejné zeleně v naší obci v r. 2017;
4) uvést, kdo pro naši obec zabezpečuje údržbu veřejné zeleně;

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 17. 4. 2018

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů:
1. kolik žádostí o povolení kácení dřevin obdržel náš úřad v r. 2017?
2. v kolika případech jsme v r. 2017 vyhověli žádosti o povolení kácení?
3. v kolika případech povolení uložil náš úřad povinnost náhradní výsadby?
4. pokud jsme uložili povinnost náhraní výsadby, byla povinné osobě uložena i povinnost následné péče o vysazené dřeviny?
5. v kolika případech jsme žádost o povolení kácení odmítli?
6. přehled pozemků, na nichž je možné realizovat náhradní výsadbu;

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 12. 4. 2018

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 123/1998 Sb. ze dne 12.4.2018 a týkající se:
1) registrovaných významných krajinných prvků na území statutárního města Olomouce - jakých (počet + charakteristika) a datum jejich registrace;
2) přehledu veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin ve smyslu ust. § 63 odst. 1 a § 76 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., nacházejících se v obvodu územní působnosti Magistrátu města Olomouce,

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Poslední úprava: 23. července 2018 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu