Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Vyžádané informace « Povinné informace « O městě

Sociální sítě

O městě » Povinné informace » Vyžádané informace

Vyžádané informace 2017

Vyžádané informace 2017

26. května 2017 (pá)

Vyžádané informace podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.

O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací stačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 

Přehled vyžádaných informací v roce 2017

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel

Přijato: 9. 4. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 7. 3. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 6. 2. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor ekonomický

Přijato: 10. 3. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 13. 2. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor interního auditu a kontroly

Přijato: 2. 5. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 5. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 4. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor investic

Přijato: 10. 4. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 5. 4. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 5. 4. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 22. 3. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 3. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17. 2. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 4. 1. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kancelář primátora

Přijato: 17. 5. 2017, č.j.SMOL/117675/2017/OKP/SEKR/Kra

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 18. 4. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 18. 4. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 2. 3. 2017, Č.j.: SMOl/054231/2017/OKP/sekr/Tie

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor kancelář tajemníka

Přijato: 5. 5. 2017, Čj.: SMOL/109183/2017/OKT/PERS

Dotaz: Žádám o
- platný platový výměr Mgr. Ludmily Markové - vedoucí odd. stavebně právního stavebního odboru MMOl,
- požadované vzdělání a požadavky na místo vedoucí odd. stavebně právního stavebního odboru MMOl,
- výjimky z požadavků, pokud jsou pro jmenovanou uděleny.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 1. 2017, Č.j.: SMOL/002151/2017/OKT/Cer

Žádost o poskytnutí úplných informací a dokumentů:
1) o vedení řízení (vč. informací o podnětu, datech úkonů, kdo je účastníkem řízení, o provedených důkazech), o rozhodnutích, o stanoviscích, o vyjádřeních, o pokynech, o odborných posudcích apod. vydaných (poskytnutých, zpracovaných, obdržených apod.) za státní správu ve věci Šantovka Tower v období od 14.6.2016 do dne vyřízení žádosti,

2) o vedení řízení (vč. informací o podnětu, datech úkonů, kdo je účastníkem řízení, o provedených důkazech), o rozhodnutích, o stanoviscích, o vyjádřeních, o pokynech, o odborných posudcích apod. vydaných (poskytnutých, zpracovaných, obdržených apod.) za státní správu ve věci ochranného pásma MPR Olomouc v období od 1.1.2016 do dne vyřízení žádosti,

3) stanoviska, vyjádření a jiné dokumenty SMOL (včetně dokumentů interních) vydané (poskytnuté, zpracované, obdržené apod.) samosprávou ve věci Šantovka Tower v období od 14.6.2016 do dne vyřízení žádosti,

4) stanoviska, vyjádření a jiné dokumenty SMOL (včetně dokumentů interních) vydané (poskytnuté, zpracované, obdržené apod.) samosprávou ve věci ochranného pásma MPR Olomouc v období od 1.1.2016 do dne vyřízení žádosti,

U předávaných dokladů prosím, abyste uvedli:
- rozlišení, zda ten který doklad je vydán v rámci samosprávné činnosti, či v rámci výkonu státní správy,
- u dokladů, z jejichž znění to jednoznačně nevyplývá, zda jde o závazné vyjáření, či jen prezentaci odborného názoru, či jiný pro správní řízení nezávazný doklad.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17. 1. 2017, Č.j.: SMOL/014907/2017/OKT/Cer

Žádám o obsah důvodové zprávy ze 76. schůze RMO k bodu usnesení č. 19 (různé)

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor majetkoprávní

Přijato: 21. 4. 2017 | S-SMOL/097708/2017/OMAJ/Svi

S jakými subjekty statutární město Olomouc uzavřelo smlouvy o pronájmu plakátovacích ploch na území města? Poskytnutí kopií smluv.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 6. 4. 2017 | S-SMOL/085939/2017/OMAJ

Zaslání kupní smlouvy na nemovitost nacházející se na adrese Blažejské náměstí 95/10, Olomouc (Restaurace Michalský výpad).

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 30. 3. 2017 | S-SMOL/079361/2017/OMAJ

Žádost o sdělení, zda, komu a v jakých obdobích byla od roku 2014 pronajímána nemovitost nacházející se na adrese Blažejské náměstí 95/10, Olomouc (Restaurace Michalský výpad). Zároveň je požadováno, aby byly poskytnuty příslušné nájemní smlouvy včetně případných dodatků.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 28. 2. 2017 | S-SMOL/051160/2017/OMAJ/Svi

Žádám o poskynutí kopie příslušné smlouvy týkající se vypořádání majetkových vztahů k pozemkům v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, na kterých se nachází skládka společnosti Veolia Energie ČR, a.s. k ukládání stabilizátorů a sdělení, zda a kdy město Olomouc obdrželo příslušnou finanční náhradu za užívání těchto pozemků.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Přijato: 2. 2. 2017 | S-SMOL/029420/2017/OMAJ/Svi

Žádám o poskytnutí kopií smluv, které uzavřelo statutární město Olomouc se společností euroAWK s.r.o. o všech typech pronájmů reklamních prostor na území města včetně zastávek MHD.

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Odbor památkové péče

Přijato: 17. 1. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 1. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 10. 1. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 5. 1. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 1. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor právní

Přijato: 9. 5. 2017, S-SMOL/111000/2017

Žádám o komplexní předání zpracovaného výsledku veřejné zakázky č. 16138.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 22. 3. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 23. 2. 2017, doručena dne 24. 2. 2017, S-SMOL/048936/2017/Kop

1. vedete jakoukoliv evidenci tzv. šikanózních žádostí o informace? (jako příklad šikanózní žádosti lze uvést nadměrný počet žádostí žadatele, které spolu obsahově nesouvisejí či neúčelné lpění na formalitách)
2. pokud ano, kolik takových žádostí evidujete? (např. ročně nebo v porovnání s ostatními žádostmi), případně, zda se setkáváte s dalšími či jinými případy, které podle Vás lze označit za záměrně šikanózní výkon práva na informace
3. počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015-2016

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 24. 1. 2017, čj. S-SMOL/020191/2017/Kop

Žádost o veškeré smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a společností Českomoravská komoditní burza Kladno, IČO 49546392, se sídlem Kladno, Kročehlavy, náměstí Sítná 3127, PSČ 272 01 a jejích dohodců: FIN-servis, a.s., IČO 26439573, se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01, MM TRADER CZ, a.s., IČO 26419521 se sídlem Kladno, Arbesova 492, PSČ 272 01, PROSPEKSA, a.s., IČO 26421542, se sídlem Praha 2 - Vyšehrad, Neklanova 152/44, PSČ 128 00 a dále zadávacích podmínek vztahujících se k zadávacím řízením resp. poptávkovým řízením realizovaným v letech 2013 až 2016 v rámci nichž došlo ze strany statutárního města Olomouce k uzavření smlouvy s výše uvedenými Dohodci společnosti Českomoravská komoditní burza Kladno, IČO 49546392, se sídlem Kladno, Kročehlavy, náměstí Sítná 3127, PSČ 272 01, bylo-li takové zadávací nebo poptávkové řízení realizováno.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor správních činností

Přijato: 19. 4. 2017

Text žádosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 20. 4. 2017, SMOl/Přest/R707/2016/BG

Poskytnutí kopie spisu zn.: SMOl/Přest/R707/2016/BG

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 20. 4. 2017, SMOl/Přest/R2287/2016/KF

Poskytnutí kopie spisu zn.: SMOl/Přest/R2287/2016/KF

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 29. 3. 2017, SMOl/Přest/74/39/2017/MT

Počet projednávaných rozhodnutí ve věci přestupků podle § 47 zák. č. 200/1990 Sb. a § 16a odst. 1 písm. a),l) zák. č. 328/1999 Sb.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 23. 3. 2017, SMOl/Přest/R2287/2016/KF

Poskytnutí kopie spisu zn.: SMOl/Přest/R2287/2016/KF

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 21. 3. 2017, SMOL/Přest/74/38/2017/MT

Statistické výkazy přestupků za roky 2012 - 2016

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 20. 2. 2017, SMOl/Přest/R1040/2016/JJ

Poskytnutí kopie rozhodnutí zn.: SMOl/Přest/R1040/2016/JJ

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 13. 2. 2017, SMOl/Přest/R1557/2016/JB

Poskytnutí kopie spisového materiálu zn.: SMOl/Přest/R1557/2016/JB

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor správy městských komunikací a MHD

Přijato: 27. 3. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor stavební

Přijato: 11. 5. 2017, SMOL/112793/2017/OS

Stavební odbor obdržel dne 11.05. žádost o informaci čj. SMOL/112793/2017/OS ve věci poskytnutí poskytnutí kopie dokumentů vedených ve spisu vedeného u stavebního úřadu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 1. 2017, SMOL/112824/2017/OS

Stavební odbor obdržel dne 27.01.2017 žádost o informaci čj. SMOL/112824/2017/OS ve věci poskytnutí kopie dokumentů vedených ve spisu vedeného u stavebního úřadu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 1. 2017, SMOL/023675/2017/OS

Stavební odbor obdržel dne 27.01.2017 žádost o informaci čj. SMOL/023675/2017/OS ve věci poskytnutí kompletní kopie spisu vedeného u stavebního úřadu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 1. 2017, SMOL/023675/2017/OS

Stavební odbor obdržel dne 27.01.2017 žádost o informaci čj. SMOL/023675/2017/OS ve věci poskytnutí kompletní kopie spisu vedeného u stavebního úřadu.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 20. 4. 2017, čj. SMOL/096780/2017

Stavební odbor obdržel dne 20.04. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/096780/2017 ve věci poskytnutí rozhodnutí a stanovisek ohledně povolení umístění kluziště na Dolním náměstí v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 3. 4. 2017, čj. SMOL/081279/2017

Stavební odbor obdržel dne 03.04. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/081279/2017 ve věci nastavby panelového domu č.p. 361, k.ú. Neředín.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 3. 2017, čj. SMOL/076269/2017

Stavební odbor obdržel dne 28.03. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/076269/2017 ve věci poskytnutí písemností, týkajících se omezení průjezdu tranzitní kamionové dopravy nad 12t ul. Foersterova v Olomouci.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 3. 2017, čj. SMOL/075153/2017

Stavební odbor obdržel dne 27.03. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/075153/2017 ve věci zaslání doplňujících informací ve věci areálu Interkov CZ v Olomouci - Chomoutově.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 14. 3. 2017, čj. SMOL/062260/2017

Stavební odbor obdržel dne 14.03. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/062260/2017 ve věci poskytnutí seznamu stavebních řízení, probíhajících v Olomouci, č.p. 322, k.ú. Černovír a možnost nahlédnutí do spisu uvedené nemovitosti.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 16. 3. 2017, čj. SMOL/066847/2017

Stavební odbor obdržel dne 16.03. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/066847/2017 ve věci poskytnutí dokumentů, týkajících se stavebního řízení, vedeného našim stavebním úřadem.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 6. 3. 2017, čj. SMOL/055040/2017

Stavební odbor obdržel dne 06.03. 2017 stížnost ohledně vyřízení žádosti o informacize dne 27.01. 2017 čj. SMOL/055040/2017 ve věci poskytnutí kompletní spisové dokumentace v k.ú. Horka nad Moravou.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 1. 2017, čj. SMOL/023675/2017

Stavební odbor obdržel dne 27.01. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/023675/2017 ve věci poskytnutí kompletní spisové dokumentace v k.ú. Horka nad Moravou.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 1. 3. 2017, čj. SMOL/056113/2017

Stavební odbor obdržel dne 01.03. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/056113/2017 ve věci poskytnutí kopie záznamu z místních šetření, konaného dne 07.02. 2017 v k.ú. Štěpánov.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 15. 2. 2017, čj. SMOL/040138/2017

Stavební odbor obdržel dne 15.02. 2017 žádost o informaci čj. SMOL/040138/2017 ve věci poskytnutí výsledku zaměření pozemku parc. č. 441/1 v k.ú. Povel, včetně poskytnutí informace o ceně posudku na výše uvedené.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 11. 1. 2017, čj. SMOL/009546/2017

Stavební odbor obdržel dne 11.01.2017 žádost o informaci čj. SMOL/009546/2017 ve věci veškerých stavebních řízení elektrického vedení v k.ú. Samotíšky.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 13. 1. 2017, čj. SMOL//2016

Stavební odbor obdržel dne 13.01. 2017 žádost o informaci čj. SMOL//2016 ve věci sdělení a poskytnutí dokumentů týkajících se objektu č.p. 382/24 v k.ú. Olomouc - město.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Odbor životního prostředí

Přijato: 7. 4. 2017

Dotace na čističku odpadních vod na RD (novostavba) v obci Grymov.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 21. 3. 2017

K Vaší žádosti ze dne 21.3.2017 o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), týkajících se množství směsného komunálního odpadu (tj. obsah popelnic na směsný komunální odpad) a množství jednotlivých separovaných složek komunálního odpadu (tj. množství plastů, papíru, skla, případně bioodpadu, kovů, nebezpečného odpadu…) vytvořeného na území Olomouce za každý jednotlivý rok od roku 1997 do roku 2016 (a nejsou-li data za toto časové období dostupná, prosíte o data za časové období, za které dostupná jsou), přičemž žádáte pouze o souhlas se zpřístupněním těchto dat společností EKO-KOM, a.s., nebo Českým statistickým úřadem (tyto subjekty požadovanými daty disponují, vyžadují však souhlas dané obce k jejich poskytnutí) a o zaslání tohoto souhlasu na níže uvedenou elektronickou adresu,

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 21. 3. 2017

Způsob zpoplatnění komunálního odpadu v letech 1997 až 2016, přičemž Vám postačí zaslání obecně závazných vyhlášek platných v jednotlivých letech výše uvedeného časového období vztahujících se ke zpoplatnění komunálního odpadu (tj. OZV vydané na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích nebo OZV vydané na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) a v případě, že byl v určitém roce komunální odpad zpoplatněn na základě § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, prosíte rovněž o zaslání ceníku (sazeb za objem odpadových nádob a četnost jejich vývozu) platného pro daný rok a v případě, že byl komunální odpad zpoplatněn dle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, prosíte o sdělení výše poplatku a v případě, že poplatek za komunální odpad nebyl stanoven (náklady byly zcela hrazeny z jiných rozpočtů), prosíte o sdělení, jakých let se tato situace týká.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 13. 3. 2017

Informace o počtu stromů rostoucích na území statutárního města Olomouce.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 27. 2. 2017

Informace a podklady, které byly použity pro naše vyjádření ze dne 2.2.2017 č.j. SMOL/028605/2017/OZP/OVZD/Hý (jen pro stanovisko odd. péče o krajinu a zemědělství – Ing. Kolenyáková – str. 2) a doplněné naším vyjádřením č.j. SMOL/040780/2017/OZP/PKZ/Kol ze dne 24.2.2017 – jde Vám zejm. o průzkumy, které hodnotí biotopickou významnost území. tj. vyhodnocení biotopů, případně entomologický, chiropterologický, ornitologický průzkum a další průzkumy, které prokazují výskyt zvláště chráněných druhů živočichů.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 28. 2. 2017

Poskytnutí kopie aktuálních výsledků posledního měření vzorků vody z kontrolních vrtů nacházejících se v k. ú. Nemilany – bývalé odkaliště, skládka.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 17. 1. 2017

Dne dne 17.1.2017 jsme obdrželi Vaši žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodné přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích"), týkající se toho, kolik bylo u nás na ORP vyřízeno žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF, a to za roky 2014, 2015 a 2016.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Přijato: 18. 1. 2017

Dne 18. 1. 2017 jsme obdrželi Vaši žádost z téhož dne o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupku k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se toho, zda na pozemcích parc. č. 1329/7, 1334/2, 1344/8, 1346/12, 1347, 1356/1, 1354/35 a 1354/37 (vše v k. ú. Dub nad Moravou) vázne ochranné pásmo vodního zdroje a pokud ano, žádáte o poskytnutí rozhodnutí/opatření obecné povahy, na základě kterých bylo dané ochranné pásmo stanoveno, a to včetně všech příloh a mapových podkladů.

Zobrazit / skrýt odpověď

 


Oddělení zprostředkující subjekt ITI

Přijato: 10. 1. 2017

Text žádosti

Zobrazit / skrýt odpověď

 

Poslední úprava: 26. května 2017 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu