Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Zbouraný most a vytěženou zeminu budou odvážet šesti trasami « Tiskové zprávy « Média

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Zbouraný most a vytěženou zeminu budou odvážet šesti trasami

Zbouraný most a vytěženou zeminu budou odvážet šesti trasami

Zbouraný most a vytěženou zeminu budou odvážet šesti trasami

19. července 2018 (čt)

S rostoucí intenzitou prací na protipovodňových opatřeních přibývá i materiálu, který je třeba odvézt na různé skládky. Vedení města Olomouce vyhovělo žádosti investora protipovodňových opatření a stavební firmy a připravilo seznam tras pro odvoz stavební suti a zeminy z různých míst stavby.

Stavba sice už probíhá delší dobu, teprve nyní ale půjde o významné množství odpadního materiálu. „Staveništní doprava se nyní týká především odvozu rozebraného mostu v ulici Komenského a následně odvoz vytěženého materiálu při rozšiřování koryta řeka Moravy v ulicích Nábřeží a Blahoslavova,“ popsal náměstek primátora Aleš Jakubec.

Vedení staveništní dopravy na území města je rozděleno na šest různých tras, které byly projednány i s vedením stavby. Trasy vedou po místních komunikacích a následně navazují na průjezdní úseky silnic I., II. a III. třídy.

Trasy staveništní dopravy

Trasa č. 1 Odvoz částí demontované konstrukce mostu na ulici Komenského bude vedena z koryta řeky do předpolí mostu, návazně ulicí Husova, tř. 17. Listopadu a Wittgensteinova s výjezdem na ulici Velkomoravskou s pokračováním po ulicích Rolsberská a Přerovská k deponii stavby.

Trasa č. 2 Odvoz vytěženého materiálu z části ul. Blahoslavova mezi ulicemi Komenského a Masarykova bude veden výjezdem na ul. Masarykova s pokračováním vlevo na tř. 17. listopadu, Wittgensteinova, s výjezdem k deponii stavby Šlechtitelů, příp. Přerov.

Trasa č. 3 Odvoz vytěženého materiálu z ulice Nábřeží bude vedena s příjezdem prázdných vozidel stavby ulicí Masarykova a s výjezdem, vždy dle aktuálního postupu prací:
a) z ul. Nábřeží přes ulice Pasteurova, Jeremenkova a Tovární s výjezdem k deponii stavby Šlechtitelů, příp. Přerov, nebo:
b) z ul. Nábřeží ulicí Masarykova, dále na třídu 17. listopadu, Wittgensteinova s výjezdem k deponii stavby Šlechtitelů, příp. Přerov.

Trasa č. 4 Odvoz vytěženého materiálu z ul. Nábřeží za mostem na ul. Masarykova bude vedena přes ul. Masarykova na tř. 17. listopadu, Wittgensteinova s výjezdem k deponii stavby Šlechtitelů, příp. Přerov.

Trasa č. 5 Odvoz vytěženého materiálu z části ul. Blahoslavova za mostem v ul. Masarykova bude vedena prázdnými vozidly stavby po místní komunikaci ul. Šmeralova, dále přes ul. Masarykova na tř. 17. listopadu, Wittgensteinova s výjezdem k deponii stavby Šlechtitelů, příp. Přerov.

Trasa č. 6 Odvoz vytěženého materiálu z části ulice Sokolovská směrem na ulici Pasteurova, U Podjezdu s výjezdem na I/46 ul. Divišova, s výjezdem k deponii stavby Šlechtitelů, příp. Přerov, nebo z důvodů větší výšky vozidel po ulici Jeremenkova s výjezdem na ulici Tovární s výjezdem k deponii stavby Šlechtitelů, příp. Přerov.

| Poslední úprava: 19. července 2018 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu