Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Program regenerace městské památkové péče pomůže dalším památkovým objektům « Tiskové zprávy « Média

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Program regenerace městské památkové péče pomůže dalším památkovým objektům

Program regenerace městské památkové péče pomůže dalším památkovým objektům

Program regenerace městské památkové péče pomůže dalším památkovým objektům

21. února 2018 (st)

Více než 3,6 milionu korun získají letos majitelé památkově chráněných nemovitostí na rekonstrukci v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace. Dotace od státu činí letos 2,85 milionu korun, město k tomu ze svých prostředků přidá částku 800 tisíc korun. Kromě toho chce město požádat ještě o dalších 1,24 milionu korun pro pokračování rekonstrukce kopulí kostela svatého Michala.

„Majitele památkových objektů jsme v průběhu minulého roku několikrát informovali například prostřednictvím Olomouckých listů či webu města o možnosti podat žádost o dotaci,“ uvedl náměstek primátora Ladislav Šnevajs. „Do stanoveného termínu bylo přihlášeno celkem 5 akcí obnovy,“ dodal. Z důvodu nevhodného charakteru prací a podmínky návazných správních rozhodnutí v oblasti státní památkové péče byl jeden žadatel na začátku vyloučen. Další pak již po příslibu dotace dospěl k závěru, že nemůže zajistit povinný spolupodíl vlastníka a proto zatím upouští od realizace. Prostředky byly tedy rozděleny mezi zbývající 3 akce obnovy.

Prvním, ze schválených záměrů je rekonstrukce dvorní fasády domu č. p. 375 v Opletalově ulici. Majitel dostane dotaci 150 tisíc korun. Dalším úspěšným žadatelem je farnost svatého Michala, která požádala o dotaci na restaurování nástěnných maleb, štuků a dřevěných prvků ve východní kopuli svatomichalského chrámu. Na tuto akci bude uvolněno celkem 2,3 milionu korun. Třetím žadatelem je samo město, které získá 1,2 milionu korun na pokračování záchrany a restauračních prací ve slavnostním freskovém sále ZŠ Komenium.

Radní na včerejším jednání doporučili Zastupitelstvu města Olomouce schválit takto rozdělené prostředky a rovněž doporučili požádat o navýšení z rezervy PR MPR a MPZ pro akci obnovy restaurování východní kopule kostela sv. Michala o 1 240 tis. Kč včetně DPH.

Prostředky z Programu regenerace MPR město využívá dlouhodobě k cílené podpoře vlastníků nemovitostí v historickém jádru Olomouce. Jde o památkově chráněné objekty, které jsou ve vlastnictví obce, církve nebo fyzických a právnických osob.

| Poslední úprava: 21. února 2018 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu