Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Dotace pomohou zlepšit vybavení základních škol « Tiskové zprávy « Média

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Dotace pomohou zlepšit vybavení základních škol

Dotace pomohou zlepšit vybavení základních škol

Dotace pomohou zlepšit vybavení základních škol

8. listopadu 2017 (st)

Nové odborné učebny v sedmi olomouckých základních školách vzniknou za podpory dotačních prostředků. Rada města souhlasila s přípravou a podáním projektových záměrů do výzvy nositele ITI Olomoucké aglomerace a s přípravou a podáním žádosti o podporu z výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.

„Všechny připravované projekty ve školách jsou v souladu s dotační výzvou a jsou zaměřeny na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání,“ vysvětlil náměstek primátora Ladislav Šnevajs. „Dotační podpora se orientuje jak na rekonstrukce a stavební úpravy, tak i na pořízení vybavení budov a učeben,“ doplnil.

Finanční prostředky z dotace tak mají směřovat na vybudování odborných učeben v ZŠ Gorkého, ZŠ Slavonín, ZŠ Přichystalova, ZŠ Heyrovského, ZŠ Holice, ZŠ Dvorského a v ZŠ Holečkova. „Zatímco u prvních dvou škol, tedy v ZŠ Gorkého na Pavlovičkách a v základní škole ve Slavoníně, počítáme s realizací v příštím roce, vznik odborných učeben pro výuku žáků v ostatních pěti školách předpokládáme v roce 2019,“ upřesnil náměstek pro školství Pavel Urbášek.

Plánovaný termín vyhlášení výzvy nositele integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace k předkládání projektových záměrů podle schváleného harmonogramu výzev je listopad 2017.

ZŠ SLAVONÍN

Předmětem projektu je vybudování dvou nových odborných učeben - učebny cizích jazyků a učebny přírodních věd - v nové přístavbě ke stávající budově. Zahájení realizace akce je v návrhu plánu investic na rok 2018.

Odhad celkových způsobilých výdajů 10,5 mil Kč
Odhad výše dotace (90%) 9,45 mil Kč
Odhad výše vlastních zdrojů (10%) 4,45 mil Kč

ZŠ GORKÉHO

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajících odborných učeben včetně jejich vybavení nábytkem a pomůckami a zajištění bezbariérového přístupu. Řešenými odbornými učebnami jsou kuchyňka v suterénu objektu, učebna fyziky a chemie v druhém patře objektu a dále jazyková učebna, přírodopis a dvě učebny informatiky ve třetím patře objektu. Realizace akce je v návrhu plánu investic na rok 2018.

Odhad celkových způsobilých výdajů 13,6 mil.Kč
Odhad výše dotace (90%) 12,24 mil.Kč
Odhad výše vlastních zdrojů (10%) 1,36 mil.Kč

ZŠ PŘICHYSTALOVA

Předmětem projektu je vybudování tří odborných učeben - učebny cizích jazyků, učebny přírodních věd a učebny ICT v přístavbě stávající základní školy. V plánu investic se počítá s realizací v roce 2019.

Odhad celkových způsobilých výdajů 20 mil.Kč
Odhad výše dotace (90%) 18 mil.Kč
Odhad výše vlastních zdrojů (10%) 15 mil.Kč

ZŠ HEYROVSKÉHO

Předmětem projektu jsou stavební úpravy tří stávajících odborných učeben. Projektem bude řešen i bezbariérový přístup. Rozpočtové náklady na realizaci (zahrnují stavební úpravy, vybavení učeben nábytkem a pomůckami).

Odhad celkových způsobilých výdajů (CZV) 8,1 mil.Kč
Odhad výše dotace (90% CZV) 7,29 mil.Kč
Odhad výše vlastních zdrojů (10% CZV) 0,81 mil.Kč

ZŠ HOLICE

Předmětem projektu jsou stavební úpravy dvou stávajících odborných učeben. Z obecné učebny se stane učebna fyziky a chemie, učebna informatiky zůstává zaměřena na výpočetní techniku.

Odhad celkových způsobilých výdajů 6,5 mil.Kč
Odhad výše dotace (90%) 5,85 mil.Kč
Odhad výše vlastních zdrojů (10%) 0,65 mil.Kč

ZŠ DVORSKÉHO

Předmětem projektu jsou stavební úpravy čtyř stávajících odborných učeben. Dílny v suterénu se přebudují na cvičnou kuchyňku, jazyková učebna na ICT učebnu a učebna výtvarné výchovy na odbornou učebnu fyziky. Keramická dílna bude přebudována na učebnu pracovních činností – dílny.

Odhad celkových způsobilých výdajů 8,5 mil.Kč
Odhad výše dotace (90%) 7,65 mil.Kč
Odhad výše vlastních zdrojů (10%) 0,85 mil.Kč

ZŠ HOLEČKOVA

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajících čtyř odborných učeben. Řešenými učebnami jsou třídy fyziky, přírodopisu, chemie a interaktivní učebna. Součástí projektu budou i vegetační úpravy ve sportovní a herní části areálu školy.

Odhad celkových způsobilých výdajů 16,5 mil.Kč
Odhad výše dotace (90%) 14,85 mil.Kč
Odhad výše vlastních zdrojů (10%) 1,65 mil.Kč

| Poslední úprava: 8. listopadu 2017 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu