Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Čerpání dotací v aglomeraci odstartovalo « Tiskové zprávy « Média

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Čerpání dotací v aglomeraci odstartovalo

Čerpání dotací v aglomeraci odstartovalo

Čerpání dotací v aglomeraci odstartovalo

28. července 2017 (pá)

Nacházíme se ve čtvrtém roce plánovacího období EU 2014-2020. S velkým zpožděním se konečně rozjelo čerpání dotací ve většině operačních programů. To platí i o čerpání dotací vyčleněných pro Olomouckou aglomeraci.

Rada města se seznámila a schválila první Zprávu o plnění Strategie ITI Olomoucké aglomerace za období od 1.1.2017 do 30.6.2017. Podle náměstka primátora Ladislava Šnevajse dosavadní čísla ukazují, že většina milníků, které byly nastaveny pro čerpání a budou hodnoceny na konci roku 2018 , mají naději na naplnění.

Tři desítky konkrétních projektů na Olomoucku už jsou spjaty s prostředky z ITI Olomoucké aglomerace. „Na tyto projekty se z prostředků z operačních programů Evropské unie uvolní zhruba 932 milionů korun. Celkově může za toto plánovací období Olomoucká aglomerace uplatnit až 4,4 miliardy korun,“ zdůraznil primátor a předseda Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace Antonín Staněk.

Město Olomouc jako nositel integrované strategie Olomoucké aglomerace je v programovém období EU2014+ odpovědné za přípravu a realizaci integrované strategie území Olomoucké aglomerace.

Zatímco ITI byla schválena a pomalu se rozjížděla v roce 2016, v roce 2017 je již v plném proudu. „První půlrok byl pro nás příznivý, daří se nám dohánět velké zpoždění v čerpání dotací, způsobené nečinností a politickou nestabilitou na centrální úrovni,“ vysvětluje náměstek Šnevajs.

Věřím, že se rozjeté projekty podaří včas realizovat a že stihnou podat žádost o platbu do září příštího roku. Právě na základě proplacených dotací v roce 2018 bude naše aglomerace hodnocena,“ objasňuje důležitost rychle se vypořádat s náročnou administrativou náměstek Šnevajs.

Do poloviny roku 2017 bylo vyhlášeno celkem 12 výzev za přibližně dvě miliardy korun dotačních prostředků. Řídicí výbor ITI vydal již 58 vyjádření o souladu projektů s integrovanou strategií s požadovanou dotací ve výši 1,17 miliardy korun.

Celkově je v ITI alokováno 4,4 miliardy korun.

OP Počet projektů se souladem Celkem nárok v rámci OP Aktuální čerpání alokace ITI (projekty se souladem po krácení ZS) Milník 2018 - 27,17%
IROP 51 1 626 441 000 Kč 906 241 205 Kč 441 904 020 Kč
OPZ 1 115 345 000 Kč 15 300 000 Kč 31 339 237 Kč
OPD 3 855 500 000 Kč 63 404 258 Kč 232 439 350 Kč
OPVVV 2 370 600 000 Kč 174 525 400 Kč 100 692 020 Kč
OPŽP 0 200 000 000 Kč 0 Kč 54 340 000 Kč
OPPIK 0 1 260 000 000 Kč 0 Kč 342 342 000 Kč
Celkem ITI 57 4 427 886 000 Kč 1 159 470 863 Kč 1 203 056 626 Kč

Zdroj: Strategie ITI Olomoucké aglomerace, webová aplikace nositele ITI

| Poslední úprava: 28. července 2017 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu