Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Město dokázalo v roce 2016 hospodařit s výrazným přebytkem « Tiskové zprávy « Média

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Město dokázalo v roce 2016 hospodařit s výrazným přebytkem

Město dokázalo v roce 2016 hospodařit s výrazným přebytkem

Město dokázalo v roce 2016 hospodařit s výrazným přebytkem

11. května 2017 (čt)

Úhrnným přebytkem ve výši cca 270 milionů korun skončilo hospodaření statutárního města Olomouce v roce 2016. Výsledky hospodaření města přezkoumala i auditorská společnost FSG Finaudit, s. r.o., která konstatovala, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na budoucí hospodaření statutárního města Olomouc. Ze závěrečného účtu vyplývá, že městu se podařilo uspořit na provozních výdajích i na cenách investičních akcí a přitom v dostatečné míře pokrýt veřejné potřeby, které zajišťuje.

Velký přebytek v rozpočtu byl podle odborníků dán souběhem několika faktorů. „Jednou rovinou jsou vyšší příjmy, druhou nižší výdaje. Důležitým hlediskem byl úspornější provoz města, docílený například centrálními nákupy materiálů či významnými úsporami při veřejných soutěžích,“ vysvětluje ekonomický náměstek primátora Martin Major. Při veřejných soutěžích se opakovaně dařilo dosáhnout znatelně nižší ceny, než jaký byl původní odhad nákladů. Dalším faktorem při vzniku přebytku bylo nerealizování velké investiční akce oprava třídy 1. máje, s níž se počítalo původně na loňský rok a realizuje se až letos.

Z přebytku loňského rozpočtu byla již v rámci financování zapojena částka ve výši 221,6 milionu korun a přidána do výdajů - zejména na realizaci investičních akcí a velkých oprav roku 2017. Zbývající část přebytku byla zapojena do rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2016 jednak se státním rozpočtem (jedná se o vratky nedočerpaných dotací), na výdaje účelově určené v jednotlivých odborech, které nebyly v roce 2016 uskutečněny, a konečně částka necelých 6 milionů korun byla odložena jako rezerva pro krizové situace.

Roli v celkovém hospodaření sehrála příjmová složka rozpočtu. Předpokládané příjmy se podařilo naplnit na 102,19 procent, skutečnost vykazuje proti poslednímu upravenému rozpočtu vyšší plnění o 45,1 milionu korun. Daňové příjmy byly vyšší o 110 milionů korun, a to zejména díky plnění příjmů ze sdílených daní v částce cca 70 milionů korun a vyšším odvodům z výherních hracích přístrojů (překročeno o 31 milionu korun). Naopak k výpadku došlo v kapitole nedaňových příjmů, protože nebyly naplněny očekávané dotační tituly ve výši 24,8 milionu korun. Propad plnění souvisí s nižšími skutečnými investičními výdaji u některých investičních akcí a s časovým posunem poskytnutí dotací, které budou příjmem roku 2017.

Závěrečný účet loňského roku byl projednán ve finančním výboru Zastupitelstva města Olomouce. Sami zastupitelé budou o účtu hlasovat na nejbližší schůzi.

| Poslední úprava: 11. května 2017 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu