Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Konference Odpady 21: letos premiérově v Olomouci « Tiskové zprávy « Média

Sociální sítě

Média » Tiskové zprávy » Konference Odpady 21: letos premiérově v Olomouci

Konference Odpady 21: letos premiérově v Olomouci

Konference Odpady 21: letos premiérově v Olomouci

11. května 2017 (čt)

Letošní 17. ročník konference Odpady 21, která se pořádala tradičně v Ostravě, se letos přesunula poprvé do Olomouce. Důvodem změny je snaha o oživení a zatraktivnění programu konference a také rekcí na dlouhodobou a úspěšnou spolupráci se statutárním městem Olomouc, Technickými službami města Olomouce a Olomouckým krajem. Napříště se konference Odpady 21 bude pořádat každoročně střídavě v obou městech.

„Jsem rád, že mohu přivítat hosty další významné akce, jejíž konání potvrzuje, že Olomouc je vyhledávaným centrem pro konání důležitých konferencí. Je to dáno velmi dobrým zázemím pro kongresovou činnost, které se v poslední době dynamicky rozvíjí, strategickou polohou Olomouce a také její neopakovatelnou atmosférou,“ řekl v úvodu konference primátor Antonín Staněk. Připomněl zároveň úspěchy Olomouce v oblasti třídění odpadů a zmínil připravovanou investiční akci, kterou bude odpadové centrum s třídící linkou, novým sběrovým dvorem a centrem pro předcházení vzniku odpadů.

Hlavním tématem konference byla příprava, především komunálního odpadového hospodářství, na rok 2024. V nakládání se směsným komunálním odpadem to bude rok přelomový, protože k 1. lednu je legislativně zapovězeno skládkování většiny druhů komunálních odpadů. „Příprava celého sektoru odpadů, ale také části energetiky je dlouhodobým procesem, který by v konečném důsledku neměl způsobit ekonomické zatížení občanů nad únosnou mez. Přínosy pro životní prostředí musí být samozřejmostí, ale ekonomická a sociální stránka nesmí být opomíjena už jen proto, že se týkají všech občanů bez výjimky,“ uvedli organizátoři konference.

Jak připomněl ředitel Technických služeb města Olomouce Miroslav Petřík, Olomouc je jediným českým městem nad sto tisíc obyvatel, které nemá zařízení na likvidaci nebo využití odpadu. „Nemáme ani spalovnu ani skládku. Před deseti lety bylo energetické využití odpadu v počátcích a budování skládky už bylo nereálné, proto jsme vytvořili vlastní překladiště odpadu, což nám dnes dává možnost využívat spalovnu v Brně. Nejsme tak závislí na jediném dodavateli a bohatě naplňujeme plán odpadového hospodářství,“ řekl ředitel Miroslav Petřík. Podle něj je přes devadesát procent komunálního odpadu z Olomouce využito, z toho více než polovina recyklací, druhá část energeticky.

Tématy energetického využití odpadu se na olomoucké konferenci zabývali nejen odborníci, ale také zástupci energetiky. Své příspěvky přednesli zástupci krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Středočeského, kteří své vize připravují dlouhodobě a systematicky a je zohledňují v plánech odpadového hospodářství.

Odbornou konferenci pořádalo ve dnech 10. a 11. května Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a společnost FITE a.s. Ostrava ve spolupráci s Technickými službami města Olomouce. Záštitu nad konferencí převzal primátor statutárního města Olomouce Antonín Staněk.

Konference Odpady 21 je pořádána od roku 2001 a věnuje se komplexnímu řešení odpadového hospodářství se zaměřením na energetické využívání zejména komunálních odpadů.

Karin Pelikánová,
mediální zástupce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Fotografie:

| Poslední úprava: 11. května 2017 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu