Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Zákon o střetu zájmů « Střet zájmů – registr oznámení « Žádosti a formuláře « Magistrát

Sociální sítě

Magistrát » Žádosti a formuláře » Střet zájmů – registr oznámení » Zákon o střetu zájmů

Zákon o střetu zájmů

11. července 2011 (po)

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), ukládá veřejným funkcionářům, mimo jiné povinnosti, podávat oznámení o:

 • jiných vykonávaných činnostech,
 • majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
 • příjmech, darech a závazcích.

Veřejnými funkcionáři jsou

 • člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a člen zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
 • člen rady obce, který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
 • vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do magistrátu statutárního města, jestliže v rámci výkonu své činnosti
  • nakládá s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250.000 Kč,
  • bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,
  • rozhoduje ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení

Povinnost podat oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů ode dne ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Registr oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů. Registr vede evidenční orgán, kterým je tajemník Magistrátu města Olomouce ve spolupráci s oddělením personálním a právním odboru správy Magistrátu města Olomouce.

Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

» Informace a žádost k nahlížení do registru oznámení

| Poslední úprava: 11. července 2011 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu