Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor « Sociálních služeb « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Odbor sociálních služeb

Odbor sociálních služeb

Činnost odboru sociálních služeb pokrývá samosprávné sociální agendy týkající se občanů města, zejména osob v hmotné nouzi a ohrožených sociálním vyloučením, občanů s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a seniorů. Odbor koordinuje proces komunitního plánování sociálních a příbuzných služeb na území města Olomouce a opatření jeho rodinné politiky.

V rámci odboru působí jedno oddělení, dvě zařízení sociálních služeb, dětské jesle a samostatní zaměstnanci.

Oddělení sociální pomoci a služeb vede agendu žádostí o nájem bytů zvláštního určení a vyřizuje projednávání a schvalování nájmů konkrétním žadatelům. Dále koordinuje a zajišťuje chod klubů pro seniory, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc, a poskytuje seniorům a jejich rodinným příslušníkům poradenské služby. Oddělení má na starosti komunitní plánování sociálních služeb města Olomouce, aktivity rodinné politiky města a administruje agendu týkající se poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce včetně věcné i formální kontroly příjemců dotací.

Oddělení dětských jeslí je zařízení pro děti od 1 do 4 let s kapacitou 35 míst. Poskytuje celodenní odbornou péči o děti formou pravidelné i příležitostné docházky – rozvoj výchovy v oblasti tělesné, hudební, rozumové, pracovní a výtvarné s přihlédnutím k věku dítěte.

Oddělení Domova pro ženy a matky s dětmi poskytuje podporu ženám, matkám s nezletilými dětmi a těhotným ženám starším 18 let, pokud se ocitnou v mimořádně obtížné sociální situaci spojené se ztrátou bydlení nebo ohrožením domácím násilím, čímž pomáhá zabránit jejich sociálnímu vyloučení nebo ponižování jejich lidské důstojnosti.

Oddělení Azylový dům zajišťuje poskytování sociálních služeb Azylové domy nejdéle na dobu 12 měsíců a Noclehárny na krátkodobé přenocování. Prostřednictvím sociálních pracovníků poskytuje podporu při řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů.

 

 

 

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu