Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Životní situace « Odbor sociálních věcí « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě

Osoby v hmotné nouzi

Zobrazení situace: ZÁKLADNÍ | ROZŠÍŘENÉ | ÚPLNÉ

02. Kód této situace

osv-2014-02

04. Základní informace

Osoba, jíž se tíživá sociální situace týká.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Jakýkoliv podnět či informace o člověku v tíživé sociální situaci bude prošetřen, další řešení jeho sociální situace (např. pomoc při vyřizování dávek, pomoc s hledáním vhodného bydlení apod.) bude probíhat se souhlasem klienta.

06. Podmínky a postup řešení

Kontaktovat oddělení sociální práce a poradenství, odbor sociálních věcí, Magistrát města Olomouce, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, odb.sv@olomouc.eu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Oddělení sociální práce a poradenství, odbor sociálních věcí, Magistrát města Olomouce, Štursova 1, Olomouc, tel. 585 562 406, odb.sv@olomouc.eu.

17. Právní předpisy

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (§ 2, § 37, § 92, § 93a, § 94).

25. Zodpovědný útvar

Odbor sociálních věcí

26. Zodpovědná osoba

Mgr. Roman Darek, vedoucí odd. sociální práce a poradenství

27. Platnost od

21. 10. 2014

28. Aktualizováno kdy

21. 10. 2014

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu