Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Odbor « Odbor kancelář primátora « Odbory magistrátu « Magistrát

Sociální sítě
Odbor kancelář primátora

Odbor kancelář primátora

Odbor kancelář primátora zajišťuje komplexní servis činností související s výkonem funkce primátora a všech členů Rady města Olomouce.

Zabezpečuje organizační, informační a koordinační činnost směrem k voleným orgánům – Radě města Olomouce a Zastupitelstvu města Olomouce.

Poskytuje informace médiím o rozhodnutích Rady města Olomouce a zastupitelstva, činnosti Magistrátu města Olomouce a zprostředkovává informace veřejnosti prostřednictvím oficiálních webových stránek a dalších speciálně vytvořených webů města, prostřednictvím sociálních sítí, Olomouckých listů a dalších periodik, které za tímto účelem vydává.

Odbor kancelář primátora se také podílí na protokolárním přijetí významných návštěv včetně zahraničních, komunikuje s partnerskými městy a rozvíjí společné projekty. Pro vnitřní potřeby Magistrátu města Olomouce také poskytuje tlumočnický a překladatelský servis.

Na organizačním oddělení mohou občané nahlížet do Sbírky zákonů.

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu