Informace

Máte uzavřenou novou nájemní smlouvu dle zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví? Pronajímatel uzavírá nájemní smlouvy dle zákona 256/2001 Sb. Více »

Aktuální stav míst a výzvy k uzavření nájemní smlouvy dle zákona 256/2001 Sb.§29 odstavec 4a) (náhradní doručení); těmto místům ze zákona končí užívání. Více »

Nabídněte HmO informační systém nejen pro evidenci hrobových míst a zemřelých. Kontakt »

Úvod

datum:
5. října 2017 (čt)
perex:

Zveřejnění návrhu rozpočtu HmO na rok 2018 a výhled rozpočtu na léta 2019 a 2020. Celý článek »


datum:
5. září 2017 (út)
perex:

Vážení spoluobčané, předkládám Vám výroční zprávu roku 2016 organizace Hřbitovy města Olomouce, p.o.


datum:
5. září 2017 (út)
perex:

Výsledky hospodaření organizace Hřbitovy města Olomouce, p.o. za rok 2016.


datum:
5. září 2017 (út)
perex:

Dne 28.02.2017 vydal nezávislý auditor zprávu.