Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020 « Evropské dotace

Sociální sítě

Evropské dotace » Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020

Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020

logo-op-zamestnanost-14-20

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát. OP Z je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

OP Z 2014 – 2020 je rozdělen do pěti prioritních os

  1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  2. Sociální začleňování a boj s chudobou
  3. Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
  4. Efektivní veřejná správa
  5. Technická pomoc
Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci včetně tvorby strategického plánu a optimalizace procesů na úřadě
Výzva č. 03 15 033 pro územní samosprávné celky (obce, kraje, sdružení a asociace ÚSC) v prioritní ose 4 OP Z
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Projekt zaměřen na tvorbu strategického plánu, realizaci prvních procesních kroků jeho implementace (zpracování akčního plánu navázaného na rozpočet města, atd.) a zakomponování nastaveného strategického řízení, organizační struktury a vybraných procesů navázaných na strategické řízení do běžného chodu úřadu. Projekt dále zahrnuje proškolení zástupců cílových skupin a zapojení veřejnosti do procesu strategického plánování.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

2 550 047 2 167 540

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu