Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020 « Evropské dotace

Sociální sítě

Evropské dotace » Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020

Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020

logo_irop_mmr_2014-2020

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

IROP 2014–2020 je rozdělen pěti prioritních os:

  1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
  2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
  3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  4. Komunitně vedený místní rozvoj
  5. Technická pomoc
Nákup bezemisních vozidel pro MHD
20. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je pořízení 8 ks plně nízkopodlažních a bezbariérových tramvají a 1 ks plně nízkopodlažního elektrobusu pro MHD v Olomouci, s cílem zajištění nízkopodlažní přepravy, jejímž přínosem je zvýšení dostupnosti MHD pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením a pro rodiče s kočárky, cílem zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti městské hromadné dopravy a snížení emisí škodlivin do ovzduší.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

233 537 260,00 164 012 600,00

 

Bezbariérové úpravy – Střední Novosadská
18. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je rekonstrukce chodníků v ulici Střední Novosadská s cílem zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací a zajištění bezbariérového přístupu k zastávkám MHD "U Rybářského stavu" a "Nové Sady, žel. zastávka". Součástí projektu je realizace doprovodné infrastruktury pro cyklisty, v řešeném úseku bude umístěno 8 stojanů na kola.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

11 201 306,13 8 463 965,36

 

Rekonstrukce podchodu Brněnská
18. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a zajištění bezbariérovosti dopravy v zájmu zvýšení udržitelných forem dopravy v lokalitě Nová Ulice, Olomouc, a to komplexní rekonstrukcí stávajícího velmi vytíženého a strategického podchodu na ulici Brněnská. Podchod se nachází pod silně frekventovanou čtyřproudovou komunikací I. třídy a je již v nevyhovujícím technickém stavu.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

12 819 436,18 10 964 166,73

 

Týneček – Chválkovice, komunikace pro pěší a cyklisty
18. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Předmětem projektu je výstavba nové samostatné stezky pro pěší a cyklisty v k.ú. Chválkovice Olomouc s dopravním značením C9a,b v celkové délce 0,62282 km. Součástí projektu bude realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty, tj. 5 stojanů na kola (10 míst pro stání kol). Realizací bezpečné stezky pro pěší a cyklisty dojde ke svedení cyklistické dopravy z pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

5 582 071,40 3 491 437,94

 

Jeremenkova od Jantarové cyklotrasy po hl.n. ČD, cyklostezka
18. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem projektu je realizace opatření pro podporu a zvýšení podílu udržitelných a environmentálně přívětivých forem dopravy do zaměstnání, škol a za službami na ulici Jeremenkova v místní části Olomouc-Hodolany výstavbou nové dělené stezky pro cyklisty a chodce v délce 0,23 km včetně úpravy dopravního značení a vybudováním děleného přejezdu pro cyklisty a přechodu pro chodce, vegetačními úpravami a instalací stojanů pro kola v přednádražním prostoru u hl. vlakového nádraží Olomouce, na který nově budovaná cyklostezka bezprostředně navazuje. Vybudováním nové dělené cyklostezky pro cyklisty a chodce dojde k propojení stávající sítě cyklostezek na území města Olomouce s hlavním přestupním dopravním uzlem.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

3 989 387,87 2 529 256,87

 

Jilemnického, Nedvězí centrum – dopravní opatření
18. výzva k podávání žádostí o dotaci ze specifického cíle 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Popis projektu Celkové náklady
/v Kč/
Výše dotace
/v Kč/

Cílem řešeného projektu jsou úpravy na komunikaci II/570 a úpravy ploch přilehlých na ulici Jilemnického v místní části Olomouc - Nedvězí, které povedou ke zvýšení bezpečnosti při jejich užívání jak chodci, tak účastníky silničního provozu. Cílem projektu je vytvoření 2 bezpečných a bezbariérových míst pro přechod komunikací v centru místní části Nedvězí – jednoho přechodu pro chodce a jednoho místa pro přecházení.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

7 397 186,42 3 319 876,09

 

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00/19:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu