Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: První krok před kompletní rekonstrukcí Sokolské: dohoda s vlastníky nemovitostí « Tiskové zprávy « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Tiskové zprávy » První krok před kompletní rekonstrukcí Sokolské: dohoda s vlastníky nemovitostí

První krok před kompletní rekonstrukcí Sokolské: dohoda s vlastníky nemovitostí

První krok před kompletní rekonstrukcí Sokolské: dohoda s vlastníky nemovitostí

30. května 2018 (st)

O zřízení věcných břemen pro ukotvení trakčního vedení a přípojek pro veřejné osvětlení bude radnice jednat s vlastníky nemovitostí v Sokolské a přilehlých ulicích. Město i architekt se chtějí vyvarovat „lesa“ sloupů.

„Chápeme, že se jedná o zásah do vlastnických práv, proto budeme nabízet i finanční náhradu za zřízení ukotvení nebo elektrické přípojky. Platba je poděkováním za vstřícnost při spoluvytváření příjemného veřejného prostranství ve městě,“ objasnil náměstek primátora Aleš Jakubec.

V lokalitě ulic Sokolská, Zámečnická, U Hradeb, Slovenská, Kačení a Vodární se jedná přibližně o 150 služebností, radnice ale prostřednictvím odborné firmy osloví všechny vlastníky nemovitostí v dotčeném území. „Předpokládáme, že využijeme hlavně stávající kotvy a jen v nezbytných případech počítáme s osazením nových. Případný nesouhlas by ale znamenal osazení značného počtu sloupů trakcí a veřejného osvětlení do ulic a tím by mohlo dojít ke znehodnocení čistého řešení celého prostoru,“ dodal náměstek Jakubec.

Důvodem úpravy veřejného prostoru těchto ulic je doplnění tramvajové větve z ulice 8. května přes Zámečnickou do Sokolské ulice s odbočením na obě strany, což odpovídá také požadavku územního plánu města. Tato smyčka bude využívána jako rezerva při výlukách, nehodách nebo odklonech tramvajových linek. Dalším důvodem rekonstrukce je nutnost řešení špatného stavu technických sítí, zejména kanalizace.

Kromě zkvalitnění sítě MHD je základním cílem chystané rekonstrukce vytvoření kvalitního uličního prostoru, uvolnění místa pro pěší a zároveň zachování co největšího počtu parkovacích míst.

Poslední úprava: 30. května 2018 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu