Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Olomouc soutěží o titul Obec přátelská seniorům « Tiskové zprávy « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Tiskové zprávy » Olomouc soutěží o titul Obec přátelská seniorům

Olomouc soutěží o titul Obec přátelská seniorům

Olomouc soutěží o titul Obec přátelská seniorům

11. května 2017 (čt)

Město usiluje o získání dalšího titulu. Tentokrát má ambici zvítězit v soutěži Obec přátelská seniorům. Po úspěchu v roce 2015, kdy Olomouc získala titul Obec přátelská rodině, má nyní snahu uspět i v další kategorii soutěže vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí.

„Sociální politika patří mezi pilíře činnosti městské samosprávy. V oblasti práce pro seniory se nám podařilo prosadit a podpořit mnoho nových věcí a zajímavých aktivit, které z Olomouce činí město přívětivé pro život starších občanů. Věřím, že s konkrétními výstupy naší dlouhodobé práce dokážeme v takto zaměřené soutěži uspět,“ uvedl primátor Antonín Staněk.

Vítězství v soutěžní kategorii obcí nad 50 000 obyvatel je spojeno nejen se získáním titulu Obec přátelská seniorům, ale také s poskytnutím účelově vázané dotace ve výši 2 miliony korun. „Tato částka by tak mohla významně podpořit naše další plánované aktivity pro seniory, ale také činnost v oblasti mezigeneračního působení,“ uvažuje náměstek primátora pro oblast sociálních věcí Ladislav Šnevajs.

V případě úspěchu by tak Olomouc využila prostředky například na posílení informovanosti seniorů, a to formou informačních a propagačních materiálů s důležitými kontakty a nabídkou poskytovaných služeb. Ve spolupráci s Univerzitou Palackého a dalšími organizacemi se chce město zaměřit na pořádání akcí se speciálním zřetelem na podporu mezigeneračního dialogu. Pořádat besedy, přednášky, soutěže, výstavy, plesy i sportovní dny. „Máme zájem modernizovat vybavení a zatraktivnit prostředí klubů pro seniory, v nichž evidujeme na 1 200 členů. Aktivní životní styl i pohybové aktivity seniorů hodláme podpořit například i vybudováním dvou zbrusu nových hřišť na pétanque,“ popsal další konkrétní plány primátor Staněk.

Informovanost seniorů bude město i nadále rozvíjet prostřednictvím speciálně vytvořených webových stránek www.proseniory.olomouc.eu, kde lze aktuálně najít ucelené materiály k sociální politice města, informace o činnosti klubů seniorů, pozvánky na akce i poradnu pro řešení životních situací.

V první soutěži vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí zvítězila Olomouce před dvěma lety, když uspěla v soutěžní kategorii obcí nad 50 000 a získala titul Obec přátelská rodině 2015. Finanční ocenění ve výši 2 miliony korun směřovalo na zlepšení vybavení mateřských a rodinných center, na zahájení činnosti komunitní školy ZŠ a MŠ Svatoplukova 11, přípravu interaktivní mapy města s informacemi o místech přátelských rodinám s dětmi a mnoho dalších akcí.

Poslední úprava: 11. května 2017 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu