Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Příprava východní tangenty: jednání s vlastníky pozemků, hledání vodních zdrojů, územní řízení « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Příprava východní tangenty: jednání s vlastníky pozemků, hledání vodních zdrojů, územní řízení

Příprava východní tangenty: jednání s vlastníky pozemků, hledání vodních zdrojů, územní řízení

Příprava východní tangenty: jednání s vlastníky pozemků, hledání vodních zdrojů, územní řízení

9. dubna 2019 (út)

Východní tangentu a další významné součásti dopravní infrastruktury města Olomouce začala společně řešit nová pracovní skupina. Ta vznikla z impulsu primátora Mirka Žbánka a kromě představitelů samosprávy a magistrátu v ní jsou zapojeni zástupci Ředitelství silnic a dálnic, Olomouckého kraje, komisí městských částí i zástupce signatářů petice za zachování komunikace z Chválkovic na Svatý Kopeček.

„V praxi se osvědčuje, když se složité téma s řadou přesahů řeší koordinovaně, tak jako nyní už řešíme například protipovodňová opatření. Proto jsem chtěl, aby podobná skupina vznikla i k tématu východní tangenty, což je dopravní stavba, na kterou Olomouc čeká už nejméně dvě desetiletí a pro město je mimořádně důležitá,“ vysvětlil v úvodu primátor Mirek Žbánek. „Jde o to, aby přípravné práce postupovaly co nejrychleji a bychom se co nejdříve dostali k realizaci. Dnes na východní tangentu prostředky ve státním rozpočtu jsou, pokud se ale přípravy povlečou příliš dlouho, stát může přehodnotit priority a peníze už být nemusí,“ dodal primátor.

Při následujícím jednání informovala zástupkyně Ředitelství silnic a dálnic o průběhu přípravy studie EIA o posuzování dopadů stavby na životní prostředí. Hana Urbánková, vedoucí úseku výstavby ŘSD ČR, Správa Olomouc, uvedla, že pozastavené práce na pořízení dokumentace k územnímu rozhodnutí budou pokračovat po vydání stanoviska EIA. Předpokládané zahájení stavby východní tangenty je nejdříve v roce 2025.

V rámci přípravy tangenty se řeší například i nalezení náhradních vodních zdrojů, protože navržená trasa některé současné zdroje vody překrývá. „V tomto ohledu jsme připraveni investorovi maximálně pomoci, a to i v případě dalších nákladů. Riziko odkladu stavby považujeme za velký problém,“ dodal primátor Žbánek. Kritickým bodem je i zachování stávající komunikace na Svatý Kopeček. Město připravuje studii přemostění tangenty, problémem jsou ale nestálá stanoviska památkářů, pro něž je důležité zachování pohledu na historickou alej. „Možná by stálo za zvážení nechat spočítat náklady, které si změny stanovisek památkářů jen v této investiční akci už vyžádaly,“ podotkl primátor s tím, že se přípravné práce v případě každé změny musí vrátit o větší či menší kus zpět.

Zástupkyně ŘSD Hana Urbánková informovala rovněž o souvisejících dopravních stavbách. Uvedla, že v případě připravované stavby komunikace I/46 Týneček – Šternberk už je zpracována dokumentace k územnímu řízení a investor tedy už bude podávat žádost o územní rozhodnutí. Informovala rovněž o přípravě důležitého propojení D35 a západního obchvatu Olomouce poblíž Křelova. Tato propojka významně odlehčí dopravě na kruhové křižovatce u Globusu. „V červnu bychom chtěli požádat o územní rozhodnutí,“ uvedla Hana Urbánková. Podle jejích informací už proběhlo také jednání s vlastníky dotčených pozemků a zatím se neobjevil žádný výrazný problém.

Fotografie:

| Poslední úprava: 9. dubna 2019 (út)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu