Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Městské firmy budou řídit odborníci. Politici zůstanou jen v roli dozoru « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Městské firmy budou řídit odborníci. Politici zůstanou jen v roli dozoru

Městské firmy budou řídit odborníci. Politici zůstanou jen v roli dozoru

Městské firmy budou řídit odborníci. Politici zůstanou jen v roli dozoru

14. prosince 2018 (pá)

Velké změny v modelu řízení firem, jejichž jediným akcionářem je město, připravuje městská rada. Výsledkem změny bude čitelnější a pružnější způsob řízení. Ve vedení městských firem navíc už nebudou politici, ale odborníci. Politici si coby zástupci vlastníka ponechají kontrolní roli. Kritizované působení politiků v čele firem bude minulostí.

„Podstatou změn, které jsme připravili, je pružnější a efektivnější řízení a kontrola městských firem, postavené na takzvaném německém modelu řízení společnosti,“ uvedl náměstek primátora Martin Major, jeden z předkladatelů návrhu. „Toto pojetí vychází obvykle z toho, že akcionář je zastoupen v dozorčí radě, zvolené na základě rozhodnutí jediného akcionáře, a dozorčí rada následně volí a může odvolávat členy představenstva, kteří jsou současně výkonnými manažery společnosti,“ doplnil druhý z předkladatelů návrhu, radní Milan Feranec. „Zjednodušeně řečeno je to tak, že firmy povedou odborníci a kontrolovat je budou politici,“ dodal Martin Major.

Jakmile tedy tato změna stanov městských firem proběhne, budou výkonnými manažery městských společností výhradně odborníci. Pozici města, které samozřejmě musí kontrolovat hospodaření se svým majetkem, budou hájit političtí zástupci v dozorčích radách. Dozorčím radám se rozšíří pravomoci. Nadále by dozorčí rady sledovaly hospodaření společnosti, projednávaly a kontrolovaly plnění jejich podnikatelského plánu na daný rok, projednávaly by objednávky veřejných služeb ze strany těchto společností a projednávaly by také výroční zprávy, účetní uzávěrky a návrhy na rozdělení zisku.

O přechod městských firem na nový model řízení se musí v následujících měsících postarat nově zvolená představenstva. Do představenstev jednotlivých městských firem byli proto nyní na omezenou dobu několika měsíců jmenováni zástupci stran, zastoupených v městském zastupitelstvu. Přednost z důvodu úspornosti dostali uvolnění členové rady města Olomouce, protože těm z jejich působení v představenstvu nebudou plynout žádné hmotné výhody. „Svou práci v představenstvech budou uvolnění členové rady dělat bez nároku na odměnu,“ potvrdil radní Milan Feranec. Po schválení změny stanov pak politici svá místa v představenstvech opustí.

Změny systému řízení by se dotkly akciových společností Výstaviště Flora Olomouc, Technické služby města Olomouce, Správa nemovitostí Olomouc, Správa sportovních zařízení Olomouc, Dopravní podnik města Olomouce, Lesy města Olomouce a Aquapark Olomouc. Pokud jde o firmy, kde je město pouze jedním z akcionářů (Vodohospodářská společnost Olomouc, OLTERM & TD Olomouc a SK Sigma Olomouc), o změně jejich stanov nemůže rozhodovat samo město. V orgánech těchto firem proto radní nyní pouze vymění zástupce města podle aktuálních výsledků komunálních voleb. Také budoucnost řízení těchto firem s majetkovou účastí města je ovšem věcí další diskuze.

| Poslední úprava: 14. prosince 2018 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu