Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Primátorem Olomouce je Miroslav Žbánek, zastupitelstvo zvolilo novou radu města « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Primátorem Olomouce je Miroslav Žbánek, zastupitelstvo zvolilo novou radu města

Primátorem Olomouce je Miroslav Žbánek, zastupitelstvo zvolilo novou radu města

Primátorem Olomouce je Miroslav Žbánek, zastupitelstvo zvolilo novou radu města

5. listopadu 2018 (po)

Novým primátorem města Olomouce na volební období 2018 – 2022 je Miroslav Žbánek z hnutí ANO 2011. Do čela města byl zvolen 5. listopadu 2018 na ustavujícím jednání Zastupitelstva města Olomouce. V pořadí sedmý olomoucký primátor bude mít šest náměstků a v čele města střídá Antonína Staňka z ČSSD. Následující čtyři roky město povede koalice složená z ANO 2011, ODS, KDU-ČSL a hnutí spOLečně.

Pro zvolení Miroslava Žbánka primátorem bylo jedenatřicet z pětačtyřiceti přítomných zastupitelů. Deset hlasovalo proti a čtyři se zdrželi. Město chce vést nový primátor dynamickým způsobem a výrazněji zúročit jeho potenciál. „Nabízím otevřenost dobrým myšlenkám a nápadům bez ohledu na to, zda v zastupitelstvu tvoříte součást koalice či opozice. Nabízím otevřenost inovacím a kreativitě, které toto město potřebuje a kde sám vnímám obrovský potenciál města, jež má tradici, ojedinělou univerzitní historii a kulturní zázemí. Město, které má řadu aktivních občanů, jenž se chtějí podílet na jeho formování a životě. Nabízím spolupráci při výměně názorů, otevřenost a průchodnost informací mezi radou, zastupitelstvem a veřejností. Je mi jasné, že vstupuji do éry, kdy nás budou svazovat omezené rozpočtové možnosti, na druhou stranu do éry, kdy se před námi otevírají neomezené možnosti, které spatřuji v potenciálu tohoto města, “ uvedl ve svém proslovu nový primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

Nová koalice má v pětačtyřicetičlenném Zastupitelstvu města Olomouce sílu šestadvaceti hlasů. V jedenáctičlenné Radě města Olomouce zasedne pět radních z ANO, tři z ODS, dva z KDU-ČSL a jeden ze spOLečně. Sedm členů rady města je uvolněných, čtyři jsou neuvolnění.

Programové priority formulovala nová koalice ve smlouvě, kterou lídři všech čtyř politických subjektů, podepsali na radnici 16. října. Stanou se základem pro Programové prohlášení Rady města Olomouce, které se koaliční subjekty zavázaly zveřejnit nejpozději do 31. ledna 2019.

Kdo o čem bude rozhodovat

Primátor:

 • Mgr. Miroslav Žbánek, MPA (ANO)
  s kompetencemi: kancelář primátora, interní audit a kontrola, útvar hlavního architekta, strategie a řízení včetně řízení příspěvkových organizací a obchodních společností s majetkovou účastí města, mediální komunikace a marketing, zastupování statutárního města Olomouce navenek a Městská policie Olomouc

Náměstci primátora města Olomouce:

 • JUDr. Martin Major, MBA (ODS)
  s kompetencemi: investice, doprava a územní plánování, ochrana obyvatel
 • Mgr. Matouš Pelikán (KDU-ČSL)
  s kompetencemi: Smart City a informační technologie, dotační projekty včetně ITI, majetkoprávní záležitosti, bytová politika, Městská památková rezervace, Hřbitovy města Olomouce
 • Mgr. Pavel Hekela (spOLečně)
  s kompetencemi: kultura, městská zeleň a odpadové hospodářství, komise městských částí a detašovaných pracovišť, Moravské divadlo Olomouc, Moravská filharmonie Olomouc
 • doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. (ANO)
  s kompetencemi: školství a využití volného času, vnější vztahy zahrnující zahraniční kontakty a partnerská města, spolupráce města s organizacemi, institucemi a svazy, Knihovna města Olomouce
 • Mgr. Markéta Záleská (ODS)
  s kompetencemi: cestovní ruch, Informační centrum Olomouc, sport a tělovýchova, Zoologická zahrada Olomouc
 • Eva Kolářová (ANO)
  s kompetencemi: ekonomika, sociální služby a věci

Neuvolněnými členy Rady města Olomouce byli zastupitelstvem zvoleni:

 • Mgr. Miloslav Tichý (ANO)
 • Mgr. Milan Feranec (ANO)
 • RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. (ODS)
 • RNDr. Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL)

Fotografie:

| Poslední úprava: 5. listopadu 2018 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu