Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Primátor ocenil chirurga a předsedu židovské obce « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Primátor ocenil chirurga a předsedu židovské obce

Primátor ocenil chirurga a předsedu židovské obce

Primátor ocenil chirurga a předsedu židovské obce

14. září 2018 (pá)

Ceny primátora tvořily i letos jednu z významných položek slavnostního večera Dnů evropského dědictví. V pátek 7. září předal primátor Antonín Staněk ocenění řediteli Fakultní nemocnice Olomouc Romanu Havlíkovi za přínos k rozvoji nemocnice a zvyšování odborné úrovně této instituce. Druhým oceněným byl předseda Židovské obce Olomouc Petr Papoušek, který cenu získal za aktivní přínos k rozvoji občanské společnosti, humanity, demokracie a posilování prestiže města.

Medailonky oceněných

Ing. Petr Papoušek

(předseda Židovské obce Olomouc, narozen 21. 3. 1977 v Olomouci)

Vystudoval Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu Ostrava – ekonomickou fakultu, obor Národní hospodářství. Během vysokoškolských studií strávil rok na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, později studoval rok na Evropském institutu pro židovská studia Paideia ve Stockholmu. Od roku 2004 pracuje v Židovské obci Olomouc, jejímž je předsedou. Podílí se na rozvoji aktivit židovské obce směrem k veřejnosti a od roku 2011 organizuje v Olomouci pokládání kamenů Stolpersteine, které přispívají k rozvoji povědomí o historii Olomouce. V roce 2017 se také díky jeho úsilí vrátil do města historický pergamenový svitek Tóry z roku 1880, který byl naposled použit při bohoslužbě v zaniklé olomoucké synagoze před téměř 80 lety. Dlouhodobě spolupracuje na festivalu Dny židovské kultury Olomouc, který je nedílnou součástí místního kulturního dění.

Od roku 2012 vykonává funkci předsedy Federace židovských obcí v ČR, kterou zastupuje v řadě mezinárodních židovských organizací. V roce 2017 byl opětovně zvolen místopředsedou Světového židovského kongresu, kde ve výkonném výboru zastupuje malé komunity. Ve funkci se soustředí především na budoucnost židovské komunity, opravu památek a církevní restituce.

Cenu primátora obdržel za aktivní přínos k rozvoji občanské společnosti, humanity, demokracie a posilování prestiže města.

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

(ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, narozen 11. 4. 1965)

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v oboru všeobecné lékařství a ve Fakultní nemocnici Olomouc pracuje od roku 1994 jako chirurg. Jeho odbornou specializací jsou operace slinivky břišní. Od roku 2009 působil ve FN Olomouc jako náměstek léčebné péče a poslední rok před svým jmenováním ředitelem zdravotnické zařízení z pozice zástupce ředitele vedl. Na základě výsledků výběrového řízení, v němž hodnoticí komise jednoznačně doporučila právě Romana Havlíka, jej ministr zdravotnictví Leoš Heger jmenoval do funkce ředitele s platností od 1. března 2012. Ve funkci nahradil MUDr. Radomíra Maráčka.

Profesor Havlík přednáší a publikuje doma i v zahraničí, hovoří čtyřmi jazyky (angličtina, němčina, francouzština a ruština). Během své profesní kariéry pracoval na zahraničních stážích v Londýně v Hammersmith Hospital, jako chirurg sbíral zkušenosti také v Rakousku a ve Francii.

Roman Havlík obdržel Cenu primátora za přínos k rozvoji nemocnice a zvyšování odborné úrovně této instituce.

Fotografie:

| Poslední úprava: 14. září 2018 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu