Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Veřejné projednání návrhů Regulačních plánů sídliště Nové Sady « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Veřejné projednání návrhů Regulačních plánů sídliště Nové Sady

Veřejné projednání návrhů Regulačních plánů sídliště Nové Sady

Veřejné projednání návrhů Regulačních plánů sídliště Nové Sady

13. června 2018 (st)

Zajímá vás budoucnost jednoho z nejlidnatějších sídlišť v Olomouci? Město s veřejností právě projednává regulační plány, které mají určit jeho budoucí podobu.

Veřejné projednání návrhu Regulačního plánu RP 19 sídliště Nové Sady - Werichova a Regulačního plánu RP 16 sídliště Nové Sady - Trnkova se uskuteční ve středu 13. června 2018 ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10.

V 16 hodin se bude s odborným výkladem diskutovat o podobě sídliště Nové Sady v lokalitě ulice Werichova, v 17 hodin přijde na řadu diskuse o budoucnosti sídliště v lokalitě ulice Trnkova.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 20. 6. 2018, může každý uplatnit své připomínky k návrhu. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit námitky k návrhu vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být upraveným regulačním plánem přímo dotčeno.

Regulační plán RP-19 Sídliště Nové Sady, Werichova a Regulační plán RP-16 Sídliště Nové Sady, Trnkova jsou regulačními plány, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. V Územním plánu Olomouc jsou označeny jako RP z podnětu a lhůta pro jejich pořízení je 6 let od nabytí účinnosti územního plánu, tedy do konce září 2020. Zadání regulačního plánu je součástí výroku Územního plánu Olomouc.

| Poslední úprava: 13. června 2018 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu