Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Město podpořilo aktivity hasičů a policie « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Město podpořilo aktivity hasičů a policie

Město podpořilo aktivity hasičů a policie

Město podpořilo aktivity hasičů a policie

5. dubna 2018 (čt)

Sbory dobrovolných hasičů, profesionální hasiči a Městská policie Olomouc také letos obdrží dotační podporu z rozpočtu města Olomouce. Zástupce těchto složek přijal na radnici za účelem podpisu smluv náměstek primátora Martin Major.

Finanční prostředky budou rozděleny především na podporu činnosti dobrovolných hasičů na území města Olomouce, na vzdělávací aktivity a vybavení sportovních družstev hasičů. Část dotace také využije Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na podporu výchovy dětí ve školkách, vzdělávání osob se specifickými potřebami a vzdělávání osob v produktivním věku v oblasti ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému. Městská policie Olomouc pak získá finanční prostředky na nákup reflexních prvků pro děti z mateřských škol. Část dotačních prostředků bude využita také na provoz městského meteorologického a varovného systému pro sledování meteorologických jevů na území města Olomouce.

V rámci různých vzdělávacích a společenských akcí se jednotlivé sbory budou snažit o osvětu v oblasti požární bezpečnosti a ochrany a zlepšení kvality života obyvatel města Olomouce.

„Zastupitelstvo města Olomouce schválilo v rámci rozpočtu pro rok 2018 dotaci v oblasti ochrany obyvatel v celkové výši 800 tisíc korun. Z této částky jsme dnes přerozdělili dotační podporu ve výši 540 tisíc korun, zbylá částka zůstane k dalšímu čerpání v průběhu letošního roku,“ vysvětlil náměstek Martin Major.

Fotografie:

| Poslední úprava: 5. dubna 2018 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu