Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Motto města a univerzity bude společné « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Motto města a univerzity bude společné

Motto města a univerzity bude společné

Motto města a univerzity bude společné

12. ledna 2018 (pá)

Latinské rčení Genius loci (Duch místa), kterou používá jako slogan Univerzita Palackého, bude i mottem, které využije město při strategickém plánování. Rozhodlo o tom hlasování předsedů komisí městských částí a členů vybraných odborných komisí magistrátu. Označení genius loci se nejčastěji užívá ve významu jedinečné atmosféry konkrétního místa.

Soutěž o motto města byla vyhlášena v rámci zpracování nového Strategického plánu rozvoje města Olomouce Odborem koncepce a rozvoje. Na radnici bylo doručeno 180 návrhů, z nichž soutěžní komise vybrala šest finalistů. Vítězné slovní spojení Olomouc - Genius loci zaslala prostřednictvím prorektora samotná univerzita, avšak ve formě se třemi tečkami i Helena Kociánová. Druhý v pořadí byl návrh Jitky Hoškové Olomouc – dáma, co umí žít a na třetím místě bylo vybráno motto Olomouc – plná památek je jenom začátek od Vlasty Skopalové. „Chci poděkovat všem, kteří se do soutěže zapojili, a rád bych zdůraznil, že jsme dostali zhruba 180 návrhů, což svědčí opravdu o velkém zájmu i o invenci Olomoučanů,“ řekl náměstek primátora Aleš Jakubec.

Prorektor pro komunikaci Petr Bilík „sdílení“ sloganu podpořil. „Lingvistické i obsahové zdůvodnění je zcela adekvátní a dobře interpretovatelné. Žádné jiné město ani univerzita je zatím nepoužívají,“ uvedl Bilík. „Věřím, že díky používání společného motta dojde i k další synergii univerzity a města,“ dodal rektor univerzity Palackého Jaroslav Miller s tím, že sama univerzita motto Genius loci užívá několik let a zahraniční partneři si jej tak s Olomoucí už automaticky spojují. „Olomouc prostě miluji, chtěla jsem vyjádřit, jak je jedinečná, a tak mě napadlo právě ono spojení Genius loci…,“ vysvětlila inspiraci Helena Kociánová, která poslala do soutěže stejný návrh jako univerzita a dělila se tedy o první místo.

Autoři tří nejvýše ohodnocených soutěžních návrhů získali jako symbolické ocenění celoroční vstupenku do olomoucké zoo, akvaparku či vstupenky na Městský bál a další věcné ceny.

Odbor koncepce a rozvoje se snaží o stále širší zapojení Olomoučanů do veřejného života. „Motto bude nyní součástí strategického plánu. Lidé se mohou ale i nadále zapojit do sběru projektových podnětů v rámci Zásobníku podnětů, který se do budoucna stane pro magistrát významným zdrojem inspirace pro realizaci případných projektových záměrů ve městě,“ upřesnil náměstek Aleš Jakubec.

Podněty je možné vyplnit a následně elektronicky či písemně zaslat do 31. ledna.
Více zde: https://menimeolomouc.eu/strategickyplan/zasobnik-podnetu.

Zpracování Strategického plánu je spolufinancováno z OP Zaměstnanost v rámci projektu Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002952).

Fotografie:

| Poslední úprava: 12. ledna 2018 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

(včetně pokladen)

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu