Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Cvičení krizového štábu simulovalo povodeň « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Cvičení krizového štábu simulovalo povodeň

Cvičení krizového štábu simulovalo povodeň

Cvičení krizového štábu simulovalo povodeň

8. září 2017 (pá)

Zvýšená hladina řeky Moravy, která v Olomouci dosáhla nejvyššího stupně povodňové aktivity a zasáhla téměř čtvrtinu města, byla námětem pravidelného cvičení Krizového štábu města Olomouce. Ve spolupráci s Hasičským sborem Olomouckého kraje jej připravil odbor ochrany Magistrátu města Olomouce.

„Jako téma jsme zvolili situaci podobnou té, která Olomouc reálně zasáhla před 20 lety, kdy voda zaplavila rozsáhlé území města,“ vysvětlil vedoucí odboru ochrany magistrátu Jan Langr. Modelová situace povodně, kvůli níž se město dostalo do režimu krizového stavu, aktivovala všechny složky krizového systému.

„Musím ocenit všechny členy krizového štábu s jakým nasazením plnili úkoly, které simulovaná situace způsobila. Naším cílem je nejen prověřit složky krizového systému a řízení, ale také poukázat na to, kam jsme se ve srovnání s rokem 1997 posunuli. Je třeba si uvědomit, že protipovodňová opatření nejsou jen stavby na území města, ale také organizační opatření, varovný a informační systém i technické vybavení jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů,“ uvedl primátor Antonín Staněk.

Cvičení v rámci své štábní části prověřilo činnost všech složek organizační struktury magistrátu a v rámci praktické části prezentovalo vybavení, techniku a činnost profesionálních i dobrovolných hasičů.

„Na hrázi v Černovíře jsme měli možnost vidět ukázku výstavby protipovodňové hráze pomocí systému Aqua Barrier v délce asi 100 metrů. Prezentovali jsme činnost velkokapacitního čerpadla a další speciální hasičské techniky, která by byla v případě povodní nasazena, i prostory evakuačního centra na Tererově náměstí,“ popsal cvičení v terénu náměstek primátora Martin Major, který má oblast ochrany ve své kompetenci.

Výsledky činnosti všech složek krizového štábu, jednotlivých sekcí a pracovních skupin budou nyní analyzovány a zohledněny v krizovém plánu města.

Fotografie:

| Poslední úprava: 8. září 2017 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu