Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Zkontrolujte si platnost vašeho řidičského průkazu « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Zkontrolujte si platnost vašeho řidičského průkazu

Zkontrolujte si platnost vašeho řidičského průkazu

Zkontrolujte si platnost vašeho řidičského průkazu

29. března 2017 (st)

V průběhu roku 2017 ve zvýšené míře vyprší platnost řidičských průkazů, protože v roce 2007 bylo v České republice vydáno historicky nejvíce ŘP s desetiletou platností. Nejsilnějšími měsíci byly březen, srpen, říjen a listopad.

Konkrétně v působnosti Magistrátu města Olomouce se bude týkat výměna řidičských průkazů více než 12 tisíc řidičů. Proto doporučujeme držet se níže uvedeného postupu:

1. Nejprve zkontrolujte dobu platnosti vašeho ŘP

Řidičské průkazy pro skupiny vozidel A–B (včetně B+E) jsou vydávány s platností na dobu 10 let. U všech ostatních skupin vozidel (C–D) je platnost řidičského průkazu od 19. ledna 2013 omezena pouze na dobu 5 let. Konkrétní datum platnosti vašeho ŘP je uvedeno na řádku 4b. – viz. foto. O výměnu ŘP je možné požádat již 3 měsíce před skončením jeho platnosti.

2. Kde mohu podat žádost o výměnu ŘP?

Osobně se dostavíte na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt – našem případě na Magistrát města Olomouce, odbor agendy řidičů a motorových vozidel, budova Vejdovského 2, pracoviště ve 2. patře, kde úřednice na přepážce vytiskne vaši žádost o výměnu ŘP, kterou musíte vlastnoručně podepsat. Elektronické podání žádosti není možné.

3. Kdy se mohu dostavit na příslušné pracoviště magistrátu?

V pracovní dny s výjimkou pátku v těchto úředních hodinách:

ÚŘEDNÍ HODINY
Po 8.00–12.00 13.00–17.00 hod.
Út 8.00–12.00 13.00–15.30 hod.
St 8.00–12.00 13.00–19.00 hod.
(v červenci a srpnu do 18.00)
Čt 8.00–12.00 13.00–15.30 hod.

DOPORUČUJEME NAŠIM KLIENTŮM K VYŘÍZENÍ ŘP VYUŽÍVAT TAKÉ MÉNĚ VYTÍŽENÝCH ÚŘEDNÍCH HODIN V ÚTERÝ A VE ČTVRTEK, POPŘ. PRODLOUŽENÝCH ÚŘEDNÍCH HODIN VE STŘEDU.

4. Je možné rezervovat si čas prostřednictvím on-line objednávkového systému?

Ano, máte možnost elektronického objednání přes internet www.olomouc.eu/urad-online/rezervace-na-prepazky. Kapacita pro on-line objednávky je však omezena, proto v době zvýšeného počtu žadatelů o výměnu ŘP tak musíte učinit s dostatečným časovým předstihem.

5. Jaké doklady musím přinést s sebou?

Stávající řidičský průkaz, platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popřípadě cestovní pas s potvrzením o obvyklém bydlišti), 1x fotografi i (formát 3,5 x 4,5 cm) odpovídající současné podobě žadatele o výměnu ŘP.

6. Jak dlouhá je lhůta pro výměnu ŘP a jak vysoký je správní poplatek?

Výměna ŘP, kterým končí platnost a nedochází u nich k žádné jiné změně údajů, se provádí bezplatně ve lhůtě 20 dnů.
Za vydání nového ŘP ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů se hradí správní poplatek 500 Kč.
Lze ho uhradit v hotovosti či platební kartou v pokladně přímo v objektu Vejdovského 2, Olomouc.

7. Kdy a kdo může vyzvednout nový ŘP?

Zda je váš ŘP připravený k vyzvednutí lze zjistit on-line prostřednictvím webové stránky www.olomouc.eu/urad-online/stavy-zadosti/ridicske-prukazy.
Převzít nový ŘP můžete osobně (předkládáte platný doklad totožnosti, odevzdáváte stávající řidičský průkaz) nebo váš zmocněnec (předkládá ověřenou plnou moc, svůj platný doklad totožnosti a odevzdává váš stávající ŘP). Pro vyzvednutí nového ŘP platí úřední hodiny uvedené v bodě 3 a rovněž možnost využití on-line objednávkového systému – viz. bod 4.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY SE MŮŽETE DOTAZOVAT TELEFONICKY NA ČÍSLECH 585 513 724, 585 513 734.

| Poslední úprava: 29. března 2017 (st)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu