Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Veřejné projednání návrhu RP - 21 Sídliště Brněnská – I.P.Pavlova « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Veřejné projednání návrhu RP - 21 Sídliště Brněnská – I.P.Pavlova

Veřejné projednání návrhu RP - 21 Sídliště Brněnská – I.P.Pavlova

Veřejné projednání návrhu RP - 21 Sídliště Brněnská – I.P.Pavlova

20. března 2017 (po)

Regulační plán RP-21 Sídliště Brněnská – I.P.Pavlova je jedním z regulačních plánů, jejichž pořízení je dle Územního plánu Olomouc podmínkou pro rozhodování v území. Pořízením regulačních plánů z podnětu jsou podmíněny vesměs plochy sídlišť, kde je dlouhodobý deficit počtu parkovacích stání.

Důvodem je zajištění vyváženého podílu veřejných prostranství určených pro přiměřenou kapacitu parkování a odstavování vozidel rezidentů, a veřejných prostranství sloužících jako zázemí každodenní rekreace a pěšímu pohybu obyvatel.

Návrh regulačního plánu RP-13 Sídliště Brněnská – I.P.Pavlova je vystaven v rámci veřejného projednání od 20.2 2017 do 3.4.2017 a to v tištěné formě na odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce a v digitální formě na stránkách statutárního města Olomouce na adrese: http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/regulacni-plany/rp-21.

Veřejné projednání návrhu regulačního plánu s odborným výkladem se uskuteční 27.3. 2017 v 16 hodin ve velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou být uplatněny námitky nebo připomínky. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 stavebního zákona uplatněny písemně, opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

| Poslední úprava: 20. března 2017 (po)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu