Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Kontroly v taxislužbě « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Kontroly v taxislužbě

Kontroly v taxislužbě

Kontroly v taxislužbě

17. března 2017 (pá)

Neplatné doklady, vozidla nezapsaná v evidenci vozidel taxislužby a další závažná provinění musel v loňském roce řešit odbor agendy řidičů a motorových vozidel olomouckého magistrátu. Jeho pracovníci na základě zjištění státního odborného dozoru v Olomouci dokonce udělili jednomu dopravci taxislužby rekordně vysokou pokutu 100 000 korun.

Při kontrole bylo zjištěno závažné porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

Dopravce provozoval taxislužbu vozidly, která pro něj nebyla zapsána v evidenci vozidel taxislužby, a tato vozidla vybavil při výkonu neplatnými doklady. Za porušení právních předpisů byla odborem agendy řidičů a motorových vozidel udělena pokuta ve výši 100 000 korun. V rámci Magistrátu města Olomouce tak vysoká pokuta za porušení zákona o silniční dopravě dosud dopravci v taxislužbě udělena nebyla.

Kontroly v taxislužbě, které byly vykonány v roce 2016, byly zaměřeny na dodržování podmínek a plnění povinností stanovených zákonem o silniční dopravě. Z 28 kontrolovaných dopravců a řidičů taxislužby bylo zjištěno 14 porušení zákona o silniční dopravě a byly uloženy sankce ve výši 287 000 korun. Provozovatelé taxislužby při kontrolách například svá vozidla nevybavili doklady o oprávnění k podnikání, provozovaná vozidla nebyla zapsána v evidenci vozidel taxislužby nebo vozidla dopravci nevybavili při provozování taxislužby aktuálními výpisy z evidence vozidel taxislužby.

V roce 2017 budou i nadále probíhat kontroly v oblasti taxislužby, na kterých se budou podílet zainteresované subjekty, které mohou provádět podle právních předpisů kontroly v oblasti taxislužby. Společné setkání k této problematice proběhlo u primátora města Olomouce v prosinci loňského roku.


odbor agendy řidičů a motorových vozidel

| Poslední úprava: 17. března 2017 (pá)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČO: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu