Statutární město Olomouc

oficiální informační portál

www.olomouc.eu | stránka: Ojedinělá investiční akce startuje, radnici čeká oprava střechy a krovů « Aktuality « Aktuální informace

Sociální sítě

Aktuální informace » Aktuality » Ojedinělá investiční akce startuje, radnici čeká oprava střechy a krovů

Ojedinělá investiční akce startuje, radnici čeká oprava střechy a krovů

Ojedinělá investiční akce startuje, radnici čeká oprava střechy a krovů

12. ledna 2017 (čt)

Historickou budovu radnice, jednu z nejviditelnějších olomouckých památek, čeká výměna střešní krytiny, oprava poškozených prvků krovu a sanace staticky narušených částí podokapní římsy. Jedinečná investiční akce bude z tohoto důvodu radnici, vždy zčásti ukrývat pod lešením, a to až do letošního listopadu.

„První část stavebních prací započala už na sklonku loňského prosince, ty skutečně viditelné ale začínají právě teď a potrvají celých jedenáct měsíců. Investice, která probíhá pod důsledným dohledem památkářů, znamená rozsáhlé a technicky náročné stavební práce. Celkové náklady jsou předpokládány ve výši téměř 24 milionů korun,“ řekl primátor Antonín Staněk.

„S ohledem na historickou hodnotu radnice se jedná o mimořádnou investiční akci. Prostor, který se bude opravovat, patří svou plochou k největším a historickým významem k nejhodnotnějším střechám v Olomouci,“ komentoval renovaci náměstek primátora Filip Žáček. Celková půdorysná plocha střechy činí úctyhodných 2 023 metrů čtverečných. Plocha střechy je rozdělena na čtyři základní části v souvislosti se čtyřmi křídly radniční budovy. Každá z částí má svá specifika.

Sedlovou střechu tvoří dřevěné krovy různého stáří a pokrývá ji pálená skládaná prejzová krytina. „Podle nových zjištění odborníků pochází nejstarší části střešních krovů z období pozdní gotiky a jsou v našich poměrech skutečnou vzácností,“ dodal náměstek Filip Žáček. „To jen potvrzuje, že toto je opravdu střecha, pod níž se staletí odehrávaly dějiny města Olomouce,“ zdůraznil primátor Antonín Staněk.

Podle odborné expertízy má dnes střecha z technického hlediska celou řadu problémů. Nesprávné je například položení prejzové krytiny, špatný je i stav samotných tašek. Část tašek je popraskaná, část uvolněná, což způsobuje četné netěsnosti a zatékání. Ani krovy nejsou v dobrém stavu, některé jsou poškozené hmyzem či dřevokaznými houbami, u jiných je problém v nesprávných či ledabyle provedených zásazích v minulosti. Opravy či restaurátorské zásahy čekají i klempířské prvky, včetně kovových chrličů v podobě draků.

Zařízení staveniště bylo vybudováno v rozsahu cca 200 m čtverečných u levé strany jihozápadní fasády (směrem k Dolnímu náměstí), jehož součástí je i výtah se vstupem do půdního prostoru. V lednu začalo vyrůstat lešení nad Informačním centrem, které postupně skryje radnici až za nároží směrem ke kašně Hygie. Po dobu stavebních prací jej budou dělníci postupně posunovat proti směru hodinových ručiček, až skončí v prostoru nad Galerií Caesar.

„S financováním oprav by měla městu pomoci dotace z programu Integrovaných teritoriálních investic v předpokládané výši 90 procent způsobilých výdajů,“ uvedl náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Ze stejného dotačního programu pak město připravuje i další investice, které v budoucnu promění vzhled Informačního centra a vstup do budovy radnice. V nejbližších letech má následovat oprava fasády, která by mohla na zdi radnice vrátit i troje původní sluneční hodiny z doby Marie Terezie, a také obklady z maletínského pískovce.

Privilegium vybudovat radnici a kupecký dům udělil Olomouci už král Přemysl Otakar II. v roce 1261. Měšťané ale dlouho používali provizorní radnici na Předhradí. Teprve když roku 1378 udělil městu obdobné privilegium markrabě moravský Jošt, byl položen základní kámen radnice na Horním náměstí. V letech 1410 – 1411 byla první radnice, převážně dřevěná, dostavěna. Tu ovšem roku 1417 zničil požár, a roku 1420 začala stavba kamenné budovy. Nejstarší části konstrukce střešních krovů pocházejí ze začátku 16. století, nejmladší z počátku 20. století, malá část nad orlojem byla vyměněna po druhé světové válce.

Fotografie:

| Poslední úprava: 12. ledna 2017 (čt)

Kontakt

Magistrát města Olomouce
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
Telefon: 585 513 111 | tel. seznam

E-mail: podatelna@olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

Základní úřední dny a hodiny

Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 (18:00)
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Pátek:
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť

Pracoviště magistrátu